V dnešním díle vás konečně seznámím se skupinovými funkcemi (angl. funk - zbabělec, a zkr. CE, chip enable - ztráta čípku), bez nichž ale reklama vůbec nemůže existovat a na nichž je její úspěch vyloženě závislý.

Vzorku populace (fr. populace - lůza, chátra), na níž se kreativita a kvalita testuje, se odborně říká focus-group (z lat. focus - krb, a něm. Krupp - mázdřivka, neboli záškrt) a jsou to anonymní oběti, na něž lze svést případný neúspěch kampaně, zatímco úspěch je zásluhou kreativců. Focus-grup je svým složením ideální mnohočlenná rodina, v níž je každá generace zastoupená jedincem, kterého by si každý soudný člověk ve své vlastní rodině přál nemít. Bohužel, odněkud se tyto prototypy (čes. proto, a lat. typhoides - chrastice) berou, a je tak velice pravděpodobné, že výše vyřčené přání je v mnoha případech nevyslyšeno.

"Cílovka" jako terč


Jednou z nejdůležitějších a personálně zásadně nejpodstatnějších složek v reklamě je tzv. target-group (fr. targette - křáp, a něm. Krupp - mázdřivka) neboli cílovka. Tímto termínem je definována masa lidí, u nichž se předpokládá, že by mohli být reklamou zasaženi a infikováni.

Na rozdíl od většiny pozic a funkcí, o nichž již byla řeč, se v target-grup nelze nechat zaměstnat. Pro tu se člověk prostě musí narodit. Ideální je mít geneticky nadělenu podprůměrnou až průměrnou inteligenci, být zcela bez vlastního názoru a rozhodovat se jen podle větru a pláště. Mít hluboko do kapsy a závidět všem ostatním. Pochybovat o svém zdraví, schopnostech a vzdělání a vůbec být chodícím mindrákem.

Představiteli cílovky i fokusky v reklamách jsou pak herci vzešlí z castingu. Poznáte je podle toho, že se stále přitrouble usmívají, rozněžní je kdejaká chemikálie, a chtějí-li vyjádřit svou osobnost, smyslně se vycení.

Sám sobě a naopak


Vysněným pracovním zařazením mnoha zaměstnaných zaměstnanců je freelancer (něm. Frühlein - len, a šp. cera - ušní maz). Je zaměstnancem sama sebe, a jeho prací není hraní stejnojmenné počítačové hry, ale plnění náročných úkolů, na jejichž splnění 1. jako zaměstnavatel bezpodmínečně trvá, ale které 2. jako každý zaměstnanec odbývá levou zadní, dokud se to šéf nedozví.

Přemýšlím, zda lze vytvořit ze sebe sama tým, kdy každý jeden z mého já má svůj úkol a výsledek je kolektivním dílem.

Dnes populární a ceněnou pracovní pozicí je graphic-designer (angl. gruff - mrzutý, nevrlý, angl. fig - vindra). Bývaly doby, kdy se nám říkalo výtvarníci, což bylo milejší a více to odpovídalo skutečnosti, že jsme se živili skrze své výtvory, jež měly svůj tvar.

Dnes je designerem kdejaký ovladač a vytváření je přenecháno cele na operační paměti a jedničkách a nulách. Přičemž těch druhých je jednoznačně a - bohužel, tak jako vždycky - mnohem víc.


Příště IT aneb sítě a ty!

Své tipy na "čenglišské" výrazy zasílejte na e-mailovou adresu pavel@benes.cz.