1. Můžete vyčíslit, kolik jste coby poslanec/poslankyně za poslední funkční období inkasoval/a od Poslanecké sněmovny ČR peněz?
2. Jaké nemovitosti jste za dobu svého posledního poslaneckého mandátu nabyl/a, a to včetně těch, které si pořídil váš partner? Kolik stály, jak jste je splatil/a?
3. Jaké automobily jste si za dobu svého posledního mandátu v rodině pořídili?
4. Měl/a jste za dobu svého posledního mandátu podíly v nějaké právnické osobě? Pokud ano, jak velké?
5. Jaké dluhy (půjčky, hypotéky...) jste si při svém posledním mandátu udělal/a? V jaké výši?
6. Byl jste v dané době statutárním orgánem nebo členem/členkou statutárního orgánu, dozorčí rady nebo kontrolního orgánu nějaké právnické osoby?
7. Jaké jste měl/a příjmy nad rámec své funkce? Tedy výnosy z akcií, podílů ve firmách, pronájmů...
8. Jaké úspory - ať už v hotovosti, na účtech či v cenných papírech apod. - jste v době svého poslaneckého mandátu nastřádal/a?
9. Pokud svůj poslanecký mandát neobhájíte, víte, jak se budete dále živit? Budete podnikat, pracovat ve státní správě apod.?


ODS


Odpověděli:

Jan Bauer,
kandiduje v Jihočeském kraji
1. Příjmy: Necelé tři miliony Kč. Přesně viz majetková přiznání.
2. Nemovitosti: Žádné nemovitosti jsme si nepořídili.
3. Auta: Hyundai Santa FE na leasing, Škoda Superb.
4. Podnikání: Žádný podíl nemám. Jsem pouze společník ve veřejné obchodní společnosti.
5. Dluhy: Máme dva nesplacené úvěry ze stavebního spoření - 200 000 Kč a 50 000 Kč.
6. Funkce: RERA a.s. - předseda představenstva, zastupuji Svaz měst a obcí, bez odměny, Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. - člen PŘ, zastupuji město Prachatice, bez odměny, Vodovody a kanalizace, a.s. - člen dozorčí rady, členství ukončeno v loňském roce.
7. Jiné příjmy: Odměna za výkon starosty města Prachatice. Přesně viz majetková přiznání.
8. Úspory: Úspory - přibližně jeden milion Kč.
9. Práce: Mám několik nabídek z oblasti modelingu...

Marek Benda,
kandiduje v Praze
1. Příjmy: Přesně tolik, kolik odpovídá zákonu o platu a náhradách ústavních činitelů a vykonávané funkci.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Žádný. Naposledy jsem si koupil ojetý Citroen Evasion krátce před narozením čtvrtého dítěte v roce 2005, abych měl ve voze dostatek sedadel pro rodinu.
4. Podnikání: Podíly v právnické osobě mám již dávno jen v rozsahu zbytků z kuponové privatizace a nepřesahují výši 50 000 Kč, kterou je třeba hlásit podle zákona o střetu zájmů.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Ano, v roce 2009 a 2010 členem představenstva 4-Energetická, a.s.
7. Jiné příjmy: Legislativní rada vlády - úhrn příjmů za roky 2006 - 2010, 121 500 Kč před zdaněním. 4-Energetická, a.s. 2009 - 188 000 Kč, letos 80 000 Kč.
8. Úspory: Toto je otázka jdoucí nad rámec zákona o střetu zájmů a nehodlám na ni odpovídat. Samozřejmě mnohem méně, než byly moje zde přiznávané příjmy.
9. Práce: Věřím, že svůj mandát pomocí preferenčních hlasů obhájím.

Michal Doktor,
kandiduje v Jihočeském kraji
1. Příjmy: 3 489 900 Kč.
2. Nemovitosti: Nic.
3. Auta: Ford.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: 285 000 Kč.
6. Funkce: Člen dozorčí rady pivovaru Budvar, bez nároku na odměnu.
7. Jiné příjmy: Neuvedl.
8. Úspory: Neuvedl.
9. Práce: Neuvedl.

Eva Dundáčková,
nekandiduje
1. Příjmy: Asi 52 000 Kč čistého měsíčně.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Ford Focus, rok pořízení 2008.
4. Podnikání: 51 % Moplast, s.r.o.
5. Dluhy: Již splacený úvěr na koupi vozu ve výši 80 000 Kč.
6. Funkce: Jednatel Moplast, s.r.o.
7. Jiné příjmy: Žádné.
8. Úspory: Stavební spoření pro sebe a syny, důchodové pojištění, kapitálové pojistky.
9. Práce: Mandát neobhajuji, provozuji od srpna 2009 advokátní praxi.

