cykloturistika 
Snímek: Autor

Vysoké teploty předminulý víkend naznačily, že brzy přijde jaro a s ním i začátek cyklistické sezony. Oblibě jízdního kola se nelze divit. Jde o aktivitu šetrnou k pohybovému aparátu, přiměřeně zatěžující organismus, prostředek zkracující cestu k cíli - pokud už nepatříte k většině cyklistů, pro něž sama jízda na kole je cílem. Snazší dosažení konkrétního vytipovaného místa (hradu, zámku, jezera i rozhledny a dalších) je pak příjemným bonusem.
Na rozdíl od chůze můžete za stejný čas vidět mnohem více, zábavněji, pohodlněji, přitom v porovnání s automobilem či vlakem neztrácíte kontakt s přírodou, máte dostatek času ji vnímat a naplno si ji užívat, děláte mnoho pro své zdraví. Bicykl lékaři doporučují jako jedinou možnost sportování při problémech nejen s pohybovým aparátem nebo dokonce jako vhodný nástroj nápravy těchto problémů.

LuhačovicëCyklistický ráj?
Proč je skvělé v České republice jezdit na kole, dokresluje i pestrý a "zábavný" ráz krajiny: louky střídají lesy, přičtěme rybníky, remízky, údolí i hřebenové cesty. Pohyb cyklistů je u nás (alespoň prozatím) jen minimálně omezen, hustá síť značení turistických cest, byť ne vždy a priori cyklistických, nahrává snadné orientaci v terénu i plánování výletů.
Přes šedesát procent z četných lesů je ve státním vlastnictví a i na těch zbývajících dvacet procent obecních a dvacet procent privátně vlastněných se vztahuje zákonná povinnost povolení volného průchodu po cestách a pěšinách.

Změny v dohledu?
V České republice se momentálně už nějaký čas diskutuje o podobě tzv. cyklistických stezek. Samotný název je však poněkud zavádějící, neboť nejde o prostor, který vyslyší potřeby pro pohyb všech cyklistů. Naopak. Tyto cyklostezky jsou jednak místně vedeny po nevhodných, poměrně rušných komunikacích (pouhé označení cyklostezky na stávající silnici s běžným provozem aut cyklostezku nedělá), navíc politika jejich výstavby vůbec nerespektuje potřeby například právě jezdců, kteří touží po přírodě. Ti jsou dosud zcela opomíjeni oficiálním plánem výstavby. A to je přitom řeč jen o lokálním, minoritním rozšiřování a doplňování stávající sítě pěšin.
Vraťme se však k samotné podobě stávajících cyklostezek a více dálkově pojatých cyklotras. Jejich asfaltová podoba je jistě v pořádku, pokud jde o využití málo frekventované silnice či třeba staré pohraničnické cesty.
Proti novému vylévání malebných přírodních cest vedoucích lůnem přírody, loukami či podél řek asfaltem se však zdvihá odpor nejen ekologů, ale i cyklistů. Městské či meziměstské dopravní cyklostezky, proč ne.
Avšak výletní dálnice jsou leckde nezacelitelným šrámem v krajině. Navíc jejich položení, nezřídka bez důmyslnější rozvahy, může vést i ke zbytečně rychlým úsekům, nebezpečným pro nezkušené jezdce a děti i ostatní spoluuživatele stezek.

