Dnes se podíváme zblízka na povolání, k němuž máme občas sklony všichni. Ale oč více se cítíme být těmi nejpovolanějšími, o to zoufaleji pak voláme skutečného odborníka, jak se říká, na slovo vzatého.

Především musím poznamenat, že nerozumím termínu "být na slovo vzatý". Vím, co znamená být vzatý na hůl, na procházku nebo na pivo, ale nevím, že by mne kdy vzal někdo na slovo, maximálně tak na slovíčko. Možná je to ale tím, že nejsem za odborníka a pak mne brát na slovo nemá smysl.

A tak dnes je mimo jiné řeč o IT managerech. IT (mezinárodní kód Itálie) manager (šp. mana - holka, lat. ager - statek) je správcem sítě, takovým kmotrem rybářem. Chodí po kancelářích, a kde vidí puštěné oko, poklekne, zaleze pod stůl, a virtuální uzel rozmotá a síť učiní funkční.

Mylná je ovšem představa o "ajťácích" jako o obrýlených introvertech s nezdravou pletí; tito lidé (odborníci na slovo vzatí) jsou elegáni a elegánky (ano, i ženy se namnoze orientují v LANech, WANách či NETworech lépe než mnozí muži). A v image si nezadají s mnohým ze svých šéfů.

Dnešní ajťák už neleze po kolenou pod stolem, ale skrze tzv. screen-sharing (z čes. skříň, a šari-vari - zaklínadlo) řeší problém dálkově, a nám nezbývá než s údivem vykřiknout "IT krajty!".

Říká se: přetvořit k image svému


Být jedincem davu na očích znamená starat se zásadně o vlastní tvář, po našem řečeno - mít svůj image (angl. I'm age - stárnu, věkovatím). O "imič" se profesionálně stará image-maker (šp. meica - porodní bába). Ten nejběžnější svěřenou hlavu češe, pudruje, líčí, vyhlazuje a přistřihuje a vůbec nastavuje zrcátko jen obličeji. Pro celkově ideální legendu (angl. leg - kýta, a end - konec) je mnohem důležitejší ten, který ví lépe než jeho klient, co a jak říkat, na koho se usmát a koho pokořit zamračením se, komu potřást pravicí a koho (v duchu!) nakopnout. Pro takového klienta je image-maker božím požehnáním, protože bez něj by byl klientův život průšvih sám.

Jak říká Švejk: to chce klient, nohy v teple


Mnohokrát zde byla již zmíněna osoba, která je nejen v byznysu (angl. bus - přípojnice, a it. inezia - tretka) zosobněním všeho pohybu osob, věcí, služeb a idejí: klient. Klient (z čes. kly a něm. entehren - zneuctít) je ten, kdo má vždycky pravdu, tedy někdo jako Bůh nebo - chcete-li - nejvyšší pán železničář pro ty, kdo vyrůstali ve strachu z černokněžníka Zababy.

Klient je převelice těžké povolání. Být jím znamená být noční i denní můrou všech admanů stejně jako sale-managerů (fr. seille - vědro), však víte, jejich klient, jejich pán. V reklamě navíc není klient jeden konkrétní člověk, ale zástup všech, o nichž již byla řeč a řeč i bude. A že jich dost už bylo a hodně nás jich ještě čeká!

Příště si přečtete, kdo je klíčník a úpravák.


Své tipy na "čenglišské" výrazy zasílejte na e-mailovou adresu pavel@benes.cz