Radim Chytka,
nekandiduje
1. Příjmy: V Poslanecké sněmovně jsem vykonával funkci předsedy finančního podvýboru ústavně právního výboru, tato funkce je finančně ohodnocena ve stejné výši jako místopředseda výboru.
2. Nemovitosti: Žádné nemovitosti jsme já ani má manželka společně nenabyli.
3. Auta: Žádný automobil jsme si v rodině nepořídili, vlastním 10 let starý automobil značky Toyota Yaris Verso.
4. Podnikání: Žádné podíly v žádné právnické osobě jsem neměl ani nemám.
5. Dluhy: Žádné dluhy ani hypotéky nemám.
6. Funkce:
7. Jiné příjmy: Žádné příjmy nad rámec své funkce jsem neměl.
8. Úspory: Na účtu mám úspory v řádu několika set tisíc, protože rád čtu, mám velice dobře vybavenou knihovnu. S manželkou rádi cestujeme, a tak jsme získali zážitky neocenitelné hodnoty.
9. Práce: Protože jsem Paroubkovi skočil na předčasné volby, tak od 1. ledna 2010 vykonávám funkci jednatele Ostravského informačního servisu, s.r.o.

Libor Ježek
nekandiduje
1. Příjmy: Funkční požitky a oprávněné náhrady v plné výši.
2. Nemovitosti: Pozemek, za který jsem zaplatil 10 tisíc Kč hotově.
3. Auta: Suzuki Shift.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Nebyl.
7. Jiné příjmy: Daňové poradenství, asi 800 tisíc Kč.
8. Úspory: Žádné.
9. Práce: Zatím neřeším.

Jan Klas,
nekandiduje
1. Příjmy: Za poslední funkční období činil můj příjem, inkasovaný od Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR částku 4 446 278 Kč.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Automobil Peugeot 207.
4. Podnikání: Žádné.
5. Dluhy: Žádné půjčky ani hypotéky jsem nesplácel.
6. Funkce: Byl jsem členem dozorčí rady charitativní organizace "Slunce všem" OPS, bez nároku na honorář.
7. Jiné příjmy: a) příjem z pronájmu bytu ve výši 15 000 Kč měsíčně, a to za období od listopadu 2008 do května 2010; b) příjem z titulu práce poradce na MPSV, přičemž měsíční výdělek se odvíjel od počtu odpracovaných hodin a činil průměrně 11 000 Kč měsíčně. Tento příjem jsem pobíral v období od února 2007 do května 2009.
8. Úspory: Částku 400 000 Kč.
9. Práce: Dosud nejsem rozhodnutý.

Petr Krill,
kandiduje v Olomouckém kraji
1. Příjmy: Ročně asi 800 - 900 tisíc.
2. Nemovitosti: Žádné nemovitosti jsme já ani manželka nepořídili.
3. Auta: Škoda Octavia - v roce 2007 - jeden ks.
4. Podnikání: Nemám a neměl jsem podíly v žádné právnické osobě.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Žádné.
7. Jiné příjmy: Neměl jsem žádné příjmy mimo roční odměny za práci ve Výboru pro regionální rozvoj Kraje Olomouc ve výši asi 6000 Kč ročně.
8. Úspory: Protože mám společné úspory s manželkou, definovat mé úspory z činnosti PS nelze, protože se časem mění i s výdaji, ale jsou maximálně v řádu několika set tisíc.
9. Práce: Jsem připraven i na nezvolení.

