Finanční krize. Dramaticky vyznívající pojem, který na voru ekonomiky přeplul Atlantik a koncem minulého roku plošně zasáhl celou Evropu a tím také Českou republiku. V reálu znamená omezování výroby, snižování počtu pracovních míst, pokles tržeb, propady zisků, zpomalení vývozu. Česká republika je dnes mezi státy EU na 5. místě v počtu lidí bez práce. Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 1. 2009 činila 6,8 % (prosinec 2008 - 6,0 %, leden 2008 - 6,1 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 45 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (14,1 %), Jeseník (13,6 %), Karviná a Znojmo (shodně 12,6 %), Bruntál a Děčín (shodně 12,4 %) a Hodonín (12,3 %).

Firmy zpočátku propustily agenturní pracovníky, nyní se snížení stavů dotýká i pracovníků kmenových. Zaměstnavatelé přistupují po dohodě s odborovými organizacemi k redukci počtu pracovních dnů a s tím dochází i k adekvátnímu snížení platů, jiní zvažují, jak účelněji rozložit pracovní síly v rámci skupiny.

Mnohé firmy, zejména ty se zahraniční majetkovou účastí, jsou často pod silným ekonomickým tlakem nadnárodních koncernů a snaží se eliminovat všechny nepotřebné a sekundární výdaje, mezi které často nešťastně řadí prostředky určené ke vzdělávání, rozvoji pracovníků, stabilizaci týmu a pozitivní motivaci.

Další chybou zaměstnavatelů jsou nejasně formulované informace, případně úplné mlčení managementu o záměrech, strategiích a jejich důsledcích pro zaměstnance, čímž dochází k informačnímu embargu nebo šíření polopravd či naprostých lží. Tato skutečnost přináší spíše kyselé ovoce v podobě nejistoty, psychického tlaku a snižování pracovní motivace a výkonu všech pracovníků včetně těch klíčových.

Ruku v ruce s procentuálním nárůstem nezaměstnanosti a snahou o úspory jde výrazné omezení náborů nových zaměstnanců, stagnuje i cílené vyhledávání jednotlivců na předem dané pozice formou tzv. executive search (headhunting). Nyní zaměstnavatelé i personální agentury oslovují zejména ty uchazeče o zaměstnání, kteří jsou skutečnými odborníky ve svém oboru, tedy takové, které bude firma v dlouhodobém výhledu potřebovat k překonání krize a hlavně je i náležitě finančně ohodnotí. Na druhou stranu u pozic ve středním a vyšším managementu se projevuje propad v nabídkách finančního ohodnocení a benefitů z důvodu zvýšené konkurence na trhu práce. Nepochybně intenzivněji než dříve firmy hledají manažery z vlastních zdrojů. Důležitost vnitřního firemního recruitmentu se díky aktuální finanční krizi zvyšuje a firmy jednoznačně kladou důraz na prověřenou kvalitu vybraných kandidátů na nabízené pozice.

Analyzovat a objektivizovat skutečnou situaci

K rozpoznání osobnostních a výkonových kvalit zaměstnanců mohou výrazným způsobem napomoci renomované personální agentury a poradenské společnosti působící v oblasti lidských zdrojů. Mnohé z nich nabízejí služby, díky kterým se daří ve firmách udržet klíčové pracovníky, motivovat je k výkonnosti a přitom snižovat náklady spojené s lidským faktorem a optimalizací procesních postupů. Ředitelku a jednatelku personální poradenské společnosti MITA THOR INTERNATIONAL PhDr. Blanku Nerudovou, která je rovněž autorkou úvodního zamyšlení, jsme požádali o odpověď na několik otázek souvisejících s řešenou problematikou.

Jak vnímáte současnou krizi a jak na ni reagují firmy?

Riziko spočívá v tom, že firmy mnohdy jednají, podobně jako člověk, v situaci ohrožení či akutní krize zkratkovitě. Tím samy destabilizují situaci na trhu a v podstatě ji dostávají do začarovaného kruhu. Snaží se redukovat náklady a tím zároveň ovlivňují situaci v dodavatelských firmách, které jsou nuceny následně opět snižovat. Z hlediska ekonomického, psychologického i sociologického jde o fenomén sestupné spirály, který je sekundárně přiživován také ze strany médií.


