- Citlivé propouštění nezkazí image společnosti

- Zbylí zaměstnanci v týmu jsou k slušné firmě loajálnější


Propuštění může mít podobu rychlého a bolestného "přistání" na dlažbě. Nebo firma odcházejícím poskytne pomoc. Tou je například doporučení nového pracovního místa. "Abychom pro lidi získali zdroj zaměstnavatelů, spojili jsme se se společností LMC, která nám pomáhala nové pozice hledat. Dostali jsme nabídku osmi set pracovních míst," říká Milena Kovářová, specialistka vzdělávání Letiště Praha.

Společnost ArcelorMittal Ostrava oslovuje partnery v regionu. Když zjistí, že budou v brzké době nabízet nové pracovní pozice, upozorní odcházející zaměstnance. Nyní jim doporučila například společnost Hyundai, o které ví, že brzy poskytne čtyři sta nových míst.

Outplacemet znamená férové jednání

Vedení Letiště Praha zavedlo pro odcházející zaměstnance také tréninky, pracovně-právní a psychologického poradenství. Došlo i na diagnostiku osobnostních předpokladů a doporučení nových životních cest. To vše může zahrnovat služba zvaná outplacement. Nejde jen o převedení člověka na jiné místo, a netýká se výhradně hromadného propouštění. Některé firmy nabízejí tuto službu i v případě odchodů jednotlivců. Využít outplacementu lze i při změnách, jako jsou akvizice, fúze nebo relokace firmy.

Od roku 1998 outplacement podle výzkumů společnosti Manpower využilo přibližně sto firem. Pokud jde o odvětví, tak k typickým uživatelům outplacementu patří společnosti z oblasti IT, telekomunikací, farmacie, bankovnictví a určitých segmentů výroby.

Například společnost ArcelorMittal Ostrava propustila touto formou od ledna tohoto roku pětinu svých zaměstnanců z počtu sedmi tisíc lidí. "Zaměstnanci, kteří od nás odcházejí, byli u firmy patnáct dvacet let. V okamžiku, kdy je propouštíte, potřebují určitý čas, aby se na trhu práce rozkoukali," říká Ctirad Lolek, personální ředitel této firmy. "Lidé, kteří od nás odešli, jsou díky nadstandardnímu odchodnému zabezpečeni minimálně na rok či rok a půl," vysvětluje. V první fázi totiž dostali až dvacetinásobek platu.

Při outplacementu ale jde o více než je výše odchodného. Přehlíženou, ale důležitou hodnotou je "věno" propouštěným - proškolení v dovednostech na trhu práce, aby si na něm počínali sebevědomě. Problémem při hledání nové práce je totiž často pasivita lidí. Mnohdy nebyli zvyklí prodávat svoji práci, protože pracovali u jedné firmy někdy celý život.

Outplacement by neměl být jen "polštář" proti tvrdému dopadu zaměstnance nebo tomu, aby se firma vyhnula pracovně-právním sporům. "Velmi často se setkáváme s tím, že uchazeči si nejsou jisti vhodnou podobou napsaného životopisu a vystupováním na pohovorech," říká Gino Schilders, ředitel HR operačního oddělení společnosti AHOLD.

Bolavým místem využití outplacementu je, že závisí na vůli majitele či vedení společnosti. V Česku jsou jeho typickým poskytovatelem společnosti se zahraniční účastí. Ty dbají na svoji image a to, jak je vnímá veřejnost. Proto jej zahrnují do své firemní kultury. Jde jim o to, aby zbylí zaměstnanci byli loajálnější a podávali vysoký výkon. Chudší firmy si o této formě pomoci nechávají zatím jen zdát.

Náklady na outplacement totiž nejsou odečitatelné z daní. Podle odborníků je cena na jednotlivce v rozmezí od pěti do patnácti tisíc. Navíc některé programy nezahrnují individuální psychologické poradenství, bez nichž se jejich účinnost značně snižuje.

Péči potřebuje také zbytek týmu

Organizační změny spojené s propouštěním nezasáhnou ve firmě jen propuštěné. Ale také ty, kteří zůstávají. Hodně záleží na tom, jak umí manažeři řídit změny ve firmě. Během outplacementu musí zvládnout krizovou komunikaci. Když selžou, zbude jim v týmu jen tlupa nespokojenců s chabou motivací pro další práci.

Velké firmy proto přejímají know-how ze zahraničí a posílají svoje manažery na tréninky do mateřské společnosti. V některých případech je vhodnější najmout zkušené externí poradce. "Nemocné" vazby mezi vedením a propuštěným mohou brzdit další komunikaci. Ta je pošramocena nepříjemným zážitkem, kterým je "vyhazov" téměř pro každého.