Šéfové velkých firem jako IBM, Shell, Ford či Siemens si v práci občas hrají. A ještě na tom vydělají. Ušetří náklady, čas, protože těží z nápadů svých lidí. Zapojují je tak do hry "o život firmy", takže pracují usilovněji a rádi.

Zkuste zavzpomínat, kolik skvělých nápadů jste od svých lidí slyšeli. Co jste s nimi udělali? Většina z nich asi zůstala opomenuta. Při práci a poradách totiž často jde o bitvu jednoho ega s druhým. Nebo se překotně plete páté přes deváté, aniž by byl učiněn závěr. Ale nemusí to tak být. Mnohý úspěšný manažer se nechal inspirovat "hrou" lékaře a psychologa Edwarda de Bono. Ten vymyslel způsob, jak při jednání oddělit myšlenkové reakce lidí. Tedy rozum, city, informace, tvůrčí nápady, vše, co se při přemýšlení hrne ven najednou. Jednání je pak efektivnější.

Vytvoření této metody, tzv. koncepce laterálního myšlení, zařadilo de Bona mezi 250 nejvýznamnějších osobností světa. A pomohla k úspěchu jiným. Třeba v roce 1984 ji použil Peter Ueberroth, který se zásadně zasloužil o úspěch olympijských her v Los Angeles.

Přinesly zisk 250 milionu dolarů, ač obvykle olympiáda končí ztrátou několika set milionů dolarů. Vzápětí se stal podle časopisu Time osobností roku. Jeho úspěch pramenil především z nové koncepce a nápadů efektivně realizovaných schopným vedením. Ueberroth využíval právě metody laterálního myšlení. Vyzkoušejte ji také!

Šest barevných klobouků

Při de Bonově hře s klobouky, nahradit je lze i jinými pokrývkami hlavy, právě ony ukazují, jakou roli jejich nositelé plní. Klobouk si můžete ale také jenom představit.

Nasadit si barevný klobouk znamená přejít na vyhraněný typ myšlení. Dáte si na hlavu třeba bílý klobouk spojený s objektivním myšlením a máte tak za úkol zvažovat fakta. Vaše myšlení začne vycházet z role bílého klobouku, nikoli z vašeho ega. Ostatní mají klobouky "sundané" a věnují mu pozornost. Jak "fungují" jednotlivé z nich?

Bílý klobouk

S ním sdělujete fakta, čísla. Nehodnotíte, jste neutrální. Bílý klobouk pomůže lidem, kteří jsou příliš emocionální. Snáze nechají stranou interpretaci, vžijí se do role nestranné osoby, konstatují.

Červený klobouk

Dovoluje bez zábran říkat, co cítíte. Co vám říká intuice? Vsaďte na ni. Je výsledkem vaší zkušenosti, nepodceňujte ji. S tímto kloboukem si neberte servítky: "Prostě mi ta dohoda smrdí." S tímto kloboukem se neomlouvejte. Nezáleží na tom, proč někomu nedůvěřujete. Prostě mu nedůvěřujete!

Černý klobouk

Mapujete komplikace a nebezpečí. Proč něco není možné? Nejde o negativismus za každou cenu, ale o kritické myšlení. Negativní důvody musí být pádné, musí obstát i v tištěné podobě, nejen když je prezentuje silná osobnost. S černým kloboukem se pokoušíte o komplexní kritiku, nenastavujete vlastní kritéria. Na řešení problému se nepodílíte přímo, ukazujete na něj.

Žlutý klobouk

Pozitivní hodnocení je v kompetenci nositele žlutého klobouku. Objeví-li se nové nápady, myšlenky, máte s tímto kloboukem přednost před černým. Vědomě si zachováváte pozitivní přístup.

Pátráte, jaký prospěch by mohl z věci vyplynout. Je to jasný protiklad černého klobouku. Myslitel se žlutým kloboukem se soustředí na předložení co nejoptimálnějších podkladů. Přináší důvody a podpůrné argumenty, aby pomohl uvést věci do pohybu.

Zelený klobouk

"Se zeleným kloboukem chci přispět s návrhem," hlásí jeho nositel. Nemůžete přikázat, aby někdo dostal nápad. Ale můžete přispět tím, že dáte tvůrčí práci čas a prostor, dokáže ji i podnítit. Zelený klobouk podporuje růst a hojnost myšlenek. Vždyť neexistuje pouze jedno řešení! To jsme si nechali namluvit ve škole.

Někdy stačí starý rámec pozměnit a přesunout na vyšší úroveň. Ale "zelený" stejně nezůstane v klidu, stále ponouká překračovat hranici známého a dostačujícího.

Modrý klobouk

Čím je dirigent pro orchestr, tím je modrý klobouk pro ostatní. Řídí je a stanoví, kdy si který nasadit: "Navrhuji nasadit si červený klobouk, aby se pročistil vzduch. Potřebujeme návrhy," říká dirigent v modrém klobouku. "Nasaďte si žlutý klobouk! S černým kloboukem počkejte, nemáme dost nápadů." Musí umět položit správnou otázku a vymezit problém. Řídí myšlení krok za krokem, proto může komentovat. Dbá na shrnutí myšlenek.

Hru s klobouky stačí hrát občas, dostane se vám díky ní do krve typ argumentace, která je v dané chvíli potřeba.

HN_080609_KA_01a.jpg

HN_080609_KA_01a-1.jpg

HN_080609_KA_01b.jpg