Jitka Steinmetzová šéfuje úspěšné agentuře z Prahy, ale žije v Mnichově. Manžel pracuje ve Frankfurtu, takže mají tři domovy. Roční dcera je tam, kde ona. Na otázky, jak zvládá tak náročný život, ze zásady neodpovídá. Mužů se přece podle ní také nikdo neptá.


HN: Rozhodla jste se vystudovat techniku v Berlíně. Proč?

Do Berlína jsem šla z osobních důvodů, můj manžel je Němec. Chtěla jsem studovat v zahraničí, abych získala zkušenosti. Jsme přece jen malá země s omezenými možnostmi. A studovat technické předměty jsem vyloženě chtěla. Německo mi vyhovovalo, protože se tam daly kombinovat obory. Podařilo se mi studovat přesně to, co jsem chtěla.


HN: Studovala jste informatiku, umělou inteligenci a logické programovací jazyky. Jaký to má přesah do praxe jazykové agentury?

Vždy mě zajímal ten prvek, který tyto věci sdružuje. Tedy to, jakým způsobem lidské kognitivní vlastnosti technicky zrealizovat.


HN: Co bylo po pracovní stránce jiné v Česku a Německu?

Obrovský konkurenční tlak. Ta země je několikanásobně větší, ale možností není několikanásobně více. Lidé, kteří mají ambice, musí dát do práce desetkrát více.


HN: Majitel agentury Skřivánek je ekonom. Od začátku ji vedl jako manažer, ne jako překladatel. Představuje to v krizi výhodu?

Určitě, v minulosti i nyní v krizi. Jedno bez druhého nejde. Konkurence se v průběhu doby profesionalizovala i v manažerském přístupu. Máme náskok v naší velikosti, což nám umožňuje mít po světě specializovaná pracoviště.


HN: Jak vypadá portfolio vašich stálých zaměstnanců?

Máme zhruba 450 zaměstnanců. Z toho je 250 lidí v přímém kontaktu s klientem. Jsou to především asistenti a projektoví manažeři, kteří přijímají zakázky od klientů a řídí proces jejich zpracování. Zhruba sto lidí pracuje v zázemí, jsou to odborníci na IT, překladové softwary a metodiku produktů. Máme také top management a ekonomické oddělení.


HN: Najímáte překladatele, kteří jsou na "volné noze"?

Ano. K lektorům a překladatelům máme obchodní vztah. To ovlivňuje i způsob náboru. Dlouho a složitě je testujeme. Máme desítky kategorií, do kterých mohou být zařazeni. Překlady kontrolujeme i namátkově, občas je necháme přeložit u konkurence.


HN: Zavedli jste překlady s podporou softwaru...

Všechno, co zavádíme, vychází z požadavků klientů. Totéž platí pro technologie. Nezavádíme je proto, že cítíme vnitřní potřebu, ale protože je to nutné, aby byla zachovávána konzistentní terminologie. V případě, že překládáte pro firmu desetitisíce stránek, a musí na nich pracovat dvacet překladatelů v různých koutech světa, je to nutné.


HN: Je dost překladatelů z malých jazyků?

Překladatelů z malých jazyků je vždy nedostatek. Zájem o tyto jazyky byl hlavně v době, kdy ekonomiky rostly. Bojovali jsme s konkurencí o překladatele, protože třeba z estonštiny překládali dva tři lidé. To platí i pro maďarštinu.


HN: Pracuje v agentuře více žen, když se jich více hlásí do oborů překladatelství a tlumočnictví?

Máme skutečně více žen, což je dáno zřejmě profilem pozic, které na našich pobočkách potřebujeme. Vést ji vyžaduje komplexní dovednosti. Mít obchodní talent, zvládat administrativu, vést tým lidí... Z nějakého důvodu se ženy osvědčují jako komplexnější šéfové. Mají širší záběr a vydrží zátěž. Muži mají lepší tah na branku, ale nejsou ochotni dělat i administrativu. Pobočky jsou takové "mikrokosmosy", kde se musejí pěstovat i vztahy s lokálními klienty. Ženy mají pro tyto úkoly lepší předpoklady.


HN: Podobá se charakter vaší práce třeba kultuře v korporaci?

To určitě, protože jsme multikulturní firma. Většina top manažerů pracuje na dálku. Jsme určitě srovnatelní i co do způsobu komunikace, která probíhá v angličtině. Pracovat na top úrovni našeho managementu vyžaduje určitý psychologický profil. Můj styl vedení je takový, že si člověka cíleně vybírám. Ať už jde o jeho "spirit" nebo emocionální inteligenci. Dovednostem se naučí, ale nemohu změnit jeho charakter. S personálními agenturami nepracuji vůbec, protože se mi to neosvědčilo. Jsem přesvědčena, že se vyplatí s člověkem strávit několik schůzek při osobních pohovorech. Mám devět přímých podřízených, takže takový pohovor nedělám často.


HN: Jak poznáte, zda nemají špatné mentální návyky?

Důležitá je emoční inteligence, protože je to podstatná výbava manažera. Ale i to, zda je schopen samostatně pracovat. Zajímá mě, jak zvládá rovnováhu práce a života. Pokud toto nemá vyřešené, tak nebude v týmu fungovat. Neptám se podřízených, jak si organizují soukromí, ale zda jej mají.


HN: Z čeho jste měla naposledy v práci radost?

Má to souvislost se současnou ekonomickou krizí, která všechny prověřila. V poslední době bylo třeba udělat rychle a pod obrovským tlakem uvnitř firmy hodně zásadních rozhodnutí. Vím, že je úkolem managementu, aby obstál v takových situacích. Ale jsme relativně mladý tým, a přesto těžkou situaci všichni zvládli.


HN: Co byste ve firmě nestrpěla?

Jsou firmy, kde se ztrácí spousta času politikařením a bojem o pozice. Zajímá mě, jak člověk umí pracovat s tím, když druhý udělá chybu. Všichni děláme chyby a měli bychom na nich "růst". Každý by chybu měl umět přiznat, ale neměl by ztrácet čas tím, že hledá viníka. Musím být přesvědčená, že mám v týmu kvalitní lidi. Nestrpím uvnitř firmy politické boje. To je plýtvání časem a energií.


HN: Máte pragmatický přístup k životu?

Jsem člověk, který si stanoví cíl a pak k němu hledá řešení. To je technický přístup. Nemám ráda, když se dělá syntéza z toho, co nás momentálně obklopuje a z toho se "vaří" řešení. Spíš nad problémy sedím jako nad šachovnicí, analyzuji situaci, cíl a v klidu naplánuji kroky.


HN: Nevyměnila byste raději závislou manažerskou pozici za majitelskou?

Ne, protože se cítím obrovsky nezávislá. Mám neuvěřitelnou práci, protože řídím spoustu lidí v mnoha zemích. A to je přesně to, co mě baví - řídit komplexní věci.

 

Jitka Steinmetzová (35 let) je generální ředitelka jazykové agentury Skřivánek. Vystudovala Technickou univerzitu v Berlíně, obory informatika, obecná lingvistika, filozofie jazyků a sémiotika. V informatice se zaměřila na umělou inteligenci a logické programovací jazyky. Na Humboldtově univerzitě v Berlíně si přibrala také psychologii organizace, management informací a rozhodovací procesy.