Evropská komise chce nový regulační úřad

Další regulaci telekomunikací ještě musí schválit členské země a parlament


Poté, co v létě seškrtala evropským telekomunikačním operátorům příjmy z mezinárodních hovorů, se eurokomisařka Viviane Redingová vrhá i na jejich sítě. Chce je dostat pod kontrolu Bruselu.

Do souboru směrnic a doporučení pro regulaci telekomunikačního trhu, který včera schválila Evropská komise, totiž Redingová prosadila vytvoření zcela nového regulačního úřadu pro celou Evropskou unii. Pokud návrh projde parlamentem a schválí ho i členské země, hrozí velkým operátorům, že budou nuceně rozděleni na dvě části. Jednu, která by vlastnila síť, a druhou, určenou pro poskytování služeb. Tím se má otevřít prostor na trhu pro konkurenci.

Jedno pravidlo pro všechny


Regulační úřad by měl také zajistit jednotná pravidla, která by platila v celé unii pro služby, jako je internet, roaming datových služeb či telefonování v letadlech a na lodích.

Komise také žádá, aby změnu operátora firmy zákazníkovi provedly maximálně za jeden den. A ceny svých služeb mají uvádět tak, aby to pro zákazníky bylo transparentní a srovnatelné. Podle Redingové pomůže právě tato reforma dostat unii na špici světového telekomunikačního trhu. "Reforma zvýší konkurenci na trhu a povede k větším inovacím a investicím," prohlásila včera komisařka.

Operátory - včetně těch působících v Česku - zlobí především hrozba dělení velkých firem. "Oddělení sítě a služeb považujeme za hrubý zásah do vlastnických práv, zbytečný a neuvěřitelně náročný. Navíc snižuje motivaci operátorů investovat do sítě, takže brzdí technologický rozvoj," říká mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

"Myšlenka oddělení sítě od provozovatele je zajímavá. Reálnější by to ale bylo spíš zavádět v okamžiku, kdy firmy vznikaly. Dnes už to bude velmi těžké prosadit," soudí telekomunikační odborník Jiří Peterka. Podle něj bude schvalování návrhu mnohem těžším bojem, než byla regulace roamingu.

Podle odborníků může snaha Bruselu po silnější regulaci také znervóznět investory. "Málokterá regulace je pro trh výhodná. Může to být signál pro investory k opatrnosti, protože firmy by musely měnit své strategické plány," říká Ondřej Moravan ze společnosti Cyrrus.

Více internetu, jeden úřad


Reforma má podle komise dát více nezávislosti národním regulátorům. "Největší telekomunikační operátoři často zůstávají pod ochranou státních orgánů a nadále mají pod kontrolou kritické části trhu, zejména trh s internetovým připojením. Tím je omezena svoboda spotřebitele při výběru," uvedla Redingová. A dodala, že desetina občanů EU stále nemá přístup k vysokorychlostnímu internetu.