Dolní Počernice byly dříve velmi vzdáleny tehdejší Praze. Však si je také vybral Jiří z Poděbrad jako tábořiště a přípravný prostor před útokem na Prahu v roce 1448. O stáří tohoto sídla svědčí původně románský kostel Nanebevzetí P. Marie, který prošel úpravami snad ve všech slozích, aby skončil v novorománské podobě. Na místě tvrze stojí rovněž mnohokrát přestavovaný zámek, v němž je dnes dětský domov. Zámecký park je však přístupný a my v něm hned proti zámku můžeme obdivovat rozměrný památný dub letní.
Žlutá značka nás vede hned mimo obec a ze dvou stran s ní obcházíme Počernický rybník. Po překonání Štěrboholské spojky dojdeme na rozcestí na okraji Xaverovského háje (3), kde žlutá končí na modré značce. Vydáme se s ní v původním směru (od žluté vlevo) a projdeme převážně dubovým Xaverovským hájem do zemědělského Xaverova (5) se závodem na výrobu drůbežího masa a vajec a významnou stájí závodních koní. Od samého začátku jsme v Přírodním parku Klánovice-Čihadla, ale teprve teď vstupujeme do Klánovického lesa, kterým přes rozcestí u Nových Dvorů (7) dojdeme na zastávku Praha-Klánovice (9). Zde kratší vycházka končí.
Delší vycházka i výlet pokračují s červenou Klánovickým lesem k prvnímu rozcestí (11), kde si vycházka vybírá zelenou značku vlevo a dlouze s ní prochází Klánovický les-Vidrholec až k železnici a rozcestí s červenou (13,5). Po červené se vydává s železniční tratí doleva a vrátí nás zpátky kolem zaniklé středověké vsi Žák, po níž zbyly stopy po základech a zasypané studně, na zastávku Praha-Klánovice (16,5).
Slibovaný výlet pokračuje z rozcestí v Klánovickém lese (11) dále po červené na okraj Újezda nad Lesy. Přejdeme silnici a okrajem Škvorecké obory dojdeme k chatám v mělkém údolí potoka Výmola. Pak už stoupáme polní cestou do Dobročovic (15) a vleklou silnicí do Škvorce (17,5). Upoutá nás zde pozdně barokní kostel sv. Anny se sochami sv. Augustina a sv. Mikuláše v nadživotní velikosti, které sem byly přeneseny z kostela v Obořišti. Najdeme tu hned dva proti sobě stojící zámky: starý, který vznikl přestavbou hradu, a nový, jenž byl proti němu postaven v l8. století. V obci je barokní špýchar a barokní domy č. l5 a 50. Po místní komunikaci, tentokrát se žlutou značkou, dojdeme z obce k výrazné barokní soše - svatému Donátu (19) se čtyřmi chráněnými lípami malolistými. Ocitáme se opět na červené značce a zvolna sestupujeme vlevo poli do Hostína a dál do Úval (22), kde naše dnešní masopustní pouť končí.

Jan Stráský
Autor je předsedou Klubu českých turistů, bývalý ministr a premiér

mapa 
MAPA: Okolí Prahy-východ, turistická mapa 1:50 000, edice KČT č. 37

TRASA: 1. Dolní Počernice - žlutá: 2. Xaverovský háj (3) - modrá: 3. žst. Praha-Klánovice (9) - červená: 4. Klánovický les, rozcestí (11)
Střední: zelená: 5a. Klánovický les-Vidrholec, rozcestí (13,5) - červená: 6a. žst. Praha-Klánovice (16,5)
Prodloužená: červená: 5b. Škvorec (17,5) - žlutá: 6b. sv. Donát (19) - červená: 7b. Úvaly, žst. (22)