výstava 

Ten vypracoval návrh s přísně hierarchickou sítí ulic, náměstí a domovních bloků. V průběhu realizace musel být ale Geddesův návrh redukován, protože Tel Aviv zasáhly v letech 1930 - 1935 velké přistěhovalecké vlny z Evropy. Počet obyvatel tehdy vzrostl z 50 na 120 tisíc lidí. I přesto je původní Geddesův projekt na mnoha místech dodnes jasně k rozpoznání.
Inspirací renomovaným domácím i zahraničním architektům, kteří se na podobě moderního města podíleli, byly osobnosti jako Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius či Mendelsohn. Tel Aviv se tak stal experimentálním prostorem pro moderní architekturu, jež se musela přizpůsobit místním klimatickým podmínkám. Proto u staveb tohoto období chybí například velké prosklené plochy, v nichž by nebylo možné zabezpečit izolaci a zabránit pronikání horka přicházejícímu od moře do domu. V průběhu několika desetiletí tak vznikl jedinečný soubor více než čtyř tisíc bílých staveb v moderním stylu, poznamenaném Bauhausem a funkcionalismem, které dnes patří do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Expozice ve Vídeňském centru architektury v muzejní čtvrti MuseumsQuartier ukazuje soubor map, plánů a modelů Bílého města, zatímco historické a současné fotografie přibližují vlivy evropského dědictví na architektonickou tvorbu v Tel Avivu. Výběr historických filmů navíc živě přibližuje město mezi lety 1920 až 1958.
www.azw.at  


Bratislava
Obrazy Zrzavého
Po třiceti letech se do Bratislavy vrací legenda českého moderního výtvarného umění Jan Zrzavý. Na výstavě, která v Mirbachově paláci trvá do 8. června, je k vidění více než sto jeho pláten, akvarelů, kreseb i fotografií z umělcova ateliéru. Převážná část exponátů pochází z Národní galerie v Praze, zastoupena jsou ale i díla z menších galerií a soukromých sbírek. Zrzavého tvorbu lze charakterizovat jako spojení českého secesního symbolismu a expresionismu s patrnými prvky kubismu.
www.gmb.sk  

Curych
Utopisté
Umělci, designéři, grafici, módní návrháři a architekti využívají podobné strategie a metody, aby dosáhli podobných cílů. Zatímco někteří umělci zaujímají prostřednictvím designu sociálně kritický postoj, jiným slouží jako nástroj, jehož pomocí odrážejí každodenní jevy a emoce. Mnoho návrhářů svým dílem zasahuje do veřejné diskuse o sociálních, politických nebo etických otázkách. Výstava s náznem Nebylo by to hezké... - 10 utopistů v umění a designu konfrontuje deset různých postojů současných evropských umělců na hranici toho, co je možné. Výstava je v Muzeu designu otevřena do 25. května.
www.museum-gestaltung.ch  

Moskva
Fotobiennale 2008
Snímky z pražského nevěstince Big Sister vystavuje v ruské metropoli česká fotografka Hana Jakrlová. Barevné fotografie z veřejného domu, kde zákazníci neplatí, ale musí počítat s tím, že se objeví na internetu, jsou součástí moskevského festivalu Fotobiennale 2008. Rozsáhlá přehlídka historické i současné ruské a světové fotografie probíhá v Moskvě do 30. května. Kulturní akce zabírá několik výstavních síní, je mezi nimi například známá Manéž u zdí Kremlu, prostory obchodního domu GUM na Rudém náměstí či sklepy galerie Vinzavod, obvykle hostící ruskou i světovou alternativu.
www.mdf.ru  

Vídeň
Sídliště Ždiar
České centrum Vídeň prezentuje architektonickou práci mladého absolventa AVU a zároveň letošního laureáta Essl Award Tomáše Džadoně. Centrální téma jeho objektů představuje konflikt kulturních tradic v kontextu společenských proměn. Tomáš Džadoň ve svých dílech konfrontuje soudobou realitu s vlastními životními zkušenostmi. Primární inspirační zdroj nachází v tradici, v prostředí podtatranského Slovenska, odkud pochází. Sídlisko Ždiar je modelem urbanistického celku sestaveného z panelových domů, jež kopírují proporce a přebírají tradiční stavební techniku i materiály slovenských lidových srubů. Expozice končí 18. dubna.
www.czechcentres.cz/vienna