Chodit na pobočku banky už je přežitek


Málokdo si dnes může dovolit během pracovní doby navštívit pobočku banky a vyřizovat zde své soukromé peněžní záležitosti. Peněžní domy zavírají svá obchodní místa nejpozději v šest hodin večer, a to je pro mnoho lidí doba, kdy mají stále ještě mnoho pracovních povinností. Jak ale zadat platební příkaz k převodu, změnit parametry trvalého příkazu, či provést řadu dalších operací? Řešením jsou služby přímého bankovnictví.

Služby dostupné nonstop

Osobní návštěvy v bance se pomalu, ale jistě stávají minulostí. Již totiž není mnoho záležitostí, kvůli kterým do ní klienti musí vážit cestu. Většinu operací je možné v libovolném okamžiku provést přes internet, mobilní či pevný telefon.
Základní výhodou služeb přímého bankovnictví je především možnost 24 hodin denně provádět platební příkazy k převodu a inkasu, zjišťovat aktuální stav na svém účtu a především mít dokonalý přehled o všech pohybech na kontě. Banky umožňují touto formou i zakládat termínované vklady a celou řadu dalších operací.
Z toho důvodu již vůbec není nutné ztrácet čas v nekonečných frontách na přepážkách pošt či bankovních domů s cílem zaplatit složenku či fakturu, ale velmi efektivně a pohodlně je možné tuto operaci provést z domova. Podmínkou je jen zřídit si ve své bance některý z produktů přímého bankovnictví.

Telefon, nebo internet?

Dnes již neexistuje peněžní ústav, který by opomíjel oblast přímého bankovnictví. Znamená to, že každá banka klientovi může nabídnout některou z variant těchto služeb. Většina peněžních domů přitom nabízí hned několik komunikačních kanálů, přes které se klienti dostanou na svůj účet.
Za základní variantu přímého bankovnictví je možné považovat internetbanking, kde klienti ke svému účtu přistupují pomocí internetu. Tuto možnost nabízí každá banka. Výhodou je jednoduchost a velká přehlednost aplikace. K zadávání platebních příkazů je v zásadě možné použít libovolný počítač připojený k internetu.
Z bezpečnostních důvodů se ale doporučuje, aby se lidé vyvarovali zadávání plateb z cizího počítače, například z internetové kavárny.
Uživatelské provedení internetových aplikací se u jednotlivých bank hodně odlišuje. V některých peněžních domech stačí jen pamatovat si vstupní PIN a tajné heslo, u jiných bank je nutné mít pro platby elektronický klíč (uložený například na CD nebo na disketě).
Klienti se mohou setkat také s generátorem kódů. Tento kalkulačce podobný přístroj vytvoří pro každou transakci jedinečný kód a ten klient zadá na příslušné internetové stránce spolu s vlastním platebním příkazem a tímto způsobem platbu ochrání.
Kdo nevěří internetu, nebo má zájem o mobilnější variantu, může využívat telefonní či GSM bankovnictví.
V prvém případě klient komunikuje s živým operátorem nebo s hlasovým počítačem. Všechny potřebné údaje pro platbu (jako například číslo účtu příjemce, variabilní symbol a další) klient buď nadiktuje živému operátorovi, nebo vše "vyťuká" na svém telefonu podle pokynů automatu. Ve druhém případě je nutný telefon s tónovou předvolbou.
Klienti, kteří nechtějí ve sluchátku poslouchat operátora či počítač a nemají zájem o internetové bankovnictví, mohou využívat GSM banking. Služba rovněž nabízí celou škálu aktivních operací (opět nejen zadávání platebních příkazů), klienti se přitom pohodlně pohybují v menu svého mobilního telefonu. Ten ale musí ve většině případů podporovat technologii SIM Toolkit. Nutná je také nahraná bankovní aplikace na SIM kartě. Pro zadávání platebních příkazů pak stačí mít jen dostupný signál svého mobilního operátora.

Úspory a bezpečnost

Za hlavní přednost přímého bankovnictví je možné považovat časově neomezený přístup klienta k účtu. Platební transakci je možné odkudkoliv a kdykoliv vyřídit jen za několik málo minut, a to znamená obrovskou úsporu času proti návštěvám pobočky.
Vedle časové úspory přináší využívání služeb přímého bankovnictví také nižší poplatky za platební transakce. Elektronický komunikační kanál je pro všechny banky podstatně levnější než klasická cesta podávání platebních příkazů na papírovém nosiči na pobočce. Proto také banky tuto formu platebního styku poplatkově zvýhodňují, aby klienty motivovaly přímé bankovnictví co nejvíce využívat.
Naopak lidé, kteří stále dávají přednost zadávání platebních příkazů na pobočce, zaplatí výrazně víc. Rozdíl mezi poplatkem za elektronický a papírový příkaz dosahuje až několika desítek korun.
Zabezpečení služeb přímého bankovnictví je na takové úrovni, že pravděpodobnost prolomení systému je zanedbatelně nízká. Kde ale číhá pro uživatele těchto aplikací největší nebezpečí, je selhání lidského faktoru. Stupeň zabezpečení může být sebevyšší, ale pokud sám klient nedodržuje zásady bezpečnosti, ke zneužití může dojít.
Vina pak není na straně systému, ale klienta, že kupříkladu zapomněl v cizím počítači disketu se svým elektronickým klíčem a ještě na ní měl poznamenán vstupní PIN.
Vstupní heslo a elektronický klíč u přímého bankovnictví jsou branou k penězům na účtu. Proto je nutné být velmi opatrný a při využívání služby dodržovat všechny bankou doporučené zásady. V opačném případě klient riskuje, že jeho bankovní konto někdo dokonale "vyčistí".