Zpočátku mělo formu postgraduálních kursů účetnictví a rozpočetnictví. Jako první MBA studium nabízela v roce 1910 prestižní Harvardova universita v Bostonu, druhá byla škola při Chicago University a třetí při Wharton Business School při Pennsylvánské universitě ve Philadelphii. Dnes na světě existuje asi 800 akreditovaných MBA škol. Studium MBA je problémově orientované, pracuje se v týmech, řeší se reálné případové studie z praxe. Studenti si navzájem vyměňují zkušenosti a jejich manažerské znalosti a dovednosti rychle rostou.

Jaká je současnost a budoucnost MBA programů, na to jsme se zeptali Andrease Antonopoulose, rektora vysoké školy University of New York in Prague. Tato škola byla v Praze založena v roce 1998 a její absolventi úspěšně řídí své společnosti, jsou zaměstnáni v mezinárodních i v tuzemských organizacích či pokračují své vzdělání na nejlepších vysokých školách světa.

Jsou absolventi programů MBA lépe zaměstnatelní, přihlédneme-li k tomu, že se trhy práce zmenšují?

Držitelé titulu MBA určitě mají konkurenční výhodu. V rámci současného zpomalení světové ekonomiky jsou firmy v náboru nových manažerů mnohem vybíravější a právě absolventi programů MBA jsou zejména kvůli svému vzdělání a dosavadním pracovním zkušenostem velmi vyhledávaní. Držitelé titulů MBA se uplatní ve všech segmentech pracovního trhu. Existuje mylná domněnka, že větší část absolventů programů MBA pracuje ve finančním sektoru. Absolventi nacházejí uplatnění také v oborech IT, ve veřejné správě, zpracovatelském či farmaceutickém průmyslu, logistice atd. Zdůraznil bych také, že stále větší počet držitelů diplomů MBA pracuje v neziskovém sektoru. Tento trend začal v letech 2005-2006, kdy si větší celosvětové sítě NNO uvědomily, že stálý růst jejich aktivit vyžaduje profesionály s kvalitním vzděláním v oboru managementu.

Má současná ekonomická situace dopad na počty uchazečů o studia MBA?

To lze v současné chvíli těžko říct vzhledem k tomu, že jsme teprve v počáteční fázi přijímání přihlášek pro nový školní rok. Nicméně můj současný odhad je, že se počty uchazečů budou zvyšovat. V těžkých ekonomických obdobích bývá normální, že lidé upřednostňují možnost získat nové odborné dovednosti a investují do vzdělání, čímž zvyšují svoji cenu na trhu práce a také šanci získat dobré zaměstnání. Navíc mají uchazeči o studium MBA programu velmi často podporu firem, ve kterých pracují a které pokrývají část nebo veškeré náklady na studium. Zároveň se firmy samy obracejí na školy nabízející manažerská studia se zájmem o odborná školení svého managementu. I v této oblasti očekávám vyšší počet zájemců, protože firmy chtějí investovat do svých špičkových pracovníků a tím si je u sebe udržet. Také chtějí zvýšit jejich kvalifikaci proto, aby dobře zvládli problémy spojené se současnou nejednoduchou ekonomickou situací.

Všiml jste si v poslední době nějaké změny ve vnímání významu diplomů MBA? Když se podíváme na globální trhy, zdá se, že do současné krizové situace nás dostaly právě tyto "nejlepší mozky"?

