Tradiční školy mají lepší zvuk. Absolventi s diplomem z univerzity významného jména se na trhu uplatní snáze než ti z regionu.
A v krizi si firmy mohou vybírat. Mezi právníky například vede Právnická fakulta v Praze, za ní fakulta v Brně. Na třetím místě bývala Právnická fakulta v Plzni.

Ta se asi propadne ještě níže, protože na veřejnost prosákly její interní problémy. Kvůli kritice poměrů na fakultě byla odvolána profesorka Helena Válková, která upozorňovala na špatnou komunikaci na fakultě. Těžko zvnějšku posoudit rozhodnutí děkana o jejím odvolání. Faktem je, že fakulta neobhájila čtyři ze šesti doktorských programů. Pro veřejnost je to čitelná zpráva o tom, že studijní programy byly špatně připravené a pedagogické zázemí není na patřičné profesionální úrovni. Nakonec ale nejde jen o spory vedení
o jeho manažerském stylu. Líto mi je spíše studentů - absolventů. Jsou to hlavně oni, na kom ulpí špatná pověst školy, ať už řádně studovali, nebo ne.

Firmy se na absolventy z regionů nebo soukromých vysokých škol dívají různě. Některé s nimi nemají žádný problém, jiné jsou raději ostražité. Zkoumají, zda je diplom kvalitní, nebo "koupený" za vysoké školné. Nechtěla bych teď hledat práci jako plzeňský absolvent práv.