Dosažení rovnováhy mezi prací a životem závisí na vašem samostatném rozhodnutí, a to při zvážení všech důsledků vašich kroků. Zpravidla jde o kompromis. Podívejme se na tento problém očima vašeho šéfa.

1. Hlavní prioritou vašeho šéfa je konkurenceschopnost.

Samozřejmě chce, abyste byli spokojení, avšak jen do té míry, aby to podniku pomohlo. Pokud organizaci řídí dobře, stane se pro vás práce tak vzrušující, že osobní život se vám bude jevit jako méně naléhavý problém. I když od vás šéf zásadně nežádá, abyste zanedbával svou rodinu nebo své koníčky, chce využít veškerou vaši energii pro podnik.

2. Většina šéfů je ochotna vyjít vám vstříc při zajištění rovnováhy mezi prací a životem, jestliže flexibilita vaší pracovní doby či práce z domova přispívá k zvýšení vaší výkonnosti. Klíčové slovo zní "jestliže". V podstatě tu platí staromódní systém "kladných bodů" za odváděnou práci. Lidé s vyšším počtem bodů mají větší šance vyjednat si flexibilitu pracovní doby.

3. Šéfové vědí, že politika vztahu mezi prací a životem je určena především k příjímání nových lidí. Konkrétní vztah se pak samozřejmě sjednává mezi šéfem a zaměstnancem na základě potřeb společnosti.Většina manažerů však při povyšování upřednostňuje lidi, které osobně vídá nebo kvůli jejich výjimečným výkonům v době, kdy v podniku nastala skutečně tvrdá krize.

4. Lidi, kteří veřejně bojují za to, aby jim podnik zajistil rovnováhu mezi prací a životem, nebo neustále žádají o nějaké výjimky z pracovní doby, pokládají šéfové za rozporuplné, neodpovědné, za vymahače neoprávněných požadavků. Stává se jen zřídka, že by si na nerovnováhu mezi prací a životem stěžovalo nejlepších 20 procent lidí ve firmě.

O zlepšení rovnováhy mezi prací a životem spíše žádají lidé, kteří odvádějí nižší než průměrné výkony. Předně, šéf jejich požadavky považuje za neoprávněné, protože je přesvědčen, že si neumějí uspořádat svůj denní režim a jejich prioritou není práce, ale rodina či jiné zájmy. A zadruhé, jejich výkyvy v práci svědčí, že mají jen minimální předpoklady k zlepšení své výkonnosti.

5. I nejbenevolentnější šéfové jsou přesvědčeni, že dosažení rovnováhy mezi prací a životem je váš osobní problém, který si musíte vyřešit sami. Většina šéfů se domnívá, že při hledání této rovnováhy existuje jen nepatrný počet účinných strategií, které by vám mohly pomoci, pokud ovšem budete vůbec schopen je samostatně využít.

Musíte prostě zvážit své hodnoty a priority. Jen vy sám víte, na jaké kompromisy jste ochoten přistoupit, a umíte zvážit jejich důsledky pro své postavení v podniku. Jedině vy osobně si můžete zorganizovat svůj čas v práci i doma. Je třeba si uvědomit, že dosažení rovnováhy mezi prací a životem je neustálý proces plný pokusů, a to chce svůj čas.

(c) The New York Times Syndicate.
Zpracoval Miroslav Prchal.

www.welchway.com

Napište nám

Zaujala vás naše strana Business Class? Vaše připomínky a tipy jsou vítány. Posílejte je na adresu
adela.vopenkova@economia.cz

Související