V tomto směru není dobré generalizovat. Existuje řada vnějších faktorů, které měly vliv na současný stav světového hospodářství. V některých případech ani ti nejlepší manažeři nemohli současnou situaci předvídat. Někdy se zase mohlo stát, že někteří manažeři měli dobré vzdělání, ale dostali se na pozici, pro kterou nebyli ještě dostatečně pracovně vyzrálí. To znamená, že chyba nebyla ve vzdělání, ale v řídicích strukturách firem. Nicméně dle mého názoru lze na současném zpomalení ekonomiky najít i pozitiva. Stačí se dívat na pracovní trh v České republice: během posledních pěti let poznamenal zemi silný hospodářský růst a byl dostatek práce, což umožnilo manažerům častěji měnit pracovní místa s výhledem na lepší finanční hodnocení. Dnes takový luxus neexistuje, protože se počet volných pracovních míst ztenčil. Menší fluktuace zaměstnanců je však výhoda pro firmy. Firmy, a v tomto případě se stačí podívat na finanční sektor či automobilový průmysl, budou potřebovat ty nejkvalitnější manažery, aby úspěšně prošly potřebnou restrukturalizací. Manažeři se špičkovým vzděláním a talentem pro inovaci budou "žádaným zbožím" ve firmách, které potřebují navrhnout a rozvíjet funkční obchodní modely pro revitalizaci propadlého průmyslu. Schopnost inovovat je to nejlepší aktivum, které mohou držitelé titulu MBA nabídnout.

V poslední době se v USA v souvislosti s krizí objevují názory, že titul MBA přestává být výjimečným a ztrácí na prestiži. Je to problém jen americký, nebo se může projevit i v Evropě a potažmo v Praze?

Nemyslím si, že titul MBA ztrácí prestiž. Nedávné komentáře v americkém tisku jsou spíše soustředěné na jeden segment trhu práce, na finanční sektor. Je pravda, že se počet pracovních příležitostí v tomto segmentu snižuje. To však neznamená, že ani v oblasti financí nejsou hledáni noví zaměstnanci. Ba naopak. Finanční sektor prochází v současné době jistou formou rekonstrukce, která vyžaduje nové typy manažerů a mezi nimi i držitelů titulu MBA. Jak jsem naznačil již dříve, existuje mylná domněnka, že absolventi programů MBA pracují především ve finančním sektoru, což ale není pravda. Jedná se spíše o problém obecného vnímání. Je mnoho další absolventů programů MBA, kteří pracují jako manažeři v logistice, farmakologii, dopravě, maloobchodu atd. Kde je poptávka po kvalitních manažerech, tam je příležitost pro absolventy studia MBA.

Co se týče geografického rozsahu zmíněného problému, myslím si, že finanční instituce po celém světě budou nadále pokračovat v analyzování svých lidských zdrojů. To by mohlo mít značný dopad na tento sektor v Belgii nebo ve Velké Británii, kde byly banky více zasaženy krizí finančních domů v USA. Ale přesto nevidím důvod se domnívat, že hodnota diplomu MBA se bude na místním či globálním trhu snižovat. Naopak si myslím, že současné finanční problémy zvyšuje poptávku po lidech s dobrými manažerskými schopnostmi.

Jak náplň a struktura MBA studia na vaší škole reaguje na současnou ekonomickou situaci?

Struktura našeho studijního programu se nijak výrazně nezměnila. Myslím, že základy pro vzdělání v řízení obchodu se nezmění jen kvůli určité ekonomické situaci, jako je ta, kterou dnes prožíváme. Na druhé straně věřím, že současné zpomalení světového hospodářství nabízí jak našim pedagogům, tak našim studentům nové praktické zkušenost, a to díky novým případovým studiím, které mohou zkoumat v rámci výuky. Jsou to například oblasti řízení rizik, řízení lidských zdrojů, plánování obchodu atd. V tomto ohledu naše univerzita spolupracuje již delší dobu se zástupci vyššího managementu nadnárodních společností, kteří nám poskytují cenné rady, jak nejlépe řídit podnik nejenom v příznivých, ale také v turbulentních a pro ekonomiku nepříznivých časech.

Dr. Andreas Antonopoulos získal titul Ph.D. na University College v Londýně v oboru elektrického a elektronického inženýrství, titul MBA na americké Weatherhead School of Management při Case Western Reserve University v Clevelandu ve státě Ohio a doktorát D.Eng na univerzitě Patras v Řecku. Během své kariéry působil na různých pozicích středního a vyššího managementu předních telekomunikačních společností, žil a pracoval v Argentině, Brazílii, Německu, Řecku, Maďarsku, Rumunsku, Singapuru, Španělsku, Anglii, Spojených státech a na Filipínách. Mluví šesti světovými jazyky.