Nová společnost ČD Cargo, specializovaná na železniční nákladní dopravu, která se v sobotu oddělila od Českých drah, stačila sotva předvést své nové logo - a už se na železnici chystají další změny.

Už dnes může vláda projednat osamostatnění další drážní firmy - Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta by měla vzniknout k 1. dubnu. Z Českých drah by do ní přišlo třináct tisíc zaměstnanců a majetek za 9,5 miliardy korun.

Podle Ministerstva dopravy by se tím zprůhlednilo podnikatelské prostředí na české železnici, neboť jeden dopravce už nebude zajišťovat provoz i péči o koleje. SŽDC sice vlastní koleje, zabezpečovací zařízení či trakční vedení a odpovídá za jejich fungování, ale nemá kapacity na zajištění provozuschopnosti. Proto se o koleje starají České dráhy. To má v dubnu skončit. "Pro všechny železniční dopravce se vytvoří rovné, prokazatelné a nediskriminační podmínky přístupu na železnici," cituje z ministerského materiálu ČTK.

Nová firma má také v budoucnu místo Českých drah sestavovat a vydávat domácí jízdní řád.

Proces dělení drah začal už v lednu 2003, kdy vláda rozdělila státní České dráhy na akciovou společnost ČD a SŽDC. Od následujícího roku začala SŽDC zajišťovat i stavbu a modernizaci nových tratí. Spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic je tak v Česku největším investorem do dopravní infrastruktury.

Cargo páté v Evropě

ČD Cargo je s ročním objemem 90 miliónů tun přepraveného zboží v oboru pátou největší firmou v Evropské unii. Z pětapadesáti tisíc lidí, kteří na dráze pracují, si při oddělení převzalo 12 500 zaměstnanců a majetek za víc než devět miliard korun.

"Bez této změny by došlo k postupné izolaci nákladní dopravy Českých drah. V sousedních zemích postoupila liberalizace železnic dál než u nás. Unitární podniky se rozdělily na specializované firmy a výsledky jsou pozitivní. Jen samostatný subjekt může být dost flexibilní," říká Zdeněk Větrovec z odboru marketingu a komunikace ČD Cargo. Pružnost je nezbytná při reakci na evropský vývoj, který míří k propojování železničních nákladních dopravců s poskytovateli logistických služeb. Cargo navíc bude mít víc peněz na investice do svého rozvoje - včetně obnovy vozového parku.

Mečiar proti spojení

V budoucnu vláda zřejmě Cargo zprivatizuje. Ještě předtím by ale mělo dojít k jeho fúzi s Cargem Slovakia. To vozí ročně asi 50 milionů tun zboží, zatímco francouzský dopravce SNCF 110 milionů, německý dopravce Deutsche Bahn 280 milionů a italská Ferrovie dello Stato necelých 70 milionů tun.

Ministři dopravy obou zemí už připravili materiál pro své vlády, kde vysvětlují, proč se vyplatí po více než deseti letech od rozdělení Československých státních drah nákladní dopravu na kolejích opět spojit. "Máme s mým slovenským kolegou domluvené, že návrhy dáme do vlády současně," řekl nedávno HN český rezortní šéf Aleš Řebíček. S plánem ale nesouhlasí vládní Lidová strana - Hnutí za demokratické Slovensko, podle jejíhož šéfa Vladimíra Mečiara by tento záměr mohl Slovensko připravit o ekonomicky výhodný podnik.