Součástí distančních manažerských kurzů BBA, MBA a LLM v českém jazyce jsou i tréninky praktických manažerských dovedností. Garantem kvality těchto tréninků je ing. Zdeněk Maryško, MBA, profesionál s dlouholetými manažerskými a trenérskými zkušenostmi. Panu Maryškovi jsme položili několik otázek.


Co vás na vedení tréninků baví a motivuje?

Důvodů, proč mě vedení tréninků baví, je celá řada. Především je to možnost potkávat se s mnoha zajímavými lidmi z různých oborů. Hodně mě motivuje i fakt, že dostávám velmi rychle zpětnou vazbu na kvalitu tréninku. První informaci dostanete od účastníků tréninku bezprostředně po jeho skončení a informaci, s jakým úspěchem aplikují poznatky v praxi, v řádu týdnů. Pozitivní reakce na tréninky mě zavazují k tomu, abych se neustále díval do budoucna a pracoval na neustálém rozvíjení tréninků a jejich přizpůsobování aktuálním potřebám zákazníků.


Jak dlouho se člověk připravuje na trénování?

Vedení tréninků se věnuji již 5 let a příprava na trénování je nikdy nekončící proces. Díky tomu, že jsem smluvním trenérem švýcarské společnosti GUSTAV KÄSER TRAINING INTERNATIONAL, účastním se pravidelných tréninků organizovaných pro její trenéry. Na těchto seminářích probíráme nejnovější trendy a poznatky z oboru. Zvlášť zajímavá je možnost diskutovat odlišnosti dané různou mentalitou účastníků tréninků na jednotlivých kontinentech.

Velmi dobrou přípravou byla i čtrnáctiletá manažerská praxe. Podle mých zkušeností účastníci kurzů oceňují, když trenér může teoretické poznatky přiblížit na konkrétních příkladech z vlastní praxe.


Vnímáte dopady krize do oboru vzdělávání?

Možná vás překvapím, ale vidím spíše pozitivní dopady krize. Firmy i jednotliví účastníci tréninků více než kdy jindy požadují kvalitu za odpovídající cenu a hlavně hmatatelné výsledky. Díky předchozí vysoké poptávce po trenérech a lektorech na tento trh vstoupila celá řada lidí, kteří měli minimální teoretické a praktické znalosti.

Na trhu samozřejmě přežili ti, kteří dlouhodobě poskytují kvalitní služby. Takové firmy nemají ani v dnešní době problémy, ba právě naopak. Důkazem toho je i A&W Business School, která díky rostoucímu zájmu neustále rozšiřuje nabídku programů.


Máte nějaké své životní krédo?

V posledních letech mě hodně svými názory ovlivnil můj oblíbený autor Brian Tracy. Inspiruje mě řada jeho citátů, z nichž bych zmínil alespoň dva: "Překážky jsou to, co vidíte, když se přestanete dívat na svůj cíl." a "Ať jste udělali cokoliv, abyste se dostali tam, kde dneska jste, nestačí to na to, abyste se tam udrželi." Nejsem určitě sám, protože nejen v manažerských trénincích MBA potkávám úspěšné manažery, podnikatele a prodejce, kteří usilovně pracují na plnění stanovených cílů a na svém dalším osobním rozvoji.


Jak jste se dostal ke spolupráci s A&W Business School?

Zaujalo mě krédo této společnosti: "Zaměřeno na praxi". Zjistil jsem, že jsme si s panem Makovským v názorech na vzdělávání velmi blízcí, a tak jsme začali spolupracovat. Tato spolupráce vyústila v uzavření strategického partnerství mezi společností CCF Consulting a provozovatelem A&W Business School v oblasti manažerských a souvisejících tréninků, za jejichž kvalitu jsem nyní odpovědný.


Jaké druhy tréninků vedete?

V rámci distančních manažerských kurzů v českém jazyce jsou to především kurzy praktických manažerských dovedností včetně schopnosti působivě prezentovat. Možná si kladete otázku, proč zrovna prezentační dovednosti. Jsme toho názoru, že úspěch manažera významně ovlivňuje jeho schopnost prodat práci svého týmu, firmy i svoji vlastní. Vzpomeňte si, kolikrát už jste v životě slyšeli větu "Ten člověk ví, o čem mluví".

Kromě toho nabízíme účastníkům kurzů možnost navštěvovat celou škálu tréninků nabízených společností CCF Consulting.


Které další tréninky to jsou?

Nechtěl bych vyjmenovávat všechny, ale uvedu jich několik. Kromě zmiňovaných kurzů prezentačních a manažerských dovedností jsou to například kurzy asertivity, komunikačních dovedností, týmové práce, time a stress managementu. Významnou oblast tvoří i tréninky prodejních dovedností. V poslední době jsme zaznamenali rostoucí poptávku nejen po prodejních trénincích, ale i po koučování, moderování strategických porad a workshopů a po poradenství.


Kde mohou čtenáři najít další informace o trénincích?

S celou nabídkou kurzů je možné se seznámit na stránkách www.aweducation.eu, nebo vám je rádi zašleme elektronicky, stačí napsat e-mail na: treninky@aweducation.eu

Děkujeme za rozhovor.

 

NOVINKA – STUDIUM BBA, MBA A LLM MŮŽETE ZAHÁJIT KDYKOLI, TŘEBA JEŠTĚ DNES!

Novinkou v nabídce distančních manažerských programů BBA, MBA a LLM je možnost zahájení studia kdykoli, třeba od zítřejšího dne. Studenti tak nemusejí čekat na pevný termín zahájení kurzu. Stačí se jen přihlásit a ihned začít.

Tato ojedinělá možnost v ČR se týká všech poskytovaných manažerských kurzů a jejich specializací!

Pro více informací a přihlášení prosím kontaktujte A&W Business School na www.aweducation.eu, na e-mailu: studium@aweducation.eu či na telefonním čísle: + 420/245 009 826