Jack a Suzy Welchovi radí


Jack Welch, bývalý šéf průmyslového a finančního obra General Electric, se svou ženou Suzy, ekonomickou publicistkou, poskytují rady manažerům. HN je exkluzivně přinášejí každý týden.

Jaká je role oddělení lidských zdrojů v době, kdy svět prochází obdobím zmatků, a jaká je jejich budoucnost, když tolik odvětví čelí extrémním změnám?

(Effendi Ibnoe, Bali, Indonésie)

Vaše otázka přišla týž den, kdy jsme dostali zprávu od našeho známého, že právě ztratil práci ve vydavatelství, což je jistě jedno z těch odvětví, které - jak jste to nazval - čelí "extrémním změnám". Náš známý popsal své propuštění jako zkušenost připomínající díla spisovatele George Orwella. Přivedli ho do konferenční místnosti, kde na něj čekala externí zaměstnanecká konzultantka, která, "když mi sdělila, že mám výpověď, se chtěla ujistit, zda je se mnou všechno v pořádku".

"Ujistil jsem ji, že mám přátele, milovanou rodinu a psa," napsal známý, "a zatímco známost s ní, konzultantkou, lze měřit na pouhé vteřiny, oni se mohou postarat o vše ostatní a důležité." "Sdělení pro profesionály v oblasti lidských zdrojů: Místo toho, abyste své propouštěné zaměstnance vystavili péči snaživé zaměstnanecké poradkyně, pošlete je do místnosti s hrnky a talíři a umožněte jim v rámci terapie házet tímto nádobím proti zdi," dodal známý suše.

My však navrhujeme jiné, mnohem vážnější sdělení pro oddělení lidských zdrojů. "Propouštění je pro vás okamžikem pravdy," bylo by v něm uvedeno. Váš podnik musí s odcházejícími zaměstnanci zacházet se stejnou pozorností a důstojností, s jakou je přijímal. Vaše oddělení musí své poslání a smysl prokázat i během propouštění a demonstrovat tím, zda podnik skutečně o své lidi pečuje, nebo prostě o takové péči pouze žvaní.

Už jsme v těchto sloupcích psali o oddělení lidských zdrojů a o měnící se roli, kterou by mohly a měly hrát jako motor najímání lidí, jejich hodnocení a rozvoje. Zdůraznili jsme, že příliš mnoho firem degraduje tato oddělení jen na vydavatele bulletinů, organizátory pikniků a formalit kolem odměn. Podtrhli jsme, že každý šéf podniku by měl pozvednout šéfa oddělení lidských zdrojů na úroveň hlavního finančního ředitele.

Pokud kdy nastal čas, který by nejvýstižněji podtrhl důležitost tohoto oddělení, pak je to právě nyní, "v období zmatků". A bohužel, jestliže se ukazuje, jak jen nepatrný počet podniků chápe funkci oddělení lidských zdrojů správně, pak je to právě nyní. A potvrzuje to i zkušenost našeho známého.

Výpověď má dát šéf osobně

A nyní k vaší otázce, jakou roli by oddělení lidských zdrojů mělo hrát v tomto období, zvláště pokud jde o propouštění. Chceme tu pojednat o třech rolích.

Především, toto oddělení by mělo zaručit, že lidi budou propouštět jejich manažeři a nikoli externisté. Dostat výpověď je samo o sobě nehumánní, jestliže vám ji však oznamuje najatý "žoldák", je to ještě horší. Proto musí oddělení lidských zdrojů zajistit, aby na sebe manažeři vzali povinnost osobně sdělovat svým lidem, že jsou propuštěni, a nedelegovat tento úkol na někoho cizího. Za všech okolností to musí být při osobním setkání. Špatné zprávy musí vždy být sdělovány z očí do očí.

Spravedlivé podmínky

Za druhé je úkolem oddělení lidských zdrojů fungovat v podniku jako arbitr spravedlnosti a slušnosti. Nic při propouštění nenaštve víc, než když se některým lidem - křiklounům a těm, kteří se rádi soudí - dostane při odchodu z firmy lepších podmínek než jiným. Tomu se lze vyhnout, když zajistíte, aby podmínky odškodného, pokud ve smlouvě existují, byly přiměřené a stejné pro všechna oddělení a divize podniku.

Prostě nesmíte dopustit, aby lidé odcházeli z firmy s pocitem, že se s nimi zacházelo nespravedlivě. "Oddělení lidských zdrojů se zachovalo správně a transparentně. Nejsem sice vůbec šťastný, ale alespoň vím, že se mnou jednali slušně," musí naopak cítit.

Pomozte zvládnout bolest

A konečně, úkolem oddělení lidských zdrojů je absorbovat, zmírňovat bolest. A je jejich povinností být vždy k dispozici, aby mohla lidem poskytovat útěchu.

V určité chvíli může při větším propouštění nastoupit i externí zaměstnanecký konzultant, aby spolu s oddělením přechodně pomáhal při zvládnutí tohoto úkolu. Ale oddělení by za žádnou cenu nemělo dopustit, aby se odcházející cítili tak, jako by byli posíláni do kolonie malomocných.

Někdo, kdo má dobré vztahy s tím, který má odejít - ať už kolega nebo personalista - by se s ním měl pravidelně setkávat. A pouze se ho neptat, zda "je všechno v pořádku", a tím to celé končí. Je třeba mu naslouchat s otevřeným srdcem a je-li to vhodné, nabídnout mu, že budoucímu zaměstnavateli pošle svou referenci.

Před třemi roky, kdy jsme napsali sloupek o tom, proč dělá tak mnoho bossů chyby ve vztahu k vedoucím oddělení lidských zdrojů, jsme dostali mnoho dopisů, které souhlasily s našimi názory, že mnoho podniků tato oddělení podceňuje. Menšina, byť výrazná, nám tehdy opovržlivě napsala, že tito vedoucí se ke "skutečné práci v byznysu" nikterak nehodí.

Vhledem k nynějšímu vývoji by nás zajímalo, jak se tito "minimalisté" cítí dnes. Pokud jsou jejich firmy v krizi nebo padá i jejich kariéra, možná už úlohu oddělení lidských zdrojů hodnotí příznivěji.

Oddělení lidských zdrojů hraje důležitou úlohu v lepších časech. A je vaší vizitkou v těch špatných!

(c) The New York Times Syndicate Dotazy v angličtině můžete posílat na e-mailovou adresu www.welchway.com a kliknout na Contact Us. Uveďte, prosím, své jméno, povolání, město a zemi, kde působíte.

Zpracoval Miroslav Prchal


Bývalý šéf General Electric Jack Welch a jeho žena Suzy

Související