Seriál HNDlouho jsem měl za to, že má setkání s deputátníky v hodinách dějepisu byla mými posledními a že se s touto profesí již nesetkám. Proto mne v agentuře funkční zařazení deputy manager (něm. depp - blbec, a angl. putty - kyt) na vizitkách těch, o jejichž náplni jsem neměl ánung, zarazilo. A donutilo k pídění se, kam směřují jejich kroky a proč.

A zjistil jsem, že mít svého deputy managera je přirozenou potřebou všech, na nichž leží jakkoli nepatrný díl zodpovědnosti. Jeho úkolem je strpět zlobu a nespokojenost šéfů svého šéfa nebo loajálně mlčet, padá-li chvála na nesprávnou hlavu. A krom všeho již zmíněného - být deputátníkem zní přece jen malebněji než být náměstkem.

D jako "Dodělej-to-po mně"


Fonetická příbuznost členů PTP a détépáků je nasnadě: DTP manager (zkr. dodělej-to-po mně) nepracuje sice v pomocném technickém praporu, ale jinak se jeho práce od černých baronů nijak neliší: i on je trestán za své vzdělání.

Čím víc toho s počítačem umí, tím méně toho v práci stíhá. Naštěstí kariéra mnohých détépáků povinnou tvůrčí pasivitou neskončila, ale začala: v reklamce, v níž jsem působil, již tehdy byla živým inventářem krásná nazrzlá détépačka Šáva. A co vím, zůstala jím dodnes, spolu s neméně krásnou, tehdy blonďatou kolegyní, a obě jsou ikonami reklamního DTP. A bez jejich tehdejšího kolegy, který začínal jako elektrotechnik mající na svědomí částečný black-out na Sokolovsku a který dnes šéfuje vlastnímu creative-shopu (něm. schopf - čupřina), bych se při správě svého détépka neobešel.

Hlavním úkolem détépáka je zhmotnit kreativní myšlenku do hezkého layoutu (angl. ley - úhor a fr. autan - vichr) tak, jak si jej vymyslel ártdajrektr. Konečné rozhodnutí, jak to celé bude vypadat, učiní ale decision (angl. this sish on - toto tenké náledí; slang. Dizzy Sean - zmámenec) maker (šp. meica - čarodějnice), česky snad rozhodovač nebo rozhodník, kterým ale může být kterýkoli z ředitelů, záleží na důležitosti počinu. Dysižnmejkrů je v reklamě tím více, oč méně je třeba důležitých rozhodnutí.

Reklama se bez D neobejde


S písmenem D je svázáno ještě několik pojmů, na nichž reklama žije: tak např. deadline (it. dedalo - bludiště a něm. lein - len, plátno) je pevný časový údaj s libovolně posunovatelnými hranicemi, který je zaklínadlem ekauntů a pro ártdajrektry okamžikem, kdy by měli začít něco dělat. Display (angl. this play - tahle hříčka) je něco z papundeklu, co stojí na regálu, na pultu či na zemi a překáží nám to v pohybu. Do kvelbu to přinesl patrně design manager (lat. desino - skončit), protože právě on má za úkol - na rozdíl od designéra, služebníka obecné tělesné a vizuální pohody - stavět nám do cesty reklamu s vědomím, že ho nezklamu a že se jí chytnu jako... no, však víte jako co a čeho.


Příště: Exekuce jako tvůrčí, přátelská a vstřícná procedura!


Své tipy na "čenglišské" výrazy zasílejte na e-mailovou adresu pavel@benes.cz.