František Laudát,
kandiduje v Praze
1. Příjmy: Mandát jsem vykonával první období, pokud se týká příjmu ze sněmovny, asi rok jsem pobíral základní plat a náhrady, potom k tomu přibyla odměna za vedení podvýboru pro důchodovou reformu. Jinak nic dalšího.
2. Nemovitosti: Během uplynulého volebního období jsem si nepořídil žádnou novou nemovitost, kterou bych před vstupem do sněmovny nevlastnil. Jsem majitelem ideální poloviny zemědělské usedlosti a pozemků na Vrchovině (dědictví po matce), a vlastním stavební parcelu 1035 m2 v lokalitě Praha 5-Hlubočepy, kde mám rozestavěnou hrubou stavbu rodinného domu.
3. Auta: V roce 2007 jsem si koupil ojetý automobil Mazda 6 za asi 230 tisíc korun, jinak jsem si nepořídil nic významnějšího.
4. Podnikání: Na začátku období v roce 2006 jsem do 15. září řídil pražský Obecní dům a byl jsem členem dozorčí rady Zdroje pitné vody Káraný, a.s. Tam jsem skončil tuším v červnu 2008. Obě aktivity byly ještě přesahem z mého působení v pozici pražského zastupitele.
5. Dluhy: Nemám.
6. Funkce: Jsem jediným vlastníkem a jednatelem společnosti MAKS Praha, s.r.o., kde ale téměř nevyvíjím činnost, protože to nedovolují moje časové možnosti. Tuto společnost mám připravenou pro případ svého skončení v politice. Jedná se o společnost, která by podnikala v oblasti kultury. V souvislosti s výstavbou rodinného domu jsem členem vedení Družstva Kosořská, což je sdružení občanů, kteří budují právě v dané lokalitě inženýrské sítě.
7. Jiné příjmy: Pokud se týká příjmů z různých akcií apod., pouze jsem přehazoval peníze naspořené v době před vstupem do sněmovny a jednalo se o standardní finanční produkty zejména České spořitelny, Volksbank apod. Na nich jsem ale vydělal celkem zanedbatelné peníze, spíš jsem prodělal. Dnes jsem všechno zrušil a peníze dal do stavby domu. Mimo dobíhající aktivity z období před rokem 2006 jsem měl jen významnější příjem z jedné dopravní publikace, kterou jsem dával dohromady (200 000). Vše jsem uvedl v přiznání majetku politika.
8. Úspory: Žádné.
9. Práce: Ve sněmovně jsem nezbohatl a v případě skončení nebudu mít žádnou podnikatelskou aktivitu, která by souvisela s postavením poslance. Jestli si něco z politiky odnesu, tak to bude spíš celková pachuť z toho, co se často ve sněmovně odehrávalo, a asi dost odpůrců z mého politického angažmá.

Helena Mallotová,
kandiduje v Praze
1. Příjmy: Pobírala jsem plat poslankyně Parlamentu ČR.
2. Nemovitosti: Zakoupili jsme starší družstevní panelový byt. Platili jsme jej v hotovosti a cena odpovídala ceně 40 let starého bytu.
3. Auta: Ford Fiesta.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Ne.
7. Jiné příjmy: Žádné.
8. Úspory: Úspory mé rodiny odpovídají mému i manželovu platu.
9. Práce: Rozhodnu se po volbách.

Dagmar Molendová,
kandiduje v Moravskoslezském kraji
1. Příjmy: Nikdy jsem své příjmy nepočítala. Naše příjmy se v průběhu volebního období upravovaly, nevedu si evidenci, ale naše příjmy jsou známé.
2. Nemovitosti: Koupila jsem si obecní byt do osobního vlastnictví - za byt o výměře 49,35 m2 s příslušenstvím, jsem dle OZV zaplatila 47 186 Kč. Sumu jsem uhradila v hotovosti.
3. Auta: Již před zvolením v roce 2006 jsem si pořídila Renault Mégan - automobil byl pořízen na leasing, který jsem splatila v tomto roce a nyní je automobil můj.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Neměla.
6. Funkce: Ne.
7. Jiné příjmy: Do října 2008 jsem byla členkou zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kde jsem byla i členkou zdravotního výboru. Ponechala jsem si minimální úvazek na původním pracovišti, vzhledem k zachování kontinuity s praxí.
8. Úspory: Jsem žena a ta, jak je známo, umí užívat jakýkoliv příjem. Nějaké úspory samozřejmě mám, ale považuji je za celoživotní.
9. Práce: S největší pravděpodobností se vrátím ke své profesi, tedy lékař onkolog.

Petr Nečas,
kandiduje ve Zlínském kraji
1. Příjmy: Příjem 732 tisíc ročně.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Škoda Fabia z roku 2006.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Ne.
7. Jiné příjmy: Žádné.
8. Úspory: Řádově několik set tisíc korun.
9. Práce: Mám jasnou představu, jak bych se živil.

Miroslava Němcová,
kandiduje v kraji Vysočina
1. Příjmy: Podle zákona.
2. Nemovitosti: Žádné, pouze dědictví po matce.
3. Auta: Výměna jednoho osobního vozu.
4. Podnikání: Ano.
5. Dluhy: Ne.
6. Funkce:
7. Jiné příjmy: Z podnikání.
8. Úspory: Zázračně jsme s manželem nezbohatli.
9. Práce: Využiji části našich úspor k tomu, abych si mohla řádně a v klidu svou budoucí životní etapu dobře promyslet a připravit.

