Mladý muž odkrývá peřinu ze svého břicha a ukazuje nám dvě umělé nádoby, kterými proudí jeho krev. Vedle postele má malý kufřík plný tlačítek a hadiček, který je na nádoby napojený. "Tak tohle je mechanická srdeční podpora, jinak řečeno umělé srdce. Díky němu mají pacienti s chronickým selháním srdce velkou šanci, že se dočkají úspěšné transplantace," říká u postele přednosta kardiocentra v pražském IKEM Jan Pirk a jinak pobledlý mladý muž ležící na posteli se na nás mírně pousměje.

Díky pojízdnému kufříku se může pacient s umělým srdcem normálně procházet. Umělé srdce je zatím největším medicínským objevem léčby srdečních onemocnění. Jen v Česku už od roku 2003 zachránilo život víc než 40 pacientům. Zatím ho u nás umí pacientům voperovat jen kardiochirurgové v pražském IKEM.

"Jako jediní v České republice také děláme operace závažných poruch srdečního rytmu. Tyto operace děláme ve spolupráci s našimi vynikajícími kardiology," dodává už ve své kanceláři Jan Pirk.

Srdce a plíce najednou


V pražském IKEM dělají kardiochirurgové i všechny ostatní operace srdce. Mezi ty složitější patří například kombinované operace, kdy kardiochirurgové najednou operují více srdečních chlopní a k tomu pomocí by-passu přemosťují koronární tepny. Jednodušší by-passy nebo operace srdečních chlopní pak už patří v IKEM k běžné rutině. K té ale rozhodně nepatří kousek, který se povedl Janu Pirkovi a jeho týmu před půl rokem. "Tehdy jsme jako první v České republice transplantovali srdce a plíce najednou," vzpomíná skromně Pirk.

Podle něho ale nejde jednoduše říct, která operace je pro kardiochirurga nejsložitější. "Medicína musí soudného člověka držet při zemi. I nejjednodušší operace se může během minuty zkomplikovat a stát se nejsložitější. Je rozdíl, když operujete srdce poprvé a potřetí. Když potřetí, tak je na něm spousta srůstů a musíte být opatrný, abyste ho nepoškodil," říká s pokorou v hlase Pirk.

Americký nadprůměr


IKEM udělá ročně přes 1200 operací srdce, což je nejvíc v České republice. Spolu s brněnským Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie patří k evropské kardiochirurgické špičce. A velmi dobře si vede i ve srovnání s americkými klinikami. "Podle všech měření kvality péče jsme vždy měli lepší výsledky, než je americký standard," dodává Pirk.

Podle něj ale hodně zaostáváme v kvalitě prostředí, ve kterém se pacienti léčí. "V nemedicínské části zdravotnictví, která je pro pacienta často důležitější než medicínská, strašně pokulháváme. Když jsem byl na začátku 90. let v Dánsku, tak už tehdy tam pacient v rámci své diety dostal jídelníček a mohl si vybrat ze tří čtyř jídel. O tom se nám může dodnes zdát," říká Pirk.

Jeho kardiocentrum ale i v tomhle patří k české elitě.

A nesmírně důležité je podle Pirka i slušné chování lékařů a sester. "Vždycky jsme se snažili dbát na to, aby se sestry i lékaři chovali k pacientům slušně. Doktoři musí před příchodem do pokoje zaklepat na dveře, představit se a před každou operací pohovořit s pacientem," říká striktně Pirk.

Moji žáci už šéfují jinde


Za 17 let, co vede kardiocentrum v IKEM, vychoval desítky šikovných kardiochirurgů. "Kluci, které jsme vychovali u nás, jsou ve vedoucích pozicích Na Homolce, ve Všeobecné fakultní nemocnici, v Motole a v Budějovicích. Někdo to pomlouval, že mi utíkají, ale já považuji za obrovskou čest, že lidé, které jsme tu vychovali, jsou tak kvalitní, že už můžou šéfovat jiným kvalitním kardiochirurgiím," usmívá se muž s modrým motýlkem pod bradou.


Další špičková centra

Centrum kard. a transplantační chir., Brno
Nemocnice Na Homolce, Praha
FN Hradec Králové