Test 1
Vyberte si odpověď, která nejlépe vystihuje vaše preference, a zapište si znak j odpovědi ( , , nebo ). Pokud váháte u několika možností, poznamenejte si jich klidně více.

1. Jste v hotelu a máte půjčené auto. Chtěl byste navštívit přítele, jehož adresu neznáte. Chtěl byste, aby vám:
nakreslil mapu?
napsal vám cestu, kudy jet (bez mapy)?
řekl cestu?
vyzvedl vás u hotelu svým autem?

2. Právě jste obdržel plán vaší cesty kolem světa. Zajímá to také vašeho přítele. Co uděláte?
Okamžitě mu zavoláte a řeknete mu to.
Pošlete mu kopii plánu.
Ukážete mu vše na mapě světa.
Hned začnete hledat obrázky a prospekty míst, které mu ukážete.

3. Chystáte se, že uvaříte pro svou rodinu desert nebo speciální jídlo.
Uvaříte něco známého a nebudete k tomu potřebovat recept.
Hledáte v kuchařce a necháte se inspirovat obrázky.
Vezmete si k ruce speciální kuchařku, kde jsou dobré recepty
Zeptáte se ostatních na radu.

4. Máte na starosti skupinu turistů, kteří by chtěli vědět něco o národních parcích. Co uděláte?
Zavezete je do nějakého národního parku.
Ukážete jim obrázky a fotky parku.
Dáte jim knihu o národním parku.
Vyprávíte jim o národním parku.

5. Chcete si koupit nové stereo. Co jiného, kromě ceny, ovlivní váš názor?
Kamarád, který vám o něm vyprávěl.
Poslechnete si stereo přehrávač.
Přečtete si o něm detaily.
Zajímá vás jeho charakteristický vzhled.

6. Zkuste si vzpomenout, jak jste se něco učil, např. nějakou stolní hru. Jak jste se ji nejlépe naučil?
Pomocí diagramů a obrázků popisujících hru.
Podle napsaných instrukcí.
Někdo jiný vám ji vysvětlil.
Někdo jiný vám ji vysvětlil během hry.

7. Máte se naučit nový program na počítači. Jak to uděláte?
Poprosíte kamaráda, aby vás to naučil.
Přečtete si manuál, který je přiložený u programu.
Zatelefonujete kamarádovi a zeptáte se ho na program.
Budete se ho nejprve učit podle obrázků v manuálu.

8. Učíte se cizí jazyk a nejste si jistí, jak se píše nějaké slovíčko.
Najdete si ho ve slovníku.
Zkusíte si slovíčko představit a vyberete nejlepší způsob, jak podle vás vypadá.
Zkusíte si to říct.
Napíšete si vedle sebe obě možnosti a rozhodnete se.

9. Jak vyučoval učitel, kterého jste měl nebo máte rád? Co používal?
Knihy a další tištěné materiály.
Diagramy, obrázky, tabulky.
Plánoval exkurze a práci v laboratořích.
Diskuze, dialogy, na hodiny zval hosty.

Teď si spočítejte, kolik máte celkem , , a . Tato písmenka napovídají, jaký učební styl vám nejvíce vyhovuje. Pokud máte stejný počet více písmenek, pravděpodobně vám vyhovuje více stylů nebo jejich spojení.

Nejvíce
Pravděpodobně jste vizuální typ.
Ve třídě byste měl:
- podtrhávat
- používat různé barvy
- používat symboly, tabulky a různá uspořádání
Během studia a učení se byste si měl vyvolávat a představovat obrázky, které jste měl v sešitě, kreslit si diagramy tam, kde je to vhodné.

 Nejvíce  
Jste auditivní student.
Ve škole byste měl:
- navštěvovat přednášky a cvičení
- diskutovat o tématech se spolužáky
- vysvětlovat myšlenky ostatním lidem
- používat cd přehrávač
- popisovat nadpisy, obrázky atd. někomu, kdo chyběl
- nechávat si u poznámek místo k pozdějšímu doplnění
Během studia si zřejmě budete muset doplňovat poznámky - dáváte přednost poslechu na úkor psaní poznámek a z hodiny nebo přednášky zřejmě nebudete mít kompletní poznámky. Může vám pomoci, když si během učení budete látku přeříkávat, nahrávat a pak si ji pouštět. Čtěte si během učení své poznámky nahlas a zkuste je vysvětit někomu dalšímu.

Nejvíce
Jste typ, který se zaměřuje na čtení a psaní.
Ve škole byste měl používat:
- seznamy, nadpisy
- slovníky a definice
- knihy, své poznámky a jiné materiály
Když se budete učit, nejlepší bude, když si budete psát znovu a znovu to, co se učíte, a když si své poznámky budete pořád dokola číst. Přepisujte si myšlenky jinými slovy a zkuste slovy přepsat také obrázky a diagramy.

Nejvíce
Jste kinestetický typ studenta.
Ve škole byste měl:
- používat všechny své smysly
- chodit do laboratoří a zúčastňovat se exkurzí
- poslouchat příklady ze skutečného života
Během studia si k poznámkám pište i reálné příklady, využívejte také obrázky a fotografie. Zkuste si najít spolužáka, který je stejný typ jako vy, a zkuste s ním o probírané látce mluvit.

Test 2
U níže uvedených výroků udejte, kolik si zapamatujete popsanou učební cestou a věty obodujte
- 3 body, pokud s větou souhlasíte a zapamatujete si hodně
- 2 body, pokud si zapamatujete jen něco
- 1 bod, když si zapamatujete jen málo

1. Text si přečtu několikrát za sebou.

2. Poslouchám pozorně přednášku.

3. Z textu si vypíši záchytné body.

4. Čtu slovíčka několikrát za sebou.

5. K učební látce si zhotovuji náčrtek.

6. Spolužák mi něco vysvětluje.

7. V hodině je promítán film.

8. Z matematiky si vypočítám několik příkladů.

9. Učitel mi něco vysvětluje.

10. Slovíčka si několikrát opíši.

11. Prohlédnu si obrázek dobře v učebnici.

Nyní sečtěte jednotlivé body následujícím způsobem

- sečtěte otázku č. 2 + č. 5 + č. 7 + č. 10

- dále sečtěte č. 1 + č. 4 + č. 8 + č. 12

- a nakonec č. 3 + č. 6 + č. 9 + č. 11

Pokud máte nejvíc bodů v prvním součtu, jste auditivní (sluchový) typ. Pokud u druhého, jste vizuální (zrakový) typ, a pokud u třetího, jste kinestetický (praktický) typ. Rady jak se učit, viz test 1.