cyklo_mJak je to v zahraničí
Cyklistické možnosti ciziny bližší i vzdálené jsou rozličné a tu lepší, jinde zase horší než doma. Rakousko, Itálie, Francie či Německo se mohou pochlubit důmyslným systémem převážně asfaltových cyklostezek nejen v okolí měst. Ty jsou pro jízdu na kole bezpečné, dovedou vás k zajímavým výletním cílům. Pro cykloturistu směřujícího pohodlně a bezpečně za poznáním je to hotový ráj.
V Rakousku se například nacházejí proslavené cyklostezky, jako ta podél řeky Muhr nebo místní nejdelší - Dunajská cyklostezka. Putování podél tohoto veletoku je nenáročné terénem i profilem, zajímavé okolím (příroda i malebná historická městečka). Jen hustota cyklistů je zde v sezoně poměrně velká.
A vyznavači horského kola a terénní jízdy? V Rakousku láká třeba Alpen Tour, nejdelší značená stezka pro horský bicykl na světě. Alpské země pak obecně nabízejí i mnoho oficiálně na webu prezentovaných přejezdů pohoří, v některých lyžařských střediscích si můžete projet systém terénních stezek.
Itálie zažehnala pohromu v podobě zákazu ježdění terénních cyklistů v proslaveném regionu Lago di Garda, ve velehorách na severu je zatím stále možno jezdit, množí se však zákazy-doporučení k užívání "pouze" cyklostezek, nikoliv turistického značení.
Benevolentní k "terénním" cykloturistům je Francie. Především její jižní část využívají mnozí pro teplé počasí celoročně. Vyloženým edenem pak je Norsko se svým právem k užívání všech existujících stezek a pěšin, ať už jsou na obecní či privátní půdě.
Horší situace je na Slovensku - tamní parlament totiž vztahuje v současné formulaci zákona pojem stezka, po níž je cyklistům povoleno v lesích jezdit, na normu hovořící o asi čtyři metry široké lesní silnici! Prakticky tím vylučuje cyklisty z lesů.
Letmou exkurzi po cyklistických možnostech zakončíme v Německu. Zde je už nějaký ten rok situace podobná jako nyní na Slovensku: v některých státech, jako například v Bádensku-Würtembersku, můžete jezdit na kole po lese jen na stezce širší, než jsou dva metry. Tyto řádky mohou vyznít jako stýskání pouze vyznavačů jízdy na horském kole v náročném terénu, ale není to tak - vždyť horské kolo není jen sportovní jízda, je to cykloturistika jako každá jiná. Omezení se tak dotýkají cykloturistů obecně.
Toto vše jsou nejen zajímavé, ale po vstupu ČR do schengenského prostoru (www.euroskop.cz/schengen) i velmi důležité informace. Od prosince loňského roku si nejen cyklisté mohou užívat volného pohybu po státech Evropské unie (s výjimkou Irska a Velké Británie) a po území nečlenského Islandu a Norska.
Český cyklista může jásat, Německo a Rakousko jsou členy už dávno, Polsko a Slovensko vstoupily spolu s námi, ze všech našich přechodů, cest a stezek zmizely kontroly a hranice je možné překročit kdykoli, a to téměř na libovolném místě. Výjimkou jsou oblasti s pohybem osob regulovaným za účelem ochrany přírody, ale také soukromé pozemky a cesty, na něž podle zákonů konkrétní země cyklista nesmí.

plán_mPlánování výletu
Jak je patrné, je dobré pozorně vybírat před tím, než poprvé šlápneme do pedálů a vyrazíme na projížďku či přímo výlet. Při plánování výletů velmi pomohou cykloturistické mapy, tedy ty se zakreslenými (v exteriéru typicky žlutými tabulkami) značenými cyklostezkami. Pro jízdu v terénu se poznatky čerpají z turistických map, které rovněž obsahují spoustu zajímavých informací o prostředí, jímž plánujeme projíždět.
V obchodech najdete i mapy s doporučenými terénními trasami, přidanými vedle turistických značek. Zmíněné mapy mnohdy obsahují také tipy na jednotlivé výlety s veškerým informačním servisem (místa hodná zastávky, náročnost okruhu, tipy na ubytování, servisy, občerstvení, upozornění na cyklistům zapovězené stezky aj.).
Nejeden tip na dobrý okruh či úsek lze získat také na internetových serverech, ale i v cykloprodejnách, kde většinou pracují entuziasté, kteří se o svá oblíbená teritoria rádi podělí.
Informace přináší také domácí cyklistické časopisy, například Cykloturistika (www.cykloturistika.cz , domácí i zahraniční trasy především pro krosová a horská kola), Velo (www.iVelo.cz , na horská kola zaměřený magazín s tipy pro domácí i zahraniční lokality) či nový časopis silniční cyklistiky 53x11 (www.53x11.cz , aktuálně zde začíná seriál s trasami vedoucími přes nejkrásnější česká stoupání).
Pokud vás cyklistika baví, je zřejmé, že okruhy v okolí bydliště už notoricky znáte. Hledáte-li další možnosti, můžete naložit kolo do auta a vyrážet na víkendy.
Nabízí se ale i snazší cesta, ekologičtější, odpočinkovější, časově méně náročná. Na kole se můžete přiblížit na vlakové nádraží, nechat se odvézt na některou ze zastávek dále od domova, naplánovat cestu zpět a vyrazit. Váš akční rádius se znatelně zvětší.