Daniel Petruška,
kandiduje v Pardubickém kraji
1. Příjmy: Nemohu, neboť nemám čas hledat výplatní pásky, ale je to veřejně dostupné, byl jsem jediným poslancem, který zveřejnil výplatní pásku.
2. Nemovitosti: Ideální polovinu RD, který má demoliční výměr. Zaplatil jsem za ni 100 tisíc korun hotově.
3. Auta: Žádné.
4. Podnikání: Ano, ve svých. Tak jako před nabytím mandátu. Prosím, údaje, které si naleznete sami, jsou veřejně dostupné.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Ano, ve svých. Stát zastupuji v dozorčí radě Pozemkového fondu, samozřejmě bez nároku na odměnu.
7. Jiné příjmy: Vše je v mém majetkovém přiznání, prosím, zkontrolujte si jej. Žádné další nemám.
8. Úspory: Žádné.
9. Práce: Jako doposud se budu živit podnikáním. Politiku nedělám pro peníze.

Jiří Pospíšil,
kandiduje v Plzeňském kraji
1. Příjmy: Od sněmovny jsem za volební období inkasoval 1 618 800 korun, necelé tři roky jsem pak dostával plat ministra, který hradilo ministerstvo.
2. Nemovitosti: Nabyl jsem podíl rekreačního objektu v Plzni na adrese U Hájovny 1059, který jsem zakoupil za peníze z hypotečního úvěru. Stále tento hypoteční úvěr ve výši 600 000 Kč ze svého účtu splácím.
3. Auta: Využívám ojetý vůz značky ŠKODA Octavia, který v roce 2009 zakoupila moje matka.
4. Podnikání: Neměl.
5. Dluhy: Vedle již zmíněného hypotečního úvěru ve výši 600 000 Kč dva bankovní úvěry u ČSOB v celkové výši 250 000 Kč, které taktéž stále splácím ze svého účtu.
6. Funkce: Nebyl.
7. Jiné příjmy: Měl jsem příjmy z pedagogické činnosti. Bližší údaje jsou uvedeny v mém majetkovém přiznání.
8. Úspory: Úspory mám v řádu stovek tisíc korun.
9. Práce: Budu učit na Fakultě právnické ZČU v Plzni.

Zdeněk Prosek,
nekandiduje
1. Příjmy: Rozhodně méně než ve své předchozí manažerské pozici.
2. Nemovitosti: Žádné. Manželka rodný domek své matky.
3. Auta: Toyota Yaris.
4. Podnikání: Neměl.
5. Dluhy: 200 tisíc půjčku na auto.
6. Funkce: Ano, bez nároku na odměnu.
7. Jiné příjmy: Žádné.
8. Úspory: Asi 400 tisíc.
9. Práce: Mám živnostenské oprávnění.

Jana Rybínová,
nekandiduje
1. Příjmy: 48 krát asi 85 tisíc.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Osobní automobil Audi A3 v červnu 2006. Nikoli z platu poslankyně, ale z rodinných úspor před příchodem do Poslanecké sněmovny.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Ne.
7. Jiné příjmy: Žádné.
8. Úspory: Nemám žádné velké úspory, stavební spoření pro členy rodiny, 2x důchodové připojištění.
9. Práce: Již nekandiduji a ještě nevím.

Pavel Suchánek,
kandiduje v Jihomoravském kraji
1. Příjmy: Nepočítal jsem, podle zákona.
2. Nemovitosti: Ne.
3. Auta: Ne.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Ne.
7. Jiné příjmy: Ne.
8. Úspory: Ne.
9. Práce: Asi obhájím.

David Šeich
kandiduje v Jihomoravském kraji
1. Příjmy: Standardně plat podle veřejných zdrojů, a zákonem definované náhrady. Abych prováděl součty všech faktur v této době, opravdu nemám prostor (je to obecně plat, nezdanitelné náhrady, fakturace za administrativu a náhrady kanceláře v regionu a bydlení v Praze, ale tyto jsou fakturovány přímo pronajimatelem, nikoli mnou).
2. Nemovitosti: Já ani má partnerka jsme nepořídili žádné nemovitosti.
3. Auta: Já ani má partnerka jsme nepořídili žádné automobily.
4. Podnikání: Neměl jsem podíl v žádné právnické osobě.
5. Dluhy: Vše viz přiznání příjmů odevzdané v Poslanecké sněmovně.
6. Funkce: Pouze předsedou Unie malých a středních podniků ČR, v žádném jiném statutárním orgánu.
7. Jiné příjmy: Vše viz přiznání příjmů odevzdané v Poslanecké sněmovně (je to prostý součet přiznaných příjmů). Nové přiznání příjmů v těchto týdnech připravuje můj daňový poradce a bude odevzdáno v zákonném termínu.
8. Úspory: Žádné cenné papíry a úspory odpovídající mým daňovým přiznáním a přiznáním majetku odevzdávané v PS ČR.
9. Práce: Při nezvolení do PS ČR bych se snažil pracovat stejně jako v minulosti, když jsem členem PS nebyl. Zdali v soukromém či veřejném sektoru ještě nevím.

