Česko letos kleslo v hodnocení míry korupce 180 zemí sledované mezinárodní organizací Transparency International na 52. místo. Loni figurovalo na 45. místě. Pohoršilo si i Slovensko, které spadlo z 52. na 56. příčku. Z každoroční zprávy, kterou včera zveřejnila TI, vyplývá, že míra korupce je ve většině zemí vysoká.

Česko je na 52. místě s hodnocením 4,9 (podle stupnice 0-10, kde 0 znamená nejvyšší míru korupce), v rámci EU zaostává za západními státy i svými sousedy kromě Slovenska. Řadí se k více než dvěma třetinám zemí, které mají hodnotu indexu pod pět. Nejlépe jsou hodnoceny Nový Zéland, Dánsko, Singapur, Švédsko a Švýcarsko s indexy přes devět, na posledním místě jsou Afghánistán a Somálsko s indexem těsně nad jedním bodem. Před Českem jsou země jako Maďarsko, Kostarika, Botswana, Chile nebo Slovinsko. Index vnímání korupce (Corruption Perception Index; CPI) řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejné sféře.