cyklo_2_mKam smíte na kole
Provozu kol se kromě dopravních předpisů týká také zákon O lesích 289/95 Sb. a rovněž potom pasáže ze zákona o Ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb. V principu je důležité rozlišovat mezi oblastmi se zvýšenou ochranou a pak těmi ležícími v hierarchii níže. V národních parcích stejně jako přírodních rezervacích je povolen vjezd kol jen na místa k cyklistice vyhrazená, tedy na cyklostezky.
Oproti tomu v nejrozšířenějších územích podléhajících ochraně, chráněných krajinných oblastech (CHKO), není provoz na kolech specifikován, a tedy se na ně vztahuje příslušný text lesního zákona. Ten praví, že v lese je možno jezdit po existujících stezkách a cestách, značených i neznačených, aniž by jezdec měnil dochované prostředí.
Značením se přitom rozumí turistické i cykloturistické značky. Zatím - naštěstí pro cyklisty preferující pohyb v přírodě - platí takovýto výklad paragrafů, - i když některé turistické organizace mají problém s uznáním cyklistů za turisty a spolu se správou značení si nárokují i právo na cesty. Jistě, občas může docházet k méně ohleduplnému vzájemnému míjení se pěšáků a jezdců v sedlech, stejně jako nevoli především majitelů rekreačních nemovitostí, kolem jejichž pozemků značka vede. Protiva se však zbytečně zveličují a je zde dobré ctít zásadu individuální odpovědnosti a vzájemné slušnosti namísto přehnaného pranýřování celé skupiny, té či oné.
Rovněž se může stát, že nad pěšinou ocejchovanou turistickou značkou visí současně i zákaz vjezdu jízdních kol. Přihodí se také, že tento zákaz se vztahuje na úsek, po němž se třeba evidentně stahuje dřevo, nebo asfaltku, na níž přece nemůžete přírodě uškodit.
Vězte však, že Správa CHKO na takové omezení má právo - nejčastěji je využívá, obává-li se kolizních střetů různých skupin turistů nebo cesta vede ke konkrétnímu cíli a ne už dál, a je tedy možné předpokládat, že turisté-cyklisté by se dále pouštěli na chráněné prostory, namísto aby se poslušně vraceli zpět. Je to vlastně rozumná prevence, a byť je možno o oprávněnosti takového opatření někdy pochybovat, přestupek není rozumným řešením.


Doprava
Vlaky cyklistům nakloněné
Při přepravě kola jako spoluzavazadla (tedy uvnitř vlaku na k tomu určených místech) zaplatíte jednorázový poplatek 25 Kč. Přeprava v nákladním voze (služba nazvaná "Úschova během přepravy") přijde na 30 Kč. Novinkou pro tento rok je zavedení celodenních jízdenek (60 Kč) pro kolo, s nimiž už nebude třeba platit při delší cestě za každý jednotlivý spoj. Nákladní vagony jsou uzpůsobené pro šetrnou přepravu kola. Zajímavé jsou také půjčovny kol Českých drah. Fungují v současnosti na 14 místech republiky. Půjčovné přijde na 130 - 230 Kč na den, vratná záloha činí 1000 Kč. V provozu jsou od 1. dubna do 31. října. Kolo lze vrátit i v jiné k tomu uzpůsobené stanici, než ve které jste si jej vypůjčili. Více informací na www.cd.cz .

Busy zvané cyklistické
Šanci dopravit se pohodlně do příznivých lokalit pro jízdu na kole nabízejí takzvané cyklobusy, autobusy speciálně upravené nejen pro přepravu lidí, ale i šetrný transport jejich bicyklů. Jsou provozovány sezonně, v současnosti například v lokalitách Šumava, Krušné hory, Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj, Kroměřížsko nebo Brdy. Jezdí nejen v rámci konkrétního regionu, některé startují také z větších měst. Informace o nich najdete na www.cyklobusy.cz .

Cyklisté vítáni
Jedním z kroků blíže vyspělému cyklistickému světu je projekt Cyklisté vítáni. Jedná se o celonárodní certifikační systém, který prověřuje s ohledem na potřeby cyklistů ubytovací i stravovací zařízení. Pokud tyto splní požadavky (mimo jiné možnost vyprat a usušit oblečení, uschovat či umýt a základně opravit bicykl, doporučit zajímavé výlety na kole po okolí, prodej turistických map, nabídka obědových balíčků a pro sportovce vhodných nápojů, trojjazyčné menu a podobně), jsou označeny logem projektu a zveřejněny v seznamu doporučených míst. Projekt vychází z už fungujících systémů například v Německu nebo Rakousku.

Lipno 
Snímek: ARCHIV HN


Tipy na výlety

Lipno
Primátem nejrozlehlejší vodní plochy českého území se pyšní jihočeská vodní nádrž Lipno. Přesvědčte se spolu s námi, že i ze sedla kola lze tuto oblast přiřadit k jedněm z nejatraktivnějších míst pro cykloturistiku u nás. Nechte se zavést na samotný spodní cíp jihočeského moře a uvěřte, že ne nadarmo se mu tak začalo říkat.

