Podle jedné z mála dostupných definicí této funkce je klíčník kvalifikovaný pracovník zajišťující obsluhu bankovních sejfů a trezorů. A máme to! Kdo by se nadál, jakých privilegií se dostane nadšenci, zareagujícímu na nabídku místa pro key-accounta!

Dnešní key (angl. gay - rozmařilý) account (z rus. akoniť - oměj) nebo manager (z něm. Mannesschwäche - neplodnost) se tedy rozhodně nestará o sejfy a trezory, a pokud má s nimi vůbec co do činění, pak snad jen to, že se snaží, aby byly plnější a bohatší. Kýkaunt pečuje o klíčové klienty, tedy o ty, kteří jsou pro jeho zaměstnavatele klíčem k úspěchu a zisku. A jsme tam, kde jsme byli na začátku - u klíčů k sejfům a trezorům. V reklamě znamená porada s kýkauntem téměř jistotu, že dostanete klienta na lopatky (neb klíčník zná i jeho slabiny; co by to bylo za klíčníka, bez sklonu k intrikám?).

Být upravený je cílem každého layoutu

Opomíjenou, leč velice důležitou osobou v reklamní agentuře je layouter (angl. lie - lhát, a fr. auteur - pachatel). Stará se o to, aby prezentace, které opouštějí v aktovkách ekauntů agenturu, byly prezentovány klientovi se vším všudy, měly všechny náležitosti, tzv. mandatórie (angl. man-day - denní výkon, a fr. tore - anuloid), aby layouty (pův. ang. layabout - povaleč) byly rovně nalepené a srozumitelně oštítkované. Při větším frmolu (něm. formöl - formový olej) aby ekaunt nafasoval správnou prezentaci (něm. pressen - vymačkávat, a it. accio - aby). Prezentace je vzájemné pochlebování mezi ekauntem a klientem. Lejautr je trochu nevděčná funkce, ale každý musí někde začít. Hloupé je, je-li to v rámci kariéry (angl. curry era - období, kdy je úspěch kořením života) konečná... a že jsem jich několik znal.

Jen tak se trochu nachomýtnout

Velice užitečnou, ovšem tím ruku v ruce i velmi nevděčnou, je funkce media-plannera. Media (podle řec. Médey, co utekla s Jasonem a proslula jako děťovrah) planner (fr. planeur - větroň) je plánovač, kam a za kolik umístí agentury svou reklamu. Zná nazpaměť telefonní čísla všech marketingových oddělení a v novinách a časopisech čte nejdůsledněji inzertní strany, z nichž dokáže odhadnout tu nejlukrativnější. Své nápady předkládá kolegům-stratégům (z lat. strategema - úskok, finta) na veselici jménem meeting (řec. mythos - neskutečně báječný). Ten je organizovaným setkáním všech zainteresovaných, kde se řeší reklamní koncepty (z čes. konce - konce, a z lat. pleno titulo - plným titulem), což jsou opaky antikonceptu. Náhodná, již však bezúčelná setkání týchž se nazývají nachomýtinky. Na těch se ale vesměs řeší jen osobní problémy těch kolegů (angl. cole - zelí, a fr. gué - brod), kteří jsou momentálně mimo doslech.

Příště se dostaneme od office-managera až k PR.

Své tipy na "čenglišské" výrazy zasílejte na e-mailovou adresu pavel@benes.cz.