Existuje nějaký účinný způsob, jak "vašimi" metodami pomoci firmám překonat a řešit dopady krize?

- Analyzovat a objektivizovat (formou personálního, procesního, popř. ekonomického auditu) skutečnou situaci, "zdraví" firmy a navrhnout "ozdravná" opatření;

- u klíčových pracovníků posoudit jejich skutečné možnosti, potenciál a v rámci poradenské zpětné vazby navrhnout jejich lepší využití (a tím je i stabilizovat);

- zabránit panickému chování zaměstnanců - zpracovat a pomáhat realizovat (formálně i obsahově) komunikaci s vlastními pracovníky, ale i s pracovníky externími;

- v případě odůvodněných redukcí počtu zaměstnanců připravit řadu aktivit, jejichž cílem je informovat o možnostech trhu práce, naučit propouštěné jednotlivce dobře zpracovat CV, přesvědčivě se prezentovat, pomoci jim v posouzení vlastních předpokladů a možností dalšího rozvoje (např. formou rekvalifikací);

- v neposlední řadě, v rámci outplacementu, nabízet aktivně (např. ve firmách dalších klientů) tyto "aktuálně nepotřebné pracovníky" do vhodných pracovních pozic.

Jak firmy přistupují k těmto možnostem?

V zásadě dvojím způsobem: dělí se na ty, které šetří za každou cenu a výdaje na konzultantské služby jsou pro ně absolutní zbytečností, a ty, které vědí, že vstup profesionála přinese daleko vyšší přidanou hodnotu a že se jim to "vyplatí".

Neschovávají v dnešní době firmy za krizi staré, dlouhodobě neřešené problémy?

Tak jako v soukromých záležitostech často odkládáme nepříjemná rozhodnutí, tak i řada společností, často z falešného sociálního soucitu, neřeší pozůstatky minulosti: redukci činností, které už nejsou potřebné, odchody lidí, kteří nejen že nic nepřinášejí, ale naopak rozvracejí pracovní morálku, málo schopné manažery, kteří brzdí rozvoj. Není pak nic jednoduššího, než to všechno svést na krizi. Ale - raději řešit nějak, než nijak...

Situace může napomoci pročištění pracovního trhu

Personální agentura HOFMANN-WIZARD byla založena v roce 1993 v Plzni pod názvem WIZARD. Od června 2005 patří k firemní skupině I. K. Hofmann GmbH, Hofmann Personál-Leasing, se sídlem v Norimberku. Jana Stockertová, prokuristka agentury, nám zodpověděla několik otázek:


Jaká je aktuální situace na trhu práce v Plzeňském kraji?

Aktuální situace na trhu práce v Plzeňském kraji se odvíjí od celosvětové hospodářské krize. Většina klientů Hofmann Wizard, především společnosti v automobilovém průmyslu, redukují stavy zaměstnanců. Zpočátku to byli agenturní zaměstnanci, ale nyní snižují stavy i kmenových zaměstnanců. V lednu se podobně začaly chovat i společnosti, které nejsou přímo navázány na automobilový průmysl.

Jiné společnosti např. nepropouštějí zaměstnance, ale ořezávají veškeré náklady, a to se dotýká i nás, protože nemají tolik prostředků na služby, které jim poskytují personální agentury.

Na pracovním trhu v Plzeňském kraji je velké množství nezaměstnaných cizinců, ale i místních lidí. Tito lidé budou práci hledat velmi špatně, protože hledají uplatnění jako operátoři a dělníci, ale tyto pozice se nebudou na trhu vytvářet. Střední a manažerské pozice jsou více stabilizované, protože je firmy přebují pro novou éru, kdy musejí hledat nové trhy a východiska.

Jaká jsou specifika regionu, ve kterém působíte, a jak se odrážejí v činnosti vaší agentury?