* Start: Černá v Pošumaví 
* Délka okruhu: 50 km
* Charakteristika: zpevněný povrch cyklotras, asfalt, písčitý singletrack 
* Turistické zajímavosti: Muckovské vápencové lomy, historická část Frymburku, sportovní areál Lipna nad Vltavou, na trase několik chráněných přírodních území 
* Servisy a cykloprodejny: Josef Pušman, Frymburk, tel.: 380 735 081; Eva Velíšková, Vyšší Brod, tel.: 380 746 200 
* Restaurace a ubytování: Restaurace pension Florian, Frymburk, tel.: 380 735 777; Penzion a restaurace u Candrů, Vyšší Brod, tel.: 380 746 215 
* Trasa: Černá v Pošumaví - Jámy - Milná - Vřesná - Frymburk - dále stále po silnici okolo přehrady až do Frýdavy - převoz do Frymburku a Černá v Pošumaví 
* Doporučená mapa: Shocart č. 36 - Šumava, Lipensko, Český Krumlov, 1:50 000

Prvním zajímavým místem, které vás zde čeká, jsou Muckovské vápencové lomy. Tato dnes už přírodní památka vznikla podzemním těžením vápence, nejvíce se tu pracovalo počátkem 20. století. Působivé jsou scenérie relativně prostorných komor s uměle vytvořenými pilíři a na sebe položenými bloky vápencové masy, narazíte tu na vzácné druhy netopýrů. Následuje několik kilometrů v sedle a vrch Kozlík (758 m), ležící v území lesního rašeliniště Bobovec. Na ploše zhruba 48 hektarů lze vidět cennou prameništní vegetaci.
Frymburk je poutavé a klidné jihočeské město na levém břehu Lipna, které zajisté okouzlí i vás minimálně obdélným náměstím ohraničeným historickým průčelím budov. Už po necelém kilometru za ním se napojíte na šumavskou magistrálu, kde si užijete trochu stoupání. Končí ve Slupečné, aby se sklon svahu otočil a sjezdem jste skončili v Lipně nad Vltavou. Jachtařský sport vtiskl tomuto místu jedinečný výraz a kotviště lodí s okolním ztvárněním urbanisticky mnohdy kontroverzní zástavby přesto lahodí očím. Rychlost pohybu můžete vyzkoušet i na nedaleké bobové dráze, její hodnotu prozradí zde instalovaný radar.
Magistrála vás dále povede po levém břehu vodního toku, brzy se k vám přidají i koleje železnice. Zalesněná Čertova stěna vytvoří z dalšího úseku trasy jedinečně zasazenou přírodní stezku. Ve Vyšším Brodu, známém to místě vodáků, přejedete Vltavu na druhou stranu lipenské nádrže, do příhraniční oblasti. Omezení nastolené bývalým totalitním režimem už naštěstí odvál čas. Z Frýdavy pak pro zpestření změňte dopravní prostředek - překonání vodní masy do Frymburku ulehčuje přívoz.


Děčínsko_mDěčínsko
Stolové hory, kraj posetý pískovcovými skalisky, kroutící se řeky i říčky v kaňonech, vyhlídky do širého kraje, lidová architektura - to vše lze nalézt na Děčínsku, ale i na německé straně hranice, na niž zavítáte s tímto okruhem. Cyklista upřednostňující pohyb v terénu a neznalý těchto míst zde objeví jak úzké pěšiny pro rychlé průjezdy v průsmycích lesů, tak i širé pláně lemující skály, kolmo vystupující ze samotného podloží zemské pánve.

* Start: Tisá 
* Délka okruhu: 80 km 
* Charakteristika: polní, asfaltový i šotolinový povrch českého i německého pohraničí, vhodný pro krosová i horská kola 
* Turistické zajímavosti: Tiské stěny, Drážďanská vyhlídka, Děčínský Sněžník, zámek v Děčíně, hrad Königstein 
* Servisy a cykloprodejny: KL Sport Děčín, tel.: 412 512 201; KUR Sport Milan Myšík, tel.: 412 518 897 
* Restaurace a ubytování: Restaurace - Penzion Na kovárně, Tisá 302, tel.: 475 222 642; autocamp Tisá na západním okraji obce 
* Trasa: Tisá - Sněžník - Děčín, z něj stále podél Labe do Königsteinu - Pfaffendorf, z něj zelené značení Rosenthal a modré zpět Sněžník (cestou po trase v protisměru si značně zkrátíte výlet do Königsteinu) 
* Doporučená mapa: Shocart č. 1 - Českosaské Švýcarsko, Šluknovsko, 1:50 000

