Jak tak po téměř deseti letech od vzniku mého slovníku reklamštiny mám důvod zabývat se jím zevrubněji, dočetl jsem se, že jsem lexikografikem. Tedy správně lexikografem (slovníkářem - pozn. red.). Ale protože jsem zároveň grafikem, volím toto slovo. Mým cílem je vysvětlit určitá pojmenování z mnoha hledisek. To jen na úvod, aby bylo jasno, odkud se bere tolik moudra najednou.

D jako direktor, ředitel

Director (angl. dire - hrozný, strašlivý, a lat. ectorhin - vně nosu) je ne-li nejnižší, pak jedna ze základních funkcí v reklamní agentuře. Každý je něčeho ředitelem: abecedně například account-director, art-director, client-director, DTP-director, executive-director, financial-director, media-director atd.

Z toho je vidno, že reklamní agentury zaměstnávají pouze ředitele. Bez ohledu na to, že většina řediteluje pouze své židli. A když se na tuto funkci podíváme ještě čistě jazykově, vyjde nám, že ředitel, místo, aby vedl a tmelil, ředí, na rozdíl od řidiče.

Já jsem třeba nastoupil do agentury rovnou na post senior-art-directora. To znamená, že jsem byl formálně (a dle vizitky) nejstarším možným uměleckým ředitelem, jakému tam bylo možné v rámci slušnosti nabídnout místo k sezení. Bez ohledu na to, že pak se mnou výtvarno obstarával (jako obyčejný ředitel) o mnoho moudřejší a o něco starší kolega Vladimír Nagaj.

Senior (lat. seni - po šesti, a fr. or - zlatá mince, peníz) je sama o sobě úctyhodná pracovní pozice, a když se k tomu přidá ještě art (z něm. art - způsob, povaha), není nač si stěžovat. Apendix ve tvaru director je už jen posvěcením beztak svatého stavu. Nicméně i nade mnou nejstarším byli moudřejší, jakkoli mladší a ač téměř bez vzdělání v oboru, o to kreativnější: creative (z fr. créatine - kreatin) director. Je bohém na plný pracovní úvazek a kreativci jsou ekaunty démonizovaná skupina intelektuálů, kteří nebyli s to uplatnit se ve svých původních profesích.

A tak jsem svého času ovlivňoval skrze reklamu vkus národa společně s bývalým učitelem, nedoceněným dramaturgem, mladou ekonomkou a pod supervizí strojního inženýra a divadelního produkčního.

Zmínil jsem se o vizitce, tudíž vysvětlím i její význam. Vizitka (angl. viz - totiž, a eat - jídlo) není sice totéž co pracovní pozice, ale bez ní je každý ze svěřených postů tou pověstnou malou rolí. Nejmenší tištěné médium s největším dopadem. Na lístku o ploše 50 cm2 je diagnóza celé kariéry, veškerá image majitele, jeho legenda. Je trapnější nemít na výměnu vizitku než opomenout podat ruku řediteli, zvlášť když už víme, co je zač.

Příště: Brand-manager nemusí být nutně brandy