Letitý spor o Bolka a Lolka skončil

/Od naší spolupracovnice/
Spor o autorská práva k úspěšnému polskému animovanému seriálu Bolek a Lolek se táhl více než třicet let. Definitivně skončil až minulý týden, kdy nejvyšší soud ve Varšavě zamítl žádost o odvolání dřívějšího výroku o autorských právech.
Už dříve byla tato práva v soudu nižší instance v Bielsko-Bia#179#ej rozdělena na třetiny mezi tři původní autory. Těmito autory jsou malíř Alfred Ledwig, nežijící režisér a ředitel Studia animovaných filmů v Bielsko-Bia#179#ej W#179#adyslaw Nehrebecki a rovněž nežijící malíř Leszek Lorek.
Spor mezi Ledwigem a Nehrebeckým začal hned po úspěchu prvního filmu o Bolkovi a Lolkovi na Festivalu animovaných filmů v československém Gottwaldově (nyní Zlín).
V roce 1972 Alfred Ledwig požádal soud o uznání autorství slavných postaviček. Ledwig požadoval procentuální rozdělení, podle kterého by měl mít nárok na 95 procent práv. Společně s Lorkem, od kterého už dříve odkoupil práva, se považoval za hlavního autora plastického návrhu Bolka a Lolka. Zbylých pět procent podle Ledwiga patří dědicům Nehrebeckého.
Dlouhý soudní proces ale rozhodl, že účast v majetkovém právu bude rozdělena na tři rovné díly. Vzhledem k tomu, že Ledwig vlastní původní práva Lorka, má nyní 75 procent práv a dědicové Nehrebeckého 25 procent.
Alfred Ledwig má německé občanství. Z Polska emigroval v 80. letech. Dostal povolení k opuštění země "na stálo" pod podmínkou, že se zřekne práv na Bolka a Lolka ve prospěch Studia animovaných filmů. V Německu ale svoje prohlášení odvolal s tím, že k němu byl donucen. Nyní do Polska přijíždí pouze na soudní jednání.
O zrušení původního výroku o třetinách se na soud obrátil jménem Ledwiga jeho právní zástupce Ryszard Sici#241#ski. Podle advokáta patří režiséru a autorovi nápadu na Bolka a Lolka Nehrebeckému jiný druh práv než právo využívání statických obrázků Bolka a Lolka.
Nejvyšší soud ve Varšavě ale žádost o zrušení dřívějšího výroku zamítl z formálních důvodů. "To znamená, že boj o autorská práva Alfreda Ledwiga se na území Polska vyčerpal a musíme se s tím smířit," zhodnotil Sici#241#ski pro internetový portál Onet.
První díl nejznámějšího polského animovaného filmu o příhodách bratří Bolka a Lolka se představil v roce 1962 a nazýval se "Kuš". Od té doby vzniklo více než 150 sedmiminutových pokračování seriálu. Jak uvedl týdeník Polityka, v Polsku je seriál nejoblíbenějším animovaným filmem. To samozřejmě přispívá prodeji nejrůznějšího merchandisingu s těmito figurkami. Jména Bolek a Lolek jsou vděčně dávána domácím zvířecím mazlíčkům. Ve Varšavě jsou velmi oblíbené dva puby - jeden se nazývá Lolek a druhý Bolek.
Bolek a Lolek má úspěch i v zahraničí. Již několik desítek let se na něj dívají malí diváci v České republice. Sledovat ho však mohou i děti v Iránu, Namibii nebo Spojených arabských emirátech.