Cestu můžete zahájit v samotném ráji pískovcových bloků a plošin vysoko se tyčících nad okolní úroveň terénu - v Tisé. Na okraji obce dosahuje systém skalních roklí a soutěsek výšky bezmála 700 metrů. Asfaltka odtud vede až k rozcestí pod Děčínským Sněžníkem, na který máme v úmyslu vás přivést. Odměnou za stoupání budiž první vyhlídka, tzv. Drážďanská. Pohled do Saska je za příznivého počasí bez mlžných oparů zkrášlen obrazem Drážďan v dálce. Stojíte na největší stolové hoře u nás. K rozhledně na Děčínském Sněžníku (723 m), 33 metrů vysoké tubusovité věži z pískovcových kvádrů s přilehlou turistickou chatou, je to kousek.
Následuje cesta podél Labe. Dalším cílem je obec Königstein s kostelíkem, protékajícím Labem a úzkými uličkami. Ještě lákavější však je hrad Königstein, jenž svými vnějšími rozměry působí doopravdy nedobytně. Obvodové hradby se kroutí podél celého komplexu, údajně měří přes dva kilometry. Uvnitř chráněné zóny najdete mimo jiné jednu z nejhlubších studní v Evropě (150 m), hradní děla a mnoho dalšího. Dále vás čeká sjezd k Labi a cesta proti jeho toku - na protějším břehu lze zahlédnout Bad Schandau, Hřensko, Labskou stráň. Tato oblast polabských pískovců je unikátní oblastí skal vystupujících z lesů. Vzhůru zpět do Čech a do Děčína, jehož dominantou je místní zámek.


Třeboňsko_mTřeboňsko
Vyslovíte-li Třeboňsko, myšlenky se okamžitě zaměří na rybníky a lesy. Pokud máte rádi jízdu na kole, pak i na rovinatý profil Třeboňské pánve, a tedy snadný terén pro poznávání domoviny v sedle kola. Tato oblast patří k turisticky velmi vyhledávaným, a to nejen cyklisty. Z mnoha a mnoha možností, kudy vést okruh pro zajímavý výlet, klidně rodinný, jsme vybrali takový, na němž najdete vše zmíněné - tedy rybníky, roviny a lesy. Vzhledem k jeho nenáročnosti by pro celodenní putování neměla být problémem ani větší délka, a to ani pro cyklisty, kteří toho na kole příliš nenajezdí.

* Start: obec Lásenice 
* Délka okruhu: 72 km 
* Charakteristika: zpevněný povrch asfaltek a polních cest, jeden kratší, terénem nepatrně náročnější úsek 
* Turistické zajímavosti: pomník Emy Destinnové za obcí Stříbřec, zámek Emy Destinnové ve Stráži nad Nežárkou, statky blatského stylu v Kleci, naučná stezka a rybník Rožmberk, lesovna Karštejn uprostřed lesů, Evženovo údolí s až 180 let starými a 40 metrů vysokými buky 
* Servisy a cykloprodejny: nejbližší Jindřichův Hradec - Bike Sport Joma, tel.: 384 323 433; Třeboň - MEPO, tel.: 384 724 356 
* Restaurace a ubytování: ubytovna a restaurace Lásenice, tel.: 721 867 744 
* Trasa: Lásenice - Příbraz - Stráž nad Nežárkou - Stříbřec - Stará Hlína - rybník Rožmberk - Klec - Vlkov - Hamr - Jemčina - Stráž nad Nežárkou - Lásenice 
* Doporučená mapa: Shocart, Třeboňsko, 1:60 000

Z Lásenice je dobré vydat se do další vísky Příbraz, odtud po žluté turistické značce na Stráž nad Nežárkou se zámkem pěvkyně Emy Destinnové. Odtud po lesní asfaltce a poté silničce s malým provozem začnete míjet rybníky tak, jak je Petr Vok zasázel do krajiny. Za Stříbřecem (za druhé světové války zde žil Ivan Olbracht) narazíte na odbočku k pomníku Emy Destinnové, mohyle jakoby ztracené uprostřed lesa.
Rovinatý profil a silničky bez provozu vás povedou i při dalších kilometrech, které vás mimo jiné seznámí s rybníkem Rožmberk, největším v jižních Čechách, na jehož hladině lze pozorovat zakřivení zemského povrchu. Okolo něj vede naučná stezka se startem v Třeboni, 22 km s 12 poučnými zastávkami. Pokud máte dost sil a času, můžete ji přidat k okruhu, případně se na ni u Rožmberku napojit, nechat se dovést do Třeboně a odtud se po červeném turistickém značení vrátit do Lásenice.
Pokud se necháte vést námi, budete pokračovat na obec Klec a dále Hamr s kostelem Nejsvětější Trojice a bývalou tvrzí, v minulosti přeměněnou na sýpku, stále mezi rybníky a po asfaltkách bez provozu. Hamr je nejvzdálenějším místem okruhu. Při návratu z něj ubude rybníků výměnou za jihočeské lesy, asfalt častěji nahradí lesní cesta. Doporučujeme si vychutnat především cestu Evženovým údolím s nádherným okolím. Před Stráží nad Nežárkou pak je dobrou zastávkou konírna v Jemčině.


