(c) Franklin Covey

081124_KA_08b.jpgÚspěšní podnikatelé - lídři, kteří něco dokázali, mají spoustu společných znaků. Nabyl jsem přesvědčení, že s jedním rysem se u nich lze setkat jednoznačně nejčastěji. Je jím schopnost nacházet úspěch na odvrácené straně prohry. Téměř každý z nich v životě nebo práci zažil vážnou prohru. A z neúspěchu se poučil.

Když se s nimi soukromě setkávám, přiznávají, že prožili několik bolestných proher. Ze svého neúspěchu poznali, že byli příliš zaslepeni svými představami a mylně se domnívali, že vědí, co trh žádá. A také jim došlo, že se obklopili lidmi, kteří je v jejich uvažování utvrzovali. Začínali s nadšením, aby narazili na tvrdou realitu. Ale poznali, že musejí vytrvat, zaměřit se na požadavky trhu a najít cestu, jak se prosadit.

Úspěšní podnikatelé mají deset společných rysů.

1. Vždy mluví o týmu, který jim dopomohl k úspěchu. Jsou skromní, vděční a uznalí. Když se jim dostane ocenění, týmu děkují se slovy uznání "bez týmu bych ničeho nedosáhl". Mají pravdu.

2. Zastávají mentalitu hojnosti. To, co odlišuje podnikatele, jejichž firmy rostou, od těch, kteří mají stagnující drobné podniky, je často jejich mentalita hojnosti - vědomí, že je dostatek zdrojů a příjmů pro každého. Neprojevují chamtivost. Naopak rozdají vše, co mohou s vědomím, že čím víc dávají, tím víc podněcují druhé k výkonu a tím víc nakonec mají. Takové myšlení na lidi s mentalitou nedostatku působí paradoxně.

3. Staví na silných stránkách svých lidí. Vytvářejí týmy, ve kterých individuální nedostatky jednotlivců nejsou podstatné. Dosahují maximální produktivity svých pracovníků tím, že využívají nejlepší schopnosti každého z nich a organizují týmy a systémy, v kterých se nedostatky jednotlivců vzájemně ruší.

4. Jsou aktivní. Ani větší riziko nevnímají jako ohrožení. Reaktivní způsob chování považují za slabost. Vyhledávají a chápou se příležitostí. Nenechají se zastrašit, když narazí na překážku a dosáhnou svého.

5. Jsou vytrvalými pracovníky. Tato přednost, vymkne-li se kontrole, se však mnohdy stává nectností - tak jako workoholika může nová práce vtáhnout natolik, že ho pohltí.

6. Často se u nich projeví výčitky svědomí vůči blízkým nebo vlastnímu zdraví. Obvykle jsou silně duchovně, eticky a na rodinu orientovanými jedinci, ale jejich život postrádá rovnováhu. Nakonec si po několika tvrdých životních lekcích uvědomí nutnost přehodnotit priority a začnou žít vyváženěji.

7. Mají velké množství energie. Z hloubi své duše dokážou čerpat energii, která jim dává sílu jít dál a růst.

8. Nenávidí byrokracii. Jsou to lidé odvážných názorů, kteří přicházejí s inovativními myšlenkami. Dobývají trhy a zakládají firmy, jež konkurují podnikům disponujícím bohatšími zdroji i zkušenostmi.

9. Pěstují podnikatelského ducha. Mladým lidem doporučuji, aby šli nejdřív pracovat k nějakému zkušenějšímu podnikateli, než si založí vlastní firmu. Když pak vede vlastní podnik, nepořítí se s penězi v jedné ruce a elánem v druhé rovnou do propasti. Získají do začátku samostatné kariéry znalosti, moudrost, zralost, dovednosti a úsudek. Na druhé straně však známe lidi, kteří příliš otálejí, než začnou podnikat.

10. Jsou to šťastní lidé plní nadšení. Vědí, jak překonat své nejniternější strachy a posílit svou víru v to, co je možné. Dokážou se ukáznit a sladit své úkoly a poslání rodiny s cíli organizace. Tato sladěnost jim dává pocit vyššího smyslu a je pro ně trvalým zdrojem jistoty a štěstí.