Seriál HN(c) Franklin Covey

Hledáte práci? Potřebujete si ji udržet? Nebo chcete lepší? Podle mě existuje vlastnost, která více než kterákoli jiná pomůže zvýšit vaše šance na úspěch. Ze zkušenosti vím, že soudnost je to, čím se liší člověk, který byl přijat, udržel si práci, byl povýšen nebo mu byla svěřena odpovědnost od toho, který obdržel zamítavý dopis nebo byl propuštěn.

Jestliže mohu důvěřovat vašemu úsudku a nezklamete mou důvěru, pak si získáte také moji loajalitu. A pravděpodobně udělám vše, co bude v mých silách, abych vás zaměstnal, udržel si vás a dbal o vaši spokojenost a odborný růst.

Nejspíš vám svěřím odpovědnost, protože jste výjimečný a potřebuji si ulevit od zátěže, abych se mohl soustředit na jiné problémy.

Jeden z důvodů, proč soudnost hraje v otázce důvěry ústřední roli, je ten, že zahrnuje jiné důležité vlastnosti. Jediný způsob, jak si získat a udržet důvěru, je být důvěryhodný. A důvěryhodnost určují dvě věci: charakter a kompetentnost.

Obě složky jsou nezbytné, jedna bez druhé nestačí. Jak tedy můžete zlepšit svou soudnost? Zaměřte se na tři složky charakteru a tři oblasti kompetentnosti.

Charakter


1. Integrita

Nejlepším způsobem, jak posílit svou integritu, je učinit slib a dodržet ho. Začněte skromně. Šetřete sliby, ale když nějaký uděláte, splňte ho. Čím více budete sliby dodržovat - včetně slibů daných sobě, tím větší bude vaše schopnost dostát závažnějším slibům. Brzy bude vaše integrita silnější než vaše nálady.

Jak se říká: "méně slibuj a více sliby plň." Po čas překonáte veškeré špatné představy, jež o vás druzí mohou mít, a získáte si pověst člověka, na kterého se dá vždycky spolehnout.

Kdybyste přece jen selhali a nepodařilo se slib dodržet, upřímně se omluvte a příště překonejte očekávání té osoby.

2. Zralost

Zralost definuji jako schopnost být odvážný a laskavý zároveň. Čím budete k sobě pravdivější a více znalí svých hodnot, tím více budete pánem nad sebou.

Budete schopni kontrolovat, co říkáte a co děláte. Bude pro vás snadnější jednat uvážlivě, laskavě a trpělivě. Naslouchat druhým a zároveň upřímně vyjadřovat své názory. Více naslouchejte a méně mluvte. Dejte druhým najevo, že chápete jejich stanovisko. Pak ve světle lepšího poznání jejich úhlu pohledu předneste své názory.

3. Mentalita hojnosti

Mentalita hojnosti je představa dostatku a nekonečných možností pro každého.

Jejím opakem je mentalita nedostatku, často vypěstovaná podmíněnou láskou v rodině, přísným známkováním a přílišnou soutěživostí na pracovišti nebo hřišti.

Integrita přináší vnitřní jistotu a bezpečí, z kterých mentalita hojnosti pramení. Člověk se může radovat z úspěchů druhých. Ale těm, kteří svou identitu zakládají na srovnávání s okolím, nemůže úspěch druhých přinášet radost. Uvažují z pozice citové nedostatečnosti.

Shledáte, že čím více žijete v souladu se svým svědomím a hodnotami, tím větší nalézáte hojnost v životě.

Kompetentnost


1. Odborná kompetentnost

Předpokládejte, že poločas rozpadu vaší odbornosti jsou dva roky. Vraťte se do školy. Předplaťte si nejlepší odborný časopis. Zajímejte se o poznatky z jiných oborů. Pěstujte zvídavost.

2. Konceptuální znalost

Jde o schopnost vnímat souvislosti, chápat, jak jedna věc ovlivňuje druhou. Zvažte, zda ze života nevyřadit televizi. Čtěte. Cvičte mysl studiem klasické literatury, vědy, historie, filozofie a techniky.

Vymaňte se ze své úzké specializace. Navazujte vztahy s pracovníky z jiných oddělení. Ptejte se, jak vnímají svou práci. Mluvte se zákazníky a dodavateli. Pochopte svou práci. Stanete se cennějšími ve své oblasti, a získáte větší odpovědnost.

3. Vzájemnost

Většina dává přednost pohodlí samostatné a nezávislé práce. Jenže žijeme ve vzájemně provázaném světě. Zaměřte se proto na nějaký vztah, který je pro vás důležitý. Vyberte si člověka, jenž se dívá na svět jinak. Naslouchejte mu. Snažte se vidět svět jeho očima. Pokuste se spolu vyřešit nějaký problém, který se vás obou dotýká. Společně docílíte víc, než byste dokázali nezávisle na sobě.