Slavkovský les_mSlavkovský les
Chráněná krajinná oblast Slavkovský les je protkána cyklotrasami stejně jako turistickým značením, přitom nejde o turisticky příliš exponovanou lokalitu. Středohorský charakter a síť zpevněných cest a asfaltek bez provozu poskytují ideální podmínky pro cykloturistiku. Obdivovat tu můžete rozsáhlá vrchovištní rašeliniště, nezvykle vypadající mokřadní louky či bukové lesy, navštívit minerální prameny, žulové a hadcové skály s unikátní morfologií a rostlinami.

* Start: Mariánské Lázně 
* Délka okruhu: 50 km 
* Charakteristika: asfaltový a šotolinový povrch úzkých cest a silnic s minimálním automobilovým provozem, vhodné pro krosová i horská kola 
* Turistické zajímavosti: kolonáda Mariánských Lázní, Miniatur park, Geologický park Slavkovského lesa, památník U umučených, památný strom Sychravův smrk, Kladské rašeliny (Tajga) 
* Servisy a cykloprodejny: Sport Bílek, Mariánské Lázně, tel.: 354 621 555; Sport - S cyklo, Sokolov, tel.: 352 605 450 
* Restaurace a ubytování: množství hotelů a restaurací v centru lázeňského města. Cenově přístupnější je například autocamping Luxor. 
* Trasa: Mariánské Lázně - modrá TZ a vzápětí silnička do obce Prameny, stále po silnici a následně zelené TZ do Rovné - Krásná Lípa, zde žlutá TZ Kladské rašeliny, dále po zelené TZ a silnici do Mariánských Lázní 
* Doporučená mapa: Shocart č. 9 - Západočeské lázně, Slavkovský les, 1:50 000

V Mariánských Lázních nastupte na značenou cyklotrasu číslo 361 a po ní vzhůru do lesa. Zanedlouho možná sesednete z kola - dojedete totiž k expozici Geologického parku. Zde je možné si prohlédnout ukázky hornin pocházejících ze Slavkovského lesa - vše na ploše zhruba deseti hektarů. Okruh vás poté dovede k vodárenské nádrži s unikátní sypanou hrází, první svého druhu v bývalém Rakousko-Uhersku. Dále (stále v lese) minete Vlčí hřbet (883 m) a sjedete do obce Prameny. Tato stará hornická obec leží v horské kotlině obklopené krásnými lesy, její lázeňská sláva však už dávno pominula, narazíte tak na budovy obrostlé bolševníkem.
Po následném stoupání budete moci obdivovat rozlehlé louky a zastavit se u památníku U umučených, který je vytvořen z dvanácti položených kamenných kvádrů. Za nejvzdálenějším bodem výletu minete vodárenskou nádrž Rovná v Krásné Lípě, významný Sychravův smrk s mohutným kmenem.
Kladská, jedno z nejkrásnějších míst na Chebsku, vás jistě přiměje sesednout z kola: rozlehlý rybník a bývalý lovecký zámeček knížete Schönburg-Waldenburga. Od něj lze projít po dřevěných chodníčcích kolem romantické vodní plochy naučnou stezkou národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. Nedaleko je Kyselé jezero s jedním z nejkyselejších povodí v Evropě či park s hrobkou zakladatele zdejšího loveckého zámečku se stylovými stavbami a arboretem.

Telč 
Snímek: CZECH TOURISM (TELČ)

Javořická vrchovina
Hned za Telčí se krajina začíná zvolna zvedat směrem k Javořici. Lesy, ze kterých nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny vystupuje, uspokojí především vyznavače náročnějšího ježdění na horském kole v terénu. Cyklistický potenciál Javořické vrchoviny nemůžeme srovnávat se Šumavou, Krkonošemi nebo jinými velkými horstvy, ale 837 metrů nejvyššího vrcholu a rozlehlé, turistickým ruchem poněkud opomenuté lesy mají rozhodně co nabídnout. Po vyjížďce můžete posedět a odpočinout si v restauraci na malebném náměstí a poté vyrazit k prohlídce města.

