Lidstvo vždy spíše bohatlo

Článek Stanislava Komárka Svět se třese. A slunce dál svítí (HN 10. října) je poněkud plytkým povídáním o něčem, co se někomu může jevit nepochopitelné.

Jestliže se stále produkuje přidaná hodnota, je ekonomický růst nevyhnutelný. Nic na tom nezmění otřesy způsobené především nerealistickým oceňováním oné hodnoty.

Není pravda, že "tradiční společnosti vždy oscilovaly nahoru a dolů kolem nulového bodu".

Lidská společnost během historie pomalu či rychleji vždy bohatla. Prosperita sama o sobě bez růstu nikdy nikde neexistovala, je to jen chiméra a náboženství v hlavách některých filozofů odtržených od reality.

Autor samozřejmě ví, že stromy sice nerostou do nebe, nerostou však ani obráceně vrcholem do země. A slunce dál svítí proto, že celý náš vesmír od počátku se řídí "náboženstvím" růstu.

Nakonec ještě jedna poznámka: tereziánské Rakousko se nakonec povedlo reformovat tak, že operace se podařila, pacient však zemřel.

Zbyněk Matyáš, Valašské Klobouky

 

Vlastenectví podle Friedmana

Thomas Friedman, sloupkař levicových The New York Times, sepsul republikánskou kandidátku na viceprezidentku Sarah Palinovou, protože v debatě řekla: "zavést vyšší daně, požadovat vyšší daně ... vlastenecké není."

Friedman z ní dělá blbce: Palinová prý "prohlásila, že Američané, kteří (platí daně), by neměli být pokládáni za vlastence ... Guvernérko Palinová, pokud placení daní není ... vlastenecké, kdo zaplatí neprůstřelnou vestu, která ochrání vašeho syna v Iráku?" Palinová je konzervativní politička, Friedman však má její postoj za nekonzervativní a souhlasně cituje soudce Olivera W. Holmese: "Daně jsou cenou, již platíme za civilizaci."

Má Palinová pravdu, jsou vysoké daně nevlastenecké? Je toto přesvědčení (ne)konzervativní? A jsou daně cenou za civilizaci, jak tvrdí soudce Holmes?

Za prvé, Friedman Palinovou karikoval. Falešně jí připsal, že prý tvrdila, že nevlastenecké je daně platit. Kdyby to tvrdila, bylo by to nekonzervativní. Ona však řekla, že zdaňovat občany vysokými daněmi je v Americe nevlastenecké, a má pravdu, neboť Amerika byla založena na principu omezeného, malého státu.

Za druhé, konzervativci jsou za malý, omezený, ale v rámci svých pravomocí silný stát. Proto požadují zdanění ve pospěch základních funkcí státu, jimiž jsou zajištění práva a pořádku, bezpečnosti občanů, jejich svobod, jakož i obrany proti nepřátelům. Odmítají však zdanění ve prospěch přerozdělování bohatství či pečovatelského státu. Zvýšení výdajů na obranu je u konzervativců slučitelné s nízkými daněmi, jsou-li domácí výdaje nízké.

Za třetí, Holmesův výrok je hoden zapamatování, neboť je pravým opakem pravdy: daně jsou cenou, již platíme za nedostatek civilizace. Civilizovaní lidé konají společensky žádoucí aktivity spontánně, nikoli na rozkaz. Nedostatek civilizovanosti, schopnosti domluvit se na společenské spolupráci bez násilí a donucení, si vyžaduje rozsáhlý stát a vysoké daně. Naopak, kolaps civilizace znamená nárůst zločinnosti, pasivity lidí a potřebu direktivního státu.

Holmes měl pravdu, že když civilizace zkolabuje, autoritářský stát je cenou, již musíme platit za zachování minima civilizovanosti, avšak spletl si příčinu s následkem: vysoké daně civilizaci netvoří, jsou následkem jejího kolapsu.

V USA je konzervativcem ten, kdo konzervuje principy Jeffersona, Washingtona a Madisona, nikoli návody evropského etatismu. "Plaťte vyšší daně!" - když to v Rusku řval car na mužiky, v Turecku paša na feláhy, či v Číně mandarín na kulie, mohli to tam považovat za vlastenecké. Otcové zakladatelé měli názor jiný. Palinová s nimi souhlasí, Friedman nikoli.

Roman Joch, ředitel Občanského institutu*

 

 

V rubrice DOPISY A E - MAILY uveřejňuje redakce odpovědi na články a dopisy čtenářů, které vyjadřují jejich názory. Vyhrazuje si právo příspěvky krátit a redakčně upravit. Texty označené * u podpisu jsou v nezkrácené formě uveřejněny na webové adrese: blog.ihned.cz/ctenari. Anonymní texty redakce nezveřejňuje. V rubrice Chyby a vysvětlení napravuje pochybení a odpovídá na dotazy k obsahu i jazyku HN.

Kontaktní adresy:

telefon: 233 073 041

e-mail: dopisy.hn@economia.cz

pošta: HN, oddělení dopisů, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7