Boris Šťastný
kandiduje v Praze
1. Příjmy: Čistý příjem 3 879 293 Kč, z toho 1 600 854 Kč nezdaněné náhrady.
2. Nemovitosti: Viz čestné prohlášení, manželka si nepořídila žádné.
3. Auta: Žádná - viz čestné prohlášení.
4. Podnikání: Viz čestné prohlášení.
5. Dluhy: Viz čestné prohlášení.
6. Funkce: Viz čestné prohlášení.
7. Jiné příjmy: Viz čestné prohlášení.
8. Úspory: Odpovídající příjmům a běžným výdajům.
9. Práce: Nepředpokládám, že svůj mandát neobhájím.

Tomáš Úlehla,
kandiduje ve Zlínském kraji
1. Příjmy: Viz daňové přiznání, ale byl jsem jeden ze šesti poslanců, kteří neměli žádnou placenou parlamentní funkci (předseda, místopředseda apod.).
2. Nemovitosti: Nemám.
3. Auta: Nemám.
4. Podnikání: Ano, podnikám, viz výpisy z obchodního rejstříku.
5. Dluhy: Nemám.
6. Funkce: Ano.
7. Jiné příjmy: Viz daňové přiznání OSVČ.
8. Úspory: Ryze soukromá záležitost, která nesouvisí s výkonem mých funkcí ve veřejné správě - příjmy z politických funkcí nepotřebuji k živobytí.
9. Práce: Jsem od r. 1995 OSVČ, prioritní je pro mne profese ekologického poradce a EIA, poskytování restauračních a pohostinských služeb, TOP manager.

Vladislav Vilímec,
kandiduje v Plzeňském kraji
1. Příjmy: Tyto údaje jsou dostupné. Pokud se týká náhrad, během svého poslaneckého mandátu jsem neúčtoval žádné náhrady za odborné či jiné posudky.
2. Nemovitosti: V době svého mandátu jsem pouze zdědil 1 rodinného domku a příslušných pozemků po zemřelém otci. Vše je uvedeno v oznámení za rok 2008.
3. Auta: Během mandátu jsem si pořídil osobní auto Citroen C4 na leasing. Jiná auta jsme v rodině nepořizovali.
4. Podnikání: Žádnou majetkovou účast jsem ve firmách neměl. Hodnota nabytí podílových listů během volebního období je uvedena v příslušném oznámení.
5. Dluhy: Splácím formou leasingu pouze nákup auta. Splacení auta bude ukončeno v prosinci letošního roku. Zůstatek splátky počínaje červnem letošního roku činí zhruba sedmdesát tisíc Kč.
6. Funkce: V době svého mandátu jsem až do konce roku 2008 byl předsedou dozorčí rady Nemocnice Domažlice, a.s. Tato pozice byla neplacená.
7. Jiné příjmy: Příjmy nad rámec svého mandátu mám z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Do listopadu 2008 z titulu náměstka hejtmana Plzeňského kraje a od listopadu 2008 pouze jako krajského zastupitele. Jako neuvolněný místostarosta dostávám odměnu za výkon funkce. Kromě těchto příjmů jsem s určitým přerušením měl také příjmy za pedagogickou činnost coby učitel hudby a příležitostnou uměleckou činnost. Tyto příjmy však nepřevyšovaly ročně řád desítek tisíc Kč. Žádné jiné příjmy jsem neobdržel, neboť jsem žádné podílové listy během svého mandátu neprodával.
8. Úspory: Na tuto otázku ohledně nastřádání peněz nelze odpovědět zcela přesně a formulace otázky neodpovídá přímo citaci zákona.
Vzhledem k nikterak nákladnému životnímu stylu jsem během čtyř let část svých příjmů ponechal k plánovanému financování oprav zděděného majetku po rodičích a případně k dalším investicím.
9. Práce: Tato otázka je zatím předčasná. Jsem dlouholetým komunálním a krajským politikem. Pokud získám opětovnou podporu voličům, tak by to byla pravděpodobně pozice v samosprávě.