* Start: Telč 
* Délka okruhu: 50 km 
* Charakteristika: kopcovitý terén, všechny druhy povrchů, minimum asfaltu, vhodné pouze pro horská kola 
* Turistické zajímavosti: Telč, Javořice, hrad Roštejn 
* Servisy a cykloprodejny: Zdeněk Čapek - kola, lyže, Telč, tel.: 567 213 525 
* Ubytování: řada penzionů a hotelů v Telči, camp Velkopařezitý Řásná, www.campvelkoparezity.cz  
* Restaurace: řada možností v Telči, z okruhu je nutné sjet (například do Řásné) 
* Trasa: Telč, po zelené TZ do Hostětic, po žluté do Dobré Vody, po modré do Olší, odtud stále po zelené do Sumrakova - Velký pařezitý rybník - Roštejn, po žluté do Telče 
* Doporučená mapa: Shocart č. 47 - Dačicko, okolí Telče a č. 45 - Jindřichohradecko, Česká Kanada, vše 1:50 000

Na vybraném okruhu téměř nevyjedete z lesa a nepotkáte žádné větší sídlo. Jde tedy především o záležitost pro milovníky přírody a samotné jízdy na kole coby cíle vyjetí. Region má neopakovatelnou atmosféru malých vesniček, romantických rybníků a starých cest, a ta si žádá otevřené smysly. Pokud je správně nastavíte, dýchne na vás z lesů a luk mnohem více historie než na přeplněném telčském náměstí.
Jízdu začnete po asfaltu starou alejí zvanou Lipky. Z Krahulčí přijde první větší stoupání a následný sjezd do Dobré Vody. Poté opět výjezd, tentokrát na kamenitý vrch Bradlo, odkud je pěkný výhled zejména na Dačicko a na Javořici na severní straně. V následujícím sjezdu pozor, je technicky náročnější. Nacházíte se pod vrchem Hradisko, na jehož skalnatém vrcholu se podle pověstí konaly čarodějnické sabaty. Zvláštní tajuplná atmosféra místa stojí za menší zajížďku a poté procházku - na kole sem vyjet nelze. Trocha odpočinku přijde vhod, čeká vás přímý výjezd na Javořici. Pod stožárem vysílače, čnícím více než 1000 metrů nad hladinu moře, si můžete oddychnout, nic horšího vás už nečeká. Nezapomeňte zde doplnit do lahví vodu ze studánky.
Sjezd a cesta bez většího převýšení vás navedou na hrad Roštejn. V létě máte velkou šanci, že zde narazíte na nějakou kulturní akci - například jazzový festival nebo středověké slavnosti. Ti, kteří vyběhnou až nahoru na věž, mají za dobrého počasí naději, že zahlédnou vrcholky Alp. Plni zážitků z dobrého zážitku na kole i výhledů a příjemně unaveni skončíte výlet zpět v Telči.


Cřiby_mChřiby
Chřiby mají výrazného génia loci. Pod klenbou staletých stromů zanechali stopy mnozí naši předkové. Pohoří tak přitahuje krásou i historií. Nevelké (335 km2), přesto zajímavé až mýtické pohoří s bohatou minulostí láká mnoha archeologickými lokalitami, hrady, zámky, lidovou i sakrální architekturou. Rozkládá se tu dvanáct maloplošně chráněných území. Můžete si být jisti tím, že na příliš turistů zde nenarazíte, že příroda vás uchvátí a vytipovaný okruh nebude extrémně obtížný. Pro jeho zvládnutí doporučujeme horské kolo.

* Start: vesnička Modrá 
* Charakter: většinou hlinité cesty, za mokra obtížně sjízdné, ideální je horské kolo, na krosovém bude okruh náročnější 
* Délka: 52 km 
* Turistické zajímavosti: hrad Buchlov, zámky Buchlovice, Koryčany, zříceniny Cimburk, Střílecké hrady, Velehrad, památky ve Starém Městě, Kazatelna, rozhledny Brdo a Modrá, neolitická sídliště lidu popelnicových polí (Holý kopec, Brdo, Hroby), Svatý Kliment, Budačina, obec Modrá 
* Restaurace a ubytování: Myslivecká hospoda Modrá, tel.: 724 024 637; bufet Buchlov, horská chata Bunč, Napajedla (oboje jen občerstvení) 
* Cykloservisy: přímo na trase žádný, ani poblíž 
* Trasa: z Modré po modré a poté žluté TZ do Jankovic, neznačenou cestou na Kamínky, odtud po zelené do Halenkovic a po silnici a červené do Napajedel, podél Baťova kanálu do Babic a zelenou do Sušic. Neznačenou cestou do Jalubí a po cyklotrase 5050 zpět do Modré. 
* Doporučená mapa: Shocart č. 151 - Chřiby, 1:75 000

