Přechod na paušál nemusí být výhra

V Česku je dnes podle evidence 1,2 miliónu živnostníků. Podle Ministerstva financí by mohlo až 445 tisíc z nich letos využít při podání daně z příjmů možnost paušálních odpočtů - tedy téměř dvojnásobek proti loňsku.
Důvod je jednoduchý - výrazné zvýšení sazeb proti předchozímu roku. Kolik jich nakonec této možnosti skutečně využije, se ale teprve ukáže - řada osob samostatně výdělečně činných a živnostníků totiž odevzdává daňová přiznání na poslední chvíli a pracovníci finančních úřadů proto zatím nechtějí tipovat, o kolik se zájem o paušály zvedl.
Vyšší zájem je ovšem pochopitelný. Princip je totiž velmi jednoduchý - v daňovém přiznání stačí podnikatelům označit příslušné políčko "Uplatnění výdaje procentem z příjmů" a v podstatě nejsou potřeba žádné další přílohy a výdajové doklady, stvrzenky či faktury.
Pro poplatníka ale samozřejmě zůstává v platnosti povinnost vést evidenci příjmů a pohledávek, které mu z jeho činnosti vznikly.

Nejasnosti existují

Přesto se ani tento jednoduchý systém nevyhnul problémům. Ty jsou způsobené především několika paušálními sazbami, které fungují paralelně. Pro živnostníka s jednoduchým podnikáním (například prodej pečiva) je paušální sazba ideální.
Jiná situace může nastat, pokud je poplatník například samostatným zemědělcem a zároveň truhlářem, který zpracovává dřevo ze svého lesa. A poté prodává, dejme tomu, opracované samorosty. Jde o činnost zemědělskou (paušál 80 %), řemeslnou (60 %) a možná i uměleckou (40 %).
Logika paušálního zdanění ale připouští použití jen jedné sazby vztažené vůči souhrnnému příjmu podnikatele. Podle některých ustanovení zákona o daních z příjmů by měl použít sazbu, která se vztahuje na převažující činnost jeho podnikání. Z praxe je ovšem zřejmé, že správce daně mu tento výklad v jednom městě uzná, a v druhém nikoliv. V tomto případě je proto vhodné se předem u příslušného finančního úřadu informovat na správný postup. Kvůli nejasnosti v zákoně se totiž nelze zcela spolehnout ani na subjektivní názor konkrétních daňových poradců.

Dodatečné přiznání

Pozor si musejí dát i poplatníci, kteří za loňský rok uplatní paušální výdaje poprvé a předtím již podnikali.
Ti, kteří již paušály používali nebo vloni teprve podnikat začali, se do své "daňové minulosti" vracet nemusejí. Jestliže ovšem poplatník za rok 2004 vedl normální účetní a daňovou evidenci a výdaje uplatnil v daňovém přiznání ve skutečné výši, musí se letos připravit ještě na trochu složitější proces.
Zákon (§ 23 odst. 8) mu totiž ukládá nejdříve podat dodatečné daňové přiznání za rok 2004, kde dodaní nespotřebované zásoby a pohledávky. V případě kladné daňové povinnosti bude muset daň za rok 2004 doplatit letos.

Mohlo by přijít penále

Pokud se živnostník pro tento postup skutečně rozhodne, neměl by zapomenout zároveň požádat finanční úřad o prominutí penále z důvodu odstranění tvrdosti zákona. Rychlý přechod na paušální zdanění by se mu totiž jinak mohl citelně nevyplatit. V přechodných ustanoveních zákona totiž legislativci zapomněli výslovně upravit fakt, že podnikatel v tomto zvláštním případě není vědomý daňový dlužník a své závazky vůči státu nemohl v době odevzdání daňového přiznání (březen či červen 2005) přizpůsobit zákonu, který ještě neexistoval.
Naopak poplatník, kterému by vznikla za rok 2004 negativní daňová povinnost, může již letos své daně o tuto částku snížit a přechod na paušální systém je tedy pro něj pravděpodobně výhodný.

Registrační pokladny

Kromě paušálů přinesla novela platná od ledna letošního roku pro živnostníky i další změny, které mohou uplatnit v daňovém přiznání okamžitě.
Typickým příkladem jsou registrační pokladny, na které může podnikatel uplatnit přímo slevu na dani, a to v případě, že pokladnu pořídil v loňském roce. Daň za rok 2005 se potom sníží o polovinu pořizovací ceny registrační pokladny, maximálně ale o částku 8000 Kč.

Minimální daň

Pozitivem této úpravy je pro některé živnostníky s nízkou daňovou povinností i následný dopad na minimální daň -- protože jde o přímou slevu na dani, ustanovení minima se na podnikatele nevztahuje.
Od minimální daně jsou ale osvobozeni i další živnostníci. Především jde právě o ty, kteří uplatňují daň paušální částkou. Osvobozeni jsou i poplatníci s příjmy (pouze) z lesního hospodaření a ti, kteří vykázali příjem jen díky dotacím. Na minimální daň se nemusí ohlížet ani podnikatel, který v rámci investičních pobídek zaměstnal v uplynulém roce alespoň na měsíc zdravotně postiženého pracovníka. Od minimální daně jsou osvobozeni i podnikatelé v konkursu a ti, kteří pobírají důchod.


Paušální zdanění živnostníků


Skupiny poplatníků podle druhu činnosti (paušál %)

Zemědělci, lesníci, vodní hospodáři - 80
Řemeslné živnosti - 60
Neřemeslné živnosti - 50
Znalci, tlumočníci, rozhodci - 40
Správci konkursní podstaty - 40
Nezávislá povolání (herci, sportovci...) - 40
Speciální profese (lékaři, advokáti) - 40
Autorská práva, vydávání knih vlastním nákladem - 40
Pronájem majetku - 30


Řemeslné živnosti

Kovářství, zámečnictví, opravy silničních vozidel, řeznictví, pekařství, truhlářství, zednictví, pokrývačství, klempířství, kosmetické služby, kadeřnictví ...
Podle evidence zhruba 200 tisíc živnostníků
Proti roku 2004 zvýšení paušálu z 25 na 60 %


Neřemeslné živnosti

Silniční osobní a nákladní doprava, projektová činnost ve výstavbě, provozování autoškoly, oční optika, průvodci, cestovní agentury, účetní poradenství...
Podle evidence zhruba 400 tisíc živnostníků
Proti roku 2004 zvýšení paušálu z 25 na 50 %
Zdroj: Zákon o daních z příjmů

Související