Shaun Belding: Jak ve zdraví přežít nesnesitelného šéfa

Kniha popisuje nesnesitelné šéfy, které najdete na nejnižší úrovni řízení i mezi generálními řediteli. Neblahý účinek jejich jednání umocňuje pocit bezmoci, jemuž jsou podřízení často vystaveni. Šéfové mají vliv.

Někteří vedoucí ji rádi využívají. Je to pro ně účinný nástroj. Rozhodují o platu, přidělené práci a případném povýšení. Když chce "oběť" uniknout, jsou to oni, na něž se potenciální zaměstnavatel obrátí s žádostí o reference.

Kniha je průvodcem strategiemi, k nimž autor dospěl svou praxí při tréninkové činnosti. Jeho rady jsou originální: například pod "radarem" létat znamená jako chameleon splynout s bezprostředním okolím, nebo šéfa raději ignorovat.

Někdy je nejlepší odpovědí v určité situaci žádná odpověď. Popřípadě je možné jej trochu vycepovat. Když přijde na motivaci, tak se prý my lidé zas tolik nelišíme od zvířat. Nebo si má podřízený stát na svém, pokud je o své pravdě přesvědčen a jde například o respektování určitých etických pravidel. Musí jednat na rovinu, nelze-li jinak.

Pokud tyto strategie selžou, nabízí autor další nekonvenční postupy, jak komunikovat a jednat s typy šéfů, jako jsou Semtex, Vyděrač, Pomstychtivý protiva, Křivák, Zloděj zásluh, Velmistr rošád, Leklá ryba, Monarcha, Pan Neviditelný...

Než se rozhodnete některou z taktik použít, radí autor, "zpytujte své svědomí a zamyslete se nad tím, zda neházíte vinu za své nedostatky na jiné, šéfy nevyjímaje".

Nakladatelství Management Press. Cena knihy: 248 korun, kód knihy: 03363.


Marion Knaths: Hry o moc

Publikace nese podtitul Jak se ženy prosazují. Reaguje totiž na skutečnost, že veřejnému životu dominují muži - ať už v politice, na univerzitách, ve spolcích nebo podnicích. Mnoho žen pilně pracuje, ale od určité úrovně narazí na známý "skleněný strop", který je jednou z příčin, že jsou ženy ve vrcholových pozicích stále ještě výjimkou, která potvrzuje pravidlo.

Autorka s humorem odkrývá neoficiální pravidla hry. Ukazuje, nakolik závažné jsou rozdíly mezi mužskou a ženskou komunikací. A jaký mají dopad na možnosti profesního růstu. Na příkladech předvádí, jak je mohou ženy šikovně využít, pokud porozumí pravidlům mužské komunikace. Ženy by například nikdy nenapadlo hrát šachy bez znalosti pravidel. Také na pracovišti platí zásady, které vymezuje vedení. Takže první rada zní: "Obracejte se při mluvení vždy na osobu číslo jedna, ne ke všem". Pokud vás poslouchá šéf, poslouchají vás i ostatní. To, jak něco řeknete, je důležitější, než to, co řeknete.

Zjednejte si prostor pomocí gest a vystupujte suverénně. A pokud máte sklony k reflexu úsměvu, snažte se odvyknout si ho. Je považován za znak podřízenosti. Prý se vyplatí nasadit si masku, která je zároveň i ochrannou zbraní. Usmívat se můžete potom.

Informace znamenají moc, takže je nesdílejte s každým. A dbejte, aby vaše myšlenky snadno nikdo nezneužil. Také oblečením reprezentujete svoji funkci a podnik. Pro ženy také platí přísná pravidla oblékání, pokud chtějí být ve hře o postup na kariérním žebříčku brány vážně. Měly by dát rovněž jasně najevo, že jsou připraveny převzít odpovědnost.

Nakladatelství Grada Publishing. Cena knihy: 169 korun, kód knihy: 03356


Cornelia Topf: Řeč těla pro ženy

Ženy mohou být pracovně úspěšnější, když si přestanou svým nevhodným chováním házet samy sobě klacky pod nohy.

V konkurenčním boji o dobrou práci, povýšení či vyšší plat se většina z nich soustředí na své silné stránky. Nedosahují valných úspěchů, přestože jsou velmi schopné a inteligentní. Často se shodí svým nevhodným osobním projevem.

V knize je uvedeno mnoho příkladů na fotografiích, které ukazují, jak pracovat s "řečí těla". Mnoho žen si například neuvědomí, že může šéfa odbýt i neverbálně.

Vraští čelo, dívají se kriticky, ušklíbají se, tváří se nevěřícně, vyměňují si posměšná gesta s kolegy. Tyto signály jsou nevědomé, ale jejich nositelé si sami házejí klacky pod nohy. Proti verbálnímu odmítnutí může šéf alespoň něco namítat, ale pokud by měl reagovat třeba na úšklebky, degradoval by se do pozice kárajícího učitele. Úspěšné ženy v byznysu si proto svoji mimiku hlídají.

Pokud je šéf před ženou hrubý, měla by se vztyčit v celé své výšce a podívat se hrubiánovi přímo do očí, a tím jej přímo konfrontovat. Tak má napůl vyhráno, protože nadřízený "neotočí" , když jen sklopí oči. Zákazníci a pracovní partneři očekávají dospělou ženu, žádnou hodnou dcerušku, která se podvolí, když se v muži v nevhodnou chvíli ozve kluk.

Nakladatelství Grada Publishing. Cena knihy: 198 korun, kód knihy: 03352

Knihy si můžete písemně objednat na adrese ECONOMIA a.s., VTÚ, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, e-mail: dagmar.suchmova@economia.cz nebo na internetové adrese http://Knihy.iHNed.cz, kde vám zařídí jejich zaslání na dobírku přímo z uvedených nakladatelství.