Seriál HN

Dnešní doba se exekucemi a exekutory jen hemží. Člověk aby se bál, že za každým náhodným úsměvem se skrývá vědomí brzkého zabavení čehokoli, ač taková činnost nemá se zábavou, a tím pádem ani s úsměvem nic společného. Zabavit dnes lze i to, co ještě nemáme, a zdá se, že to zabavování je pro zabavovače zábavou.

V byznysu se to má trochu jinak, naštěstí. Executive manager (z angl. eggs - vejce a fr. écouter - poslouchat) má za povinnost vykonávat to, co mu nařídí jeho chief director (fr. chiffe - slaboch, hadr) a v reklamě je vykonavatelem kreativního rozsudku. Exekuční manažer je tím, kdo dbá na dodržení všech slibů klientovi, a ať už mu cokoli slíbil kdokoli, on na to dohlédne.

Nevýkonnost je placená nejlépe

Zatím byla řeč o výkonných manažerech či ředitelích, ale existuje ještě jedna specifická ředitelská pozice, nadřazená všem výkonným, a to je pozice ředitele programově a záměrně nevýkonného, nicméně navýsost čestného: non-executive chairman, což by se dalo volně přeložit jako ten, co ať radši už sedí jen v křesle (šp. non - lichý, nadpočetný, fr. cher - milovaný, it. manna - otep). Jeho hlavní starostí je nestarat se vůbec o nic, oč větší nevýkonnost, o to vyšší kancelář i renta. Ovšem tato nirvana je oslavou píle jen těch nejzaslouženějších.

Dalším z těch, kteří se mohou pyšnit svým ex-appealem, je exposure manager (expo - světová výstava, fr. sureau - černý bez); to je ten chlápek, co sleduje množství potenciálních spotřebitelů oslovených prostřednictvím konkrétního reklamního média (třeba počítá lidi, kteří všímavě projdou před jedním určitým billboardem).

Popravdě řečeno, nejsem si vědom, že bych kdy podobně exposúrně manažujícího člověka byť jen zahlédl, ale třeba jsou tak dokonale skryti právě za těmi billboardy (angl. bilbo - rapír a fr. arder - pálit; jedna z nejobtížnějších podob tzv. outdoorové reklamy; outdoor je z fr. eau doré - pozlacený výměšek), že je prostě jen nevnímáme.

A pak, že ženám křivdíme

V prvním díle tohoto seriálu jsem se pozastavil nad tím, jak personalistika nevnímá ženský rod v pracovních funkcích. Na vyřčenou výzvu obratem zareagovalo několik vnímavých čtenářů, a tak manažeři už mají ženský ekvivalent v manažoretce, edmeni mají do páru edlejdy a kopyrajtr má kopyrajdu.

Je jen otázkou času, jak rychle se termíny ujmou; snad by pomohla osvětová kampaň (pojem má svou historii: první taková akce se udála kdysi na Kampě, ale nebylo tam k vidění ani ň; ve skutečnosti je kampaň koordinovaný multimediální humbuk, z angl. whombook - komu to účtovat?), v níž muž a žena - kampaňák a kampaní - skrze přechýlené headliny (něm. hede - koudel a šp. liňa - vlasec) napraví letitou křivdu a ženě přiznají zasloužené místo v personální terminologii.

Příště: Focus-group jako předobraz cílovky!

Své tipy na "čenglišské" výrazy zasílejte na e-mailovou adresu pavel@benes.cz.