Odmítli odpovídat:

Petr Gandalovič,
kandiduje v Ústeckém kraji
"Děkuji za dotazy. Požadované údaje je možné čerpat z mého majetkového přiznání, které podávám každý rok ve smyslu zákona."

Michael Hrbata,
kandiduje v Jihomoravském kraji
"Bohužel vás neznám, tyto informace jsou velmi diskrétní na to, abych je sděloval tak anonymní cestou, jako je e-mail. Mé daňové přiznání včetně firmy, v níž jsem jednatelem, je na Finančním úřadě ve Vyškově, včas a řádně podáno, včetně povinných plateb. Aktuální stav mého majetku a stav mého bankovního účtu sděluji dle zákona Národnímu bezpečnostnímu úřadu v Praze, tuto povinnost plním ze zákona k mému prověření na stupeň Tajné."

David Kafka,
kandiduje v Královéhradeckém kraji
"Jako dlouholetý čtenář HN jsem suterénní úrovní otázek i celé vaší ankety hluboce zklamán. Myslel jsem si, že HN jsou určeny pro jiné lidi než ty, které zajímá příjem poslance - člověka na úrovni náměstka střední firmy. K takovému žurnalismu mám odpor a nebudu jej podporovat."

Jozef Kochan,
kandiduje v Královéhradeckém kraji
"Vše podstatné je uvedené v majetkových přiznáních v minulém období. Za rok 2009 to bude po 28. květnu."

Jaroslav Krupka,
kandiduje v Moravskoslezském kraji
"Dovolím si vám sdělit, že všechny podstatné informace jsem uvedl v prohlášení podle zákona o střetu zájmů."

Ivan Langer,
kandiduje v Olomouckém kraji
"Povinnosti, které mi ukládá ve věci přiznávání příjmů zákon, jsem vždy řádně plnil a stejně tak je řádně a včas splním i v letošním roce. Nevidím však důvod, proč bych měl takové informace, jdoucí nad rámec zákona, poskytovat soukromé firmě, která je navíc jako v tomto případě vlastněna podnikatelem, jež podporuje politického soupeře ODS."

Václav Mencl,
kandiduje v Jihomoravském kraji
"V žádném případě se zveřejnění odpovědí na vaše otázky nechci vyhnout, ale vzhledem k náročnosti volební kampaně vás chci požádat o spolupráci - odpovědi na všechny vámi položené otázky naleznete v mých čestných prohlášeních."

Miloš Patera,
kandiduje v Karlovarském kraji
"Veškeré příjmy jsou předmětem mého daňového přiznání a veškeré změny mého majetku jsou zaznamenány v majetkovém přiznání. Zde se dovíte vše o mé osobě, a to velice detailně."

Ondřej Plašil,
nekandiduje
"Oznámení podle zákona o střetu zájmů vše pokrývá. Odevzdám vše řádně podle zákona do konce června."

Aleš Rádl,
kandiduje ve Středočeském kraji
"Mé majetkové prohlášení za rok 2007 a 2008 jsou k dispozici v Poslanecké sněmovně ČR. Majetkovým prohlášením za rok 2009 jsem se dosud, z důvodu časového zaneprázdnění, vůbec nezabýval. Do konce zákonem stanoveného termínu to ale určitě stihnu."


Nereagovali:

Walter Bartoš,
kandiduje v Jihomoravském kraji

Pavel Bohatec,
kandiduje ve Středočeském kraji

Zdeněk Boháč,
kandiduje v Olomouckém kraji

Petr Bratský,
kandiduje v Praze

Jan Bürgermeister,
nekandiduje

Jiří Čepelka,
kandiduje v Pardubickém kraji

František Dědič,
kandiduje v Jihočeském kraji

Vladimír Dlouhý,
kandiduje v Plzeňském kraji

Tomáš Dub,
kandiduje v Praze

Radim Fiala,
kandiduje v Olomouckém kraji

Dana Filipi,
kandiduje v Jihomoravském kraji

Tomáš Hasil,
kandiduje v Libereckém kraji

Monika Hašková,
nekandiduje

Vladimír Hink,
kandiduje v kraji Vysočina

Zdeňka Horníková,
kandiduje v Královéhradeckém kraji

Jiří Janeček,
kandiduje v Praze

Miroslav Jeník,
kandiduje ve Středočeském kraji

Josef Ježek,
nekandiduje

Ivo Kantor,
nekandiduje

Jaroslav Klein,
nekandiduje

Miroslav Krajíček,
nekandiduje

Zdeněk Lhota,
kandiduje v Královéhradeckém kraji

Ladislav Libý,
kandiduje v Pardubickém kraji

Zdeněk Mach,
kandiduje v Libereckém kraji

Zbyněk Novotný,
kandiduje v Praze

Libor Nowak,
kandiduje v Moravskoslezském kraji

Jiří Papež,
kandiduje v Plzeňském kraji

Alena Páralová,
nekandiduje

Jaroslav Plachý,
kandiduje ve Zlínském kraji

Petr Pleva,
nekandiduje

Jiří Polanský,
nekandiduje

Daniel Rovan,
kandiduje v Praze

Aleš Řebíček,
nekandiduje

Martin Říman,
nekandiduje

František Sivera,
kandiduje v Jihomoravském kraji

Lubomír Suk,
kandiduje v Karlovarském kraji

Pavel Svoboda,
kandiduje ve Zlínském kraji

Milan Šmíd,
kandiduje v kraji Vysočina

Vladimír Šoltys,
kandiduje v Ústeckém kraji

Jan Špika,
kandiduje v Jihočeském kraji

Lucie Talmanová,
nekandiduje

Petr Tluchoř,
kandiduje ve Středočeském kraji

Jan Vidím,
kandiduje ve Středočeském kraji

Oldřich Vojíř,
nekandiduje

Tom Zajíček,
nekandiduje


ČSSD


Odpověděli:

Vlastimil Aubrecht,
nekandiduje
1. Příjmy: Přiznám se, že částku vyčíslit neumím, to by zřejmě dokázala spíše má manželka.
2. Nemovitosti: V době výkonu poslaneckého mandátu v posledním volebním období jsme si já ani moje manželka nepořídili žádnou nemovitost.
3. Auta: V době, na kterou se ptáte, jsme si pořídili 5 let starou Octavii Combi na úvěr.
4. Podnikání: Nikdy jsem neměl žádný podíl v právnické osobě.
5. Dluhy: V té době jsem pořídil úvěr na již zmiňované auto ve výši 250 tisíc, z kterého mi zbývá doplatit ještě zhruba polovina.
6. Funkce: Ano, jsem členem dvou správních rad. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Správy železniční dopravní cesty. Ani v jedné z nich nepobírám peněžitou ani žádnou jinou odměnu, takže práce zdarma.
7. Jiné příjmy: Nic nepronajímám, žádné firmy nevlastním, takže žádné jiné příjmy kromě poslaneckého platu nemám.
8. Úspory: K tomuto měsíci naše úspory činí cca 80 tisíc Kč.
9. Práce: Již dále nekandiduji a po skončení poslaneckého mandátu bych chtěl pracovat, pokud ve svém věku najdu práci, která bude odpovídat mému vzdělání a zkušenostem. Zatím žádné jisté místo nemám.

Richard Dolejš,
kandiduje ve Středočeském kraji
1. Příjmy: -
2. Nemovitosti: Nic jsem si nepořídil.
3. Auta: -
4. Podnikání: Nepodnikám.
5. Dluhy: Splácím staré úvěry, stejně jako v předchozím období. Nové úvěry nemám.
6. Funkce: -
7. Jiné příjmy: Nic jsem neprodal.
8. Úspory: -
9. Práce: -

Jan Hamáček,
kandiduje ve Středočeském kraji
1. Příjmy: Celkový čistý příjem, tj. po zdanění, včetně takzvaných náhrad byl do konce letošního roku 4 217 209 korun. Úplnou přesnost nemohu garantovat bez konzultace s mzdovou účtárnou.
2. Nemovitosti: Bytová jednotka č. 1461/9 v k.ú. Mladá Boleslav v ceně 3 150 034,- Kč
+ Parcela pod bytovým domem st. 7148, podíl na parcele 1988/22739 v ceně 235 797,- Kč. Nemovitosti jsem zaplatil hypotečním úvěrem od GE Money ve výši 2 200 000,- Kč, půjčkou od Dagmar a Vladimíra Hamáčkových ve výši 680 000,- Kč, úvěrem ze stavebního spoření ve výši 200 000,- + úspory.
3. Auta: Do vlastnictví žádné, užívám vozidlo Škoda Octavia, poskytnuté PS PČR, manželka používá Ford Mondeo, r.v. 2002, leasing do 10/2010.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Hypotéční úvěr od GE Money ve výši 2 200 000,- Kč, půjčka od Dagmar a Vladimíra Hamáčkových ve výši 680 000,- Kč, úvěr ze stavebního spoření ve výši 200 000 korun.
6. Funkce: Ne.
7. Jiné příjmy: Žádné.
8. Úspory: Kapitálové životní pojištění - od roku 2002 cca. 400 000,- Kč, penzijní pojištění - od roku 1998 cca. 80 000,- Kč, prostředky na bankovních účtech cca. 200 000,- Kč, stavební spoření - použito na nákup bytu + úvěr.
9. Práce: Vrátím se do svého původního zaměstnání, ze kterého jsem byl uvolněn pro výkon funkce poslance.