Velkým specifikem regionu je velká průmyslová zóna Borská Pole, kde pracovali desetitisíce lidí. Bohužel tato průmyslová zóna byla tak rozsáhlá, že počet místních lidí nebyl dostačující na to, aby se pokryly požadavky firem na počet zaměstnanců. Proto začaly agentury práce dovážet cizince jako agenturní zaměstnance. Hofmann Wizard se zabývá také poskytováním agenturních zaměstnanců, ale na dovozu cizinců se nikdy nepodílel.

Na Plzeňsku je celkem velké množství agentur, které cizince dovážely, a tím snižovaly cenu práce a znemožňovaly jiným agenturám prosadit se u některých výrobních firem, které hledaly tu nejlevnější pracovní sílu. Může se stát, že současná situace napomůže tomu, aby se trh pročistil.

Na vašem webu nás zaujala tato věta: S vývojem hospodářské situace v České republice, s vývojem trhu práce a s rostoucími nároky na pracovní síly vznikala postupně poptávka po kvalitnějším a sofistikovanějším servisu v oblasti lidských zdrojů. Jak se to projevuje ve vaší praxi? Změnila se nějak struktura a obsah vámi poskytovaných služeb?

Hofmann Wizard poskytuje dvě základní služby - Recruitment (zprostředkování zaměstnanců) a Temporary Help (agenturní zaměstnávání). S rostoucími požadavky klientů jsme na tyto služby nabalovali služby další. V případě potřeby provádíme psychologické posouzení kandidátů na manažerské pozice, zajišťujeme Assessment Centra, zjišťujeme reference, testujeme kandidáty z jazyků a z dalších znalostí a dovedností.

Zároveň se naše působnost postupně rozšířila na zprostředkování pracovníků všech oborů a všech pracovních úrovní, od manažerských přes střední vedoucí pozice až po nižší úrovně pracovních pozic.

V oblasti agenturního zaměstnávání se Hofmann Wizard pohybuje od roku 2006, avšak i v této oblasti pro klienty poskytujeme veškerý servis. Naši agenturní pracovníci procházejí základním zaškolením a seznamováním o společnostech u nás, v případě potřeby zajišťujeme dopravu, testování pozornosti a manuální zručnosti, kompletní zpracování mezd. Nejdůležitější je pro klienta naše flexibilita. Hofmann Wizard se snaží klientům vycházet vstříc a neustále se přizpůsobovat.

Co agentuře přineslo připojení ke skupině I. K. Hofmann GmbH, Hofmann Personal-Leasing?

Hofmann Wizard se tímto krokem dostala do velké mezinárodní společnosti, která má zázemí v Německu. Učíme se, jak nastavit fungující procesy, s pomocí mateřské firmy nastavujeme Quality Management. Teprve po připojení se k této skupině jsme se začali rozšiřovat i v dalších regionech ČR. Nyní již máme čtyři pobočky: Plzeň, Liberec, Pardubice a České Velenice.

Dalším přínosem jsou pro nás nové kontakty na klienty, kteří již spolupracují s Hofmann Personal Leasingem v Německu nebo Rakousku a obrací se na nás při vstupu do ČR, abychom jim pomohli při hledání odpovídajícího personálu.

Poučit se z chyb a jít dál

RODYCH s.r.o. je personální agentura poskytující rozsáhlé spektrum služeb v oblasti lidských zdrojů. Nosnou aktivitou společnosti je zapůjčování pracovníků strojírenských profesí pro práci v tuzemských i v zahraničních podnicích. Pro zabezpečení této činnosti agentura disponuje rozsáhlým kolektivem několika stovek kmenových a zkušených pracovníků nejrůznějších profesí, který je schopna dynamicky rozšiřovat podle potřeb zákazníků. Na otázky odpovídal Jan Chudý, jr., Executive manager:

Z historie firmy RODYCH je patrné, že je to především strojírenská firma. Kdy a proč vás napadla myšlenka vytvořit personální agenturu?

Ano, firma RODYCH je zaměřena na strojírenský průmysl, a především v oblasti dodání kvalifikovaných pracovníků na území ČR, Slovenska, Německa, Švýcarska, Holandska, Finska, Francie.

Myšlenka vznikla před 15 lety, kdy otec pracoval dlouhá léta jako vedoucí personálního oddělení v Uničovských strojírnách a touto problematikou se zabýval každý den. Kvalifikovaných pracovníků byl tehdy nedostatek a práce spousta po celé republice.

Jakou má vaše agentura pozici na regionálním trhu a jak se vám (ne)daří čelit současnému poklesu zájmu o agenturní zaměstnance?

Je pravda, že v posledních 3-4 letech obdrželo toto povolení cca 3000 personálních agentur. Podle mého kritéria pro vydání tohoto dokumentu nebyla nějak obtížná, a to se také promítlo v kvalitě služeb zákazníkovi. Jak jsem se již zmiňoval, naše firma dodává pracovníky po celé ČR a EU - proto nevnímáme naši pozici regionálně.

Co se týče poklesu zájmu o agenturní zaměstnance, je to logické. Každá firma se stejným zaměřením zapůjčuje pracovníky tehdy, když má zákazník větší objem zakázek na určitou dobu a nezvládne to pokrýt vlastními zaměstnanci nebo v daném regionu nejsou schopni vyhledat takový počet kvalifikovaných a různorodých pracovníků. V ten okamžik přicházíme my, ale musíme počítat s tím, že až se tato zakázka dokončí, je první v pořadí agenturní zaměstnanec, který odejde. S tím jsme do tohoto podnikání šli a také zákazník z tohoto důvodu tyto personální agentury vyhledává.

Jak vidíte budoucnost agentury, změní se v její struktuře a způsobu práce něco ve smyslu rčení všechno zlé je pro něco dobré?

Mám na to podobný názor. Poučit se z chyb a jít dál. Víte, dlouhou dobu tady byl nedostatek pracovníků ve více oborech. Firmy měly spoustu práce a tudíž poptávky převyšovaly nabídky. Agentury se snažily doslova urvat pracovníky odkudkoliv a dodat je zákazníkovi co nejrychleji, ale na co se pozapomínalo je, že zákazník chce kvalitu a hledá pomoc.

V následujícím období spousta agentur zanikne a pročistí se trh. Také se otočila karta, kdy pracovník byl nedostatkový a mohl si "klást podmínky". Dnes je to opět zákazník a tak by to mělo být.

Snažíme se držet našeho firemního motta: "Pomáhat spojovat nejen zdravý úsudek zaměstnavatelů a zručnost pracovníků, ale přispívat i k pozvednutí profesionality v oboru strojírenství."

Z toho lze vyčíst, že mezi oběma stranami musí dojít k určité výměně, pokud je dodáno, na čem se tyto strany dohodly. Také si myslím, že český pracovník je opravdu kvalitní a je tu spousta odborníků. Hledáme pro ně uplatnění nejen v naší republice, ale také za našimi hranicemi a to poměrně úspěšně.

Jak to vidí zaměstnavatel

Společnost dm drogerie markt provozuje prodejny na různých místech v celé České republice a má tak přehled, jak probíhající finanční a hospodářská krize ovlivňuje regionální pracovní trh.

"Důsledky krize prozatím nijak významně nevnímáme a pokud vůbec, tak spíše pozitivně v oblasti náboru nových spolupracovníků a také v nižší míře fluktuace. Lidé si stále více váží jistoty a stability, kterou jim dm jako zaměstnavatel nabízí," prozrazuje Alena Střížová, prokuristka společnosti zodpovědná za resort lidských zdrojů.

"Již nyní je patrný rozdíl oproti minulému roku, kdy jsme ve větších městech někdy nárazově pociťovali problémy při získávání odborně zdatných a kvalitních zaměstnanců. V dlouhodobé evidenci zájemců o práci v dm se také objevuje čím dál více lidí z krajů postižených vyšší nezaměstnaností," dodává. I to je důsledek současné krize.

"Rovněž v tomto roce počítáme s otevřením dalších prodejen dm a s nárůstem počtu našich zaměstnanců," upřesňuje Střížová. 

rks