(c) FranklinCovey

Přes 40 let pracuji s organizacemi po celém světě a studuji poznatky vynikajících myslitelů, kteří se zabývají zkoumáním organizací. Většina zásadních změn v podnikové kultuře - takových, které daly vzniknout výjimečným organizacím, jež si uchovávají trvalý růst, prosperitu a světový přínos - začala u jedné osoby.

Někdy byl takovým člověkem formální lídr - generální ředitel nebo prezident společnosti. Velmi často jím však byl někdo jiný - kvalifikovaný pracovník, řadový manažer nebo něčí asistent. Bez ohledu na své postavení tito lidé nejdřív uskutečnili změnu u sebe, která pak začala ovlivňovat jejich okolí. Změnu zevnitř ven.

Jejich charakter, kvalifikovanost, iniciativa a pozitivní energie, krátce řečeno jejich morální autorita inspirovala a pozvedla ostatní. Měli silně vyvinutý pocit identity, znali své přednosti a vlohy a využili je k plnění požadavků a dosažení výsledků. Druzí si jich všimli.

Dostali větší odpovědnost, přibrali si nové úkoly a opět měli výsledky. Více lidí zpozornělo a začalo se o ně zajímat. Členové top vedení se chtěli seznámit s jejich nápady - čím to, že toho tolik dosáhli? Pozornost všech se obrátila na ně a na jejich vizi.

Takoví lidé se nenechají strhnout nebo zlomit negativními, demoralizujícími silami v organizaci. A přitom jejich organizace nejsou o nic lepší než většina ostatních. Do určité míry ve všech vládne nepořádek. Tito lidé si zkrátka uvědomí, že nemohou čekat, až se jejich šéf nebo organizace změní. Stanou se ostrůvkem dokonalosti v moři průměrnosti. A ten způsobí "nákazu". Kde se v člověku bere taková vnitřní síla jít proti proudu a odolat negativním společenským impulzům? Potlačit sobecké zájmy, vyvinout a zachovat si svou vizi a odhodlání?

Tito lidé znají svou skutečnou přirozenost a vrozené dary. Z těch vycházejí při utváření vize velkých věcí, které chtějí vykonat. Moudře přebírají iniciativu a udržují si přehled o potřebách a příležitostech kolem sebe. Soustřeďují se na plnění požadavků, pro které mají vlohy a jež je motivují a mohou přivodit změnu. Krátce řečeno, dokáží objevit a využít svůj hlas. Slouží a poskytují inspiraci ostatním. Uplatňují principy, které přinášejí lidem i organizacím rozvoj a prosperitu - zásady, jež způsobují, že člověk jakožto "celistvá osobnost", zahrnující tělo, mysl, srdce a duši, ze sebe vydává to nejlepší. Neméně důležité je, že také ovlivňují a inspirují druhé, aby - na základě těchto principů - našli svůj hlas.

Jsem přesvědčen, že vedení lidí není otázkou postavení, ale volby. Pochopení tohoto principu má pro vedení lidí zásadní význam, protože je klíčem k úspěchu jakéhokoli lidského konání. Mají-li rodiny, podniky, školy a komunity dobré vedení, vzkvétají. Při špatném či průměrném vedení nedokáže žádná instituce svůj potenciál využít. Vedení lidí je věcí, která se týká každého. Je záležitostí volby, že budu sám tvůrcem změny.

Vycházím z předpokladu, že lidské bytosti mají reálnou moc a svobodu volby. Vedle života samotného je schopnost rozhodování naším nejcennějším darem, s kterým přicházíme na svět. Vnímat sebe jako oběť bez možnosti volby představuje nejsilnější brzdu znemožňující dosáhnout toho, co je pro nás nejdůležitější. Každý má schopnost volby - jak v soukromém životě, tak na pracovišti.

Jsme zvyklí lidi s titulem nazývat našimi lídry. Hodnotíme výkony formálních autorit, říkáme, zda jsou dobrými či špatnými lídry. Je pohodlné vysvětlovat situace - a tudíž chápat vinu, když se něco nepovede jako důsledek činností a rozhodnutí druhých. Tímto způsobem uvažování však posilujeme vliv nedostatků svých formálních manažerů a sami sebe vlivu zbavujeme. Jen tehdy, když skutečně pochopíme a přijmeme pojem vedení lidí jako volbu, dokážeme opustit představu lídra jako někoho, kdo má postavení. A nahradit ji představou člověka, který má vliv. A pak se můžeme stát lídry i těm, jimž jsme formálně podřízeni. Cílem mého seriálu je podpořit vaši sílu a schopnosti vést, pomoci vám zvolit si to, že budete bez ohledu na své postavení uplatňovat svůj vliv.