Zdeněk Jičínský,
nekandiduje
1. Příjmy: Nedokáži vyčíslit přesně, částka ale je, dle mého názoru, veřejným způsobem zjistitelná a odpovídá funkcím, které jsem zastával.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Žádné.
4. Podnikání: Žádné.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Nebyl jsem v podobné funkci ani postavení.
7. Jiné příjmy: Žádné z příkladem uvedených příjmů, nad rámec příjmů odpovídajících zastávaným funkcím v Poslanecké sněmovně jsem měl v letech 2006 - 2008 (do poloviny roku 2008) příjem jako komentátor deníku Právo.
8. Úspory: Nastřádal jsem úspory odpovídající příjmu z veřejné funkce a relativně nenáročnému životnímu stylu.
9. Práce: Po skončení tohoto volebního období se stanu soukromou osobou. Vzhledem k tomu, že jsem již dosáhl důchodového věku, bude starobní důchod mým pravidelným příjmem.

Jan Látka,
kandiduje v Plzeňském kraji
1. Příjmy: Za proběhlé funkční období v Poslanecké sněmovně jsem inkasoval mzdu podle zákona, výplatní pásky již bohužel nemám.
2. Nemovitosti: Nemovitosti jsem si nepořídil žádné.
3. Auta: Pořídil jsem si tři roky starý automobil Škoda Octavia.
4. Podnikání: Neměl jsem žádné podíly v právnické osobě.
5. Dluhy: Úvěr na výše zmíněné auto ve výši cca 100 tis. Kč.
6. Funkce: Několik měsíců jsem členem dozorčí rady Domažlické nemocnice a.s.
7. Jiné příjmy: Neměl jsem žádné výnosy z akcií, podílů ani pronájmů.
8. Úspory: Na svých účtech mám úspory v řádech desetitisíců korun.
9. Práce: Pokud svůj mandát neobhájím, budu se živit prací. Jaká práce to bude, to teprve ukáže čas.

Pavel Němec,
kandiduje v Olomouckém kraji
1. Příjmy: Jsem poslancem od 1.3.2009, bez příplatků za funkce, na účet mi chodí asi 80 tisíc čistého měsíčně.
2. Nemovitosti: Od 1.3.2009 dům s pozemky v Mohelnici, ulice Hálkova 1. Stál tuším 2,1 milionu Kč, pořízeno z větší části z úvěru ze stavebního spoření u MP.
3. Auta: Žádné, jezdím vozem darovaným rodiči, rok výroby 2001.
4. Podnikání: Žádný podíl.
5. Dluhy: Viz výše.
6. Funkce: Ne.
7. Jiné příjmy: Příjem z výkonu advokacie, odměna neuvolněný místostarosta Mohelnice, odměna člen Legislativní komise Rady Olomouckého kraje.
8. Úspory: Nemohu takto spočítat bez výpisu z účtu, mohu dohledat přesně.
9. Práce: Výkon advokacie, tuto činnost jsem nepřerušil.

Jiří Petrů,
kandiduje v Jihomoravském kraji
1. Příjmy: K dnešnímu dni celkem 3062 588,- Kč (mzda včetně náhrad za 46 měsíců).
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Rodina vlastní jediné vozidlo Škoda Fabia z roku 2006.
4. Podnikání: Neměl.
5. Dluhy: Nemám žádné dluhy ani půjčky.
6. Funkce: Ano. Do 23.října 2006 jsem jako starosta Města Valtice zastupoval město v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
7. Jiné příjmy: Žádné.
8. Úspory: Na účtu mám k dnešnímu dni asi 50.tis.Kč.
9. Práce: Předpokládám, že se vrátím ke své profesi stavebního inženýra.

Bohuslav Sobotka,
kandiduje v Jihomoravském kraji
1. Příjmy: Pobíral jsem veřejně známý plat předsedy Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny, posléze předsedy poslaneckého klubu ČSSD v Poslanecké sněmovně.
2. Nemovitosti: -
3. Auta: V roce 2006 jsem si na leasing pořídil vůz Škoda Octavia, který nyní po skončení leasingu vlastním.
4. Podnikání: Po dobu svého poslaneckého mandátu jsem v letech 2006-2010 nebyl členem statutárního orgánu žádné právnické osoby, ani jsem nepodