Proč se vlastně mladými nadprůměrnými pracovníky vůbec zabývat? V čem je vzdělávat? Většina z nich teprve nedávno dokončila vysokou školu. Na první pohled je to zcela ideální. Ve skutečnosti jsou ovšem tito lidé na trhu práce velice ceněni a jsou si toho vědomi. A navíc - loajalitě je nikdo ve škole neučil. Takže hrozí, že nadaní pracovníci opustí firmu hned po získání potřebné praxe. Rádi bychom těmto lidem svěřili odpovědnost i pravomoci, což ovšem bez jisté průpravy nejde. Proto jim chceme věnovat čas a péči, jejímž výsledkem bude vybudování loajality k firmě a zvyšování kompetencí, a to co nejatraktivnějším způsobem.

Před čtyřmi lety vznikl v České pojišťovně motivačně - vzdělávací program Talent Management Pool. Původně byl připravován pouze v rámci útvaru HR, ale každý rok se na základě zkušeností zlepšoval a osvědčilo se zastřešení vzdělávací firmou, která má zkušenosti s kurzy pro management a zároveň dokáže vyrobit program na míru. TMP pořádá Česká pojišťovna, a. s., s podporou firmy Coneo.

Klíčem k programu je kvalitní výběr účastníků. Nominace probíhá napříč celou firmou a konečný výběr schvaluje generální ředitel. Prestiž a silné propojení na top management jsou důležitými charakteristikami programu.

Účastníci programu se setkávají pravidelně jednou za tři až čtyři týdny. Intenzivní zážitkové akce, diskuse s osobnostmi a inspirativní setkání jsou přitažlivou alternativou k teorii.

V průběhu roku zpracovávají účastníci samostatné práce, které jsou hodnoceny. Chtějí-li účastníci program úspěšně absolvovat, musí také obhájit závěrečnou práci s konkrétním přínosem pro firmu. Práce hodnotí skupina manažerů a specialistů České pojišťovny. Nejúspěšnější absolventi jsou na závěr odměněni a jejich profil je zveřejněn v interním časopise.

Útvar HR pravidelně vyhodnocuje vliv programu na fluktuaci i spokojenost účastníků. Vznikl tak vypilovaný program "na klíč", který je možné za podpory firmy Coneo nastartovat v každé firmě.