Manažeři lidských zdrojů však vědí, že je zaměstnance potřeba rozvíjet, chtějí-li, aby zůstali, byli motivovaní a výkonní. Zrušit vzdělávání zaměstnanců proto není řešením. Jak ale rozvíjet zaměstnance s omezeným rozpočtem?

- Vymezte vzdělávací priority. Určité vzdělávací aktivity můžete postrádat, ujasněte si však, které jsou nezbytné. Priority v období ekonomické krize zahrnují spokojenost a udržení zákazníků, zlepšování procesů a zákaznických služeb nebo finanční disciplínu.

- Přesvědčte zaměstnance, že rozvoj je více než školení. Nahlížejte na rozvoj zaměstnanců z širší perspektivy. Vedle poskytovatelů vzdělávání proto zapojte i odborníky na odměňování a vztahy se zaměstnanci. Budujte firemní kulturu, která umožní dělat více s omezenými zdroji.

- Využijte dotované kurzy. Prozkoumejte možnosti využití vzdělávacích programů dotovaných státem, ale i místními univerzitami, které vám umožní doplnit relevantní dovednosti.

- Využijte on-line kurzy. Firmy, které si nemohou dovolit tradiční kurzy kvůli financím nebo obtížnému uvolňování zaměstnanců z práce, mohou využít on-line kurzy. Zaměstnanci se tak budou moci vzdělávat u svých počítačů a v čase, který jim bude vyhovovat.

- Vzdělávejte na konferencích. Velkou část nákladů na vzdělávání zaměstnanců tvoří náklady spojené s tím, dostat všechny účastníky na jedno místo. Má proto smysl vzdělávat v rámci událostí, které již zajišťují přítomnost zaměstnanců, např. naplánované konference.

- Interně sdílejte znalosti. Namísto placení externích odborníků sdílejte znalosti, které již ve vaší firmě existují. Zaveďte interní koučování a mentorování, které vám zajistí pokračující profesionální rozvoj zaměstnanců.

- Externě sdílejte znalosti. Až poté hledejte mimo vaši organizaci. Máte kontakty, které čelí podobným problémům? Sdílejte znalosti s dodavateli, zákazníky nebo ostatními podnikateli.

- Vyzkoušejte dobrovolnictví. Vyzvěte své zaměstnance, aby se zapojili do dobrovolných aktivit, díky nimž se mohou naučit novým věcem.

- Podporujte čtení. Čtení je nenákladný způsob získávání nových znalostí, který firmy často opomíjejí. Kromě řady odborných knih je tu Internet s neomezeným množstvím informací.

- Využijte on-line konference. Umožní vám spojení zaměstnanců na jakoukoli dálku bez nutnosti cestování a ušetří drahocenný čas.

Pokud přeci jen přikročíte k omezování vzdělávání, je dobré myslet na budoucnost.

- Připravte se. Projděte všechny vzdělávací programy. Rozhodněte, které přímo přispívají k plnění současných obchodních cílů firmy a omezte jen ty, které do této skupiny nepatří.

- U každého programu zpracujte zprávu, která shrne, jakým způsobem přispívá k celkovým hospodářských výsledkům firmy a organizačním cílům.

- Zpřístupněte určité programy on-line. Umožní vám to širší penetraci za nižších nákladů.

- Zvažte, které semináře dosud probíhající tváří v tvář se mohou změnit ve webináře. Zajistěte, aby měly stejnou kvalitu, ale nižší cenu.

- Budujte kontakty. Komunikujte s kolegy v jiných organizacích a čerpejte nové myšlenky. Většina lidí bude na stejné lodi.

- Mějte krizový plán. Vypracujte plán absolutně minimálních zdrojů, které budete potřebovat.

Personnel Today, Training Zone, Ivitera