To je toho - slovník. Slovníků jsou spousty: věcné a lingvistické, technické, naučné, encyklopedické, etymologické, frazeologické, synonymické, terminologické, frekvenční či diferenční. Jenže žádný z nich mi nepomohl, když jsem nastoupil do reklamní agentury.

Proto jsem vlastní slovník začal psát od prvního briefu v reklamce, jelikož jsem se v té terminologii vůbec nevyznal a admanům ( lidem z reklamy) ani za mák nerozuměl. A taky jsem se chtěl v tom prazvláštním, neskutečném světě etablovat a zasloužit si uznání. Poznámky jsem si ale činil potajmu, nenápadně, protože jsem naštěstí okamžitě pochopil, že admani svou řečí i žijí a že si z toho dělat legraci není pro novice ten úplně nejlepší nápad.

Až časem, kdy jsem se mezi ostatními cítil jak vizuál v layoutu (tj. jako ryba ve vodě), jsem svůj elaborát vypustil do světa, a světe div se! Všichni kolem se rádi stávali hesly, dalšími pojmy a obraty mne dobrovolně zásobovali a nijak se nezlobili, že na jejich zkušenosti roste pomník české malosti. Tak tedy nejprve:

A - account, adman a asistent

Account (it. acconto - závdavek) je pozice, na níž většina protřelých reklamních harcovníků začínala. Stát se ekauntem je snem každého asistenta, jehož hlavní náplní práce je být k ruce každému, kdo nemá chuť udělat to, co udělat má. Ekaunt má už svou zodpovědnost, na stole štos strategických výhledů, před sebou prezentace v powerpointu a za zády polici šanonů se štítky a jmény klientů, s nimiž jedná. Zato takový adman (zkratka z it. ade - záhrobí, a šp. maná - hojnost jídla; dnes zaměstnanec v reklamě) by mohl být heslem do křížovek: praotec reklamy na pět. Pak ovšem chybí v křížovkách stejně preferovaná pramáti (že by Event?). Všimněte si, jak reklamní branže vůbec nebere v potaz ženský element - všechny funkce a pozice, jak uvidíme později, mají pouze mužský tvar. A to jakkoli spousta z nich je často obsazena ženou krásnější než ta nejkreativnější iluze.

S ženou čeština vůbec málo počítá v místních ekvivalentech pracovních pozicí, jako jsou barmanka, grafomanka nebo dokonce nymfomanka, o Mance nemluvě. Adwoman zní ještě hloupěji než adman, stejně jako barwoman, o Womance nemluvě.

Edmeni se (alespoň tehdy, za mého reklamního mlada) dělili mj. na bárnety (z agentury Leo Burnett), marky (Mark/BBDO), mekkeny (McCann-Ericsson) nebo jangy (Young & Rubicam). Nevím, jak jsme byli označováni my - že by bébékáči (BBK)? A nebo později snad drsani (D'Arcy)? Možná si ale jen namlouvám, že o nás někdy někdo vůbec mluvil...


Příště: Director jako nejnižší pozice v reklamní agentuře