V ročníku Národní ceny ČR za jakost 2006 byli v rámci loňského Evropského týdne kvality v ČR vyhlášeni vítězové v podnikatelském i veřejném sektoru. V podnikatelském sektoru zvítězila společnost IFE-CR a. s. a ve veřejném sektoru organizace Česká obchodní inspekce.

Zeptali jsme se ing. Zdeňka Zemánka, ředitele společnosti IFE-CR a. s.:

* Společnost IFE-CR a. s. se v roce 2006 nezúčastnila Národní ceny ČR za jakost poprvé. Již v roce 2005 v této soutěži uspěla a získala ocenění "Oceněný finalista". Co vás přimělo přihlásit se do programu Národní ceny podruhé?

Získání prvního významného ocenění v roce 2005 bylo právě tím nejlepším motivačním impulzem pro všechny spolupracovníky. Již v průběhu slavnostního večera spojeného s předáváním prvního ocenění mě spolupracovníci vehementně přesvědčovali, že se musíme v každém případě zúčastnit i dalšího ročníku a pokusit se získané pozice obhájit. Přesvědčování však nebylo potřebné, i pro mě byla účast samozřejmostí, neboť výzva v rámci zápolení o Národní cenu České republiky za jakost nejde odmítnout a pro mě znamená tu nejvyšší laťku, která je v naší zemi společnostem a organizacím nastavena.

* Jaký přínos měla pro vaši organizaci účast a vítězství v Národní ceně ČR za jakost, a to z pohledu dovnitř organizace i ve vztahu k vnějšímu prostředí?

Účast v Národní ceně ČR za jakost znamenala pro naši organizaci především významný impulz a veliký skok kupředu. Vítězství pak především obrovskou radost všech spolupracovníků a to nejlepší potvrzení toho, že jsme se vydali na správnou cestu. Naši partneři, zákazníci, vidí účast a vítězství v Národní ceně ČR za jakost jako mimořádný důkaz toho, že svou pozici světového lídra neustále upevňujeme a budujeme pevné základy pro její udržení i v budoucnosti.

* Vaším 100% akcionářem je nadnárodní koncern Knorr-Bremse GmbH. Jakým způsobem vnímá Váš úspěch v Národní ceně?

Velmi, velmi pozitivně! Knorr-Bremse a model EFQM, to je již velmi pevné a dlouhodobé partnerství. Začalo již v počátcích vzniku evropské nadace, kdy se zvláště automobilová divize koncernu, který je světovou jedničkou nejen v oblasti vývoje a výroby brzdových systémů, podílela na tvorbě standardů, a později se přidala i divize železniční. V posledních letech usiluje také koncern s úspěchem o přední pozice v zápolení o získání Evropské ceny za jakost (European Quality Award, EQA), respektive Evropské ceny za excelenci (EFQM Excellence Award), na kterou byla dřívější EQA od minulého roku přeměněna. V roce 2005 získaly obě divize jako samostatně soutěžící subjekty status "Prize Winner" a tato pro koncern nesmírně vynikající pozice byla potvrzena i v roce loňském, kdy již jako jediný subjekt status "Prize Winner" obhájil.

* Závěrem se chci zeptat, co byste doporučil organizacím, které zatím zvažují svoji účast v programu Národní ceny ČR za jakost?

Jednoznačná výzva: "Zkuste to, stojí to za to!" Pokud ve svých společnostech, organizacích důsledně implementujete všechny prvky modelu EFQM, získáte jednoznačně všechnu potřebnou výbavu pro svoji expedici směrem k excelenci! Pak už záleží jen na vás, jak rychle se k tomu, pro nás pro všechny velmi vzdálenému cíli přiblížíte. Sdružení pro Cenu České republiky za jakost bude pro vás na této cestě vynikajícím průvodcem, "horským vůdcem", který vás převede přes úskalí, která vás jistě na této cestě budou čekat, dá vám podporu a veškerou metodickou pomoc. A účast v zápolení o Národní cenu České republiky vám poskytne skvělou motivaci předstihnout ostatní, získat to nejvýznamnější ocenění, které se v ČR - z pověření vlády - uděluje, ale také mimořádnou zpětnou vazbu v podobě "sebehodnotící zprávy" a pohledu nezávislých hodnotitelů.