Z Modré se po modré značce vydejte k dřevěné rozhledně a dále do údolí, z něhož o několik kilometrů dál prudkým kopcem vyjedete zpět k silnici u Králova stolu, opředeného mnohými pověstmi. Velký blok pískovce (2,63 x 1,87 x 1 m) je někdy považován za megalitický dolmen, určující rovnodennost a slunovrat s okolními kameny (tzv. "lavičkami", zničenými roku 1870). Přestože se mohlo jednat o kultovní místo, jak nasvědčují i některé archeologické nálezy, funkce astronomická je prý sporná.
Sjezd do Jankovic je sice po silnici, ale velice rozbité, opatrnost je zde na místě. Když skončí asfalt, stačí se držet nejširší cesty a táhlými serpentinami zamířit na vrcholky hor. Pěšina následně vede lehce kopcem dolů a proplétá se mezi vzrostlými listnáči, až se změní v prudký sjezd vedoucí k Rozsypalově lesní osadě.
Zelená, poplatně své barvě, vede mezi stromy a do kopce kolem Budačiny, kde podle pověsti přebývali zbojníci Ondráš a Juráš. Kdysi prý darovali život jedné kněžně a ta se rozpomenula oplátkou při jejich dopadení - darovala jim život, pokud se usadí. Oni tak učinili v obci Halenkovice. Pěšiny mezi obřími duby, lesní asfaltka, další pěšiny. Tato krása končí sjezdem k úpatí Chřibů, do Napajedel, odkud budete pokračovat podél Moravy a Baťova kanálu. Příjemnou cestu podél kanálu bohužel nahradila nedávno asfaltová autostráda. Máte-li rádi pohyb na horském kole, budete výletem nadšeni.

Pálava_mBřeclavsko - Pálava
Mikulov, Pavlovice, Kobylí a další místa na Břeclavsku rozechvějí srdce domácího vinaře do nejjemnějších vibrací a na jazyku se objeví chuť moravského vína. Přidejme například Valtice, centrum vinařské oblasti s barokním kostelem i zámkem, Lednici s novogotickou kašnou, romantickým zámkem, až podezřelou koncentraci chrámů na malém prostoru, naprosto pohodový terén pro jízdu na kole a mnoho možností pro cykloturistické objevování.

* Start: Lednice 
* Délka okruhu: 38 km 
* Charakteristika: velmi lehce zvlněný terén s jedním výraznějším stoupáním na kolonádu na Rajstně, vhodné pro krosové kolo 
* Turistické zajímavosti: Lednice, Valtice, Valtická alej, kolonáda na Rajstně, Janův hrad 
* Servisy a cykloprodejny: nejblíže Hodonín, Dagmar Vallová - Petr Hynčica, tel.: 518 352 915 
* Restaurace a ubytování: www.lednice.cz , www.radnice-valtice.cz  
* Trasa: Lednice - rozcestník Apollo - chvíli podél rybníka, poté Nový Dvůr - Svatý Hubert - Valtice - Úvaly - Sedlec - poté stále podél Lednických rybníků až k asfaltce na Lednici - Lednice 
* Doporučená mapa: Shocart č. 168 - Pálava, Lednicko-valtický areál, 1:60 000

Krátký asfaltový úsek vás z Lednice přivede až k hrázi Lednických rybníků. (Pokud byste se vydali opačným směrem, na sever, dojedete k mnohem větší vodní ploše, k vodní nádrži Nové Mlýny.) Chvíli poté, co se připojíte k rybníku, dojedete k Apollonovu chrámu, klasicistní stavbě s průčelím se sochami postav antické mytologie. Pokud už nyní budete unaveni, vězte, že právě pod chrámem je jediné místo, na kterém se můžete ponořit do vody Lednických rybníků.
Jako by tato trasa byla stezkou chrámů, čeká vás za několik kilometrů další, tentokrát chrám Tří Grácií - to už ale budete dále od rybníků. Ve Valticích si jistě naplánujte zastávku a projděte město. A nejen to, ale také tzv. Kolonádu na Rajstně. Jde o monumentální, opět klasicistní stavbu a znovu doplněnou antickými sochami. Výjezd k ní trochu bolí, je to však jediné stoupání na okruhu hodné zmínky. Stojí ale za to.
Kulturu tímto okamžikem máme za sebou. Vzhůru pak na silnici směrem na Úvaly, která se v jednom místě podle mapy téměř dotýká hranice s Rakouskem. Za nimi přichází krátké napojení na tzv. Greenways Praha - Vídeň a dosažení hráze Lednických rybníků, tentokrát však na opačné straně "nudle", než ke které jsme na začátku okruhu přijeli. Odtud už stačí jen kopírovat hráz rybníků a vracet se zpět do Lednice. Oblast, jíž prochází tato trasa, je protkána dalšími a dalšími okruhy, které najdete zakreslené v doporučené mapě. Je možné je libovolně kombinovat a "natočit" i mnohem více či naopak méně kilometrů.

Rudolf Hronza
Autor je šéfredaktorem časopisu Velo
Foto: Daniel Kovářík, Karel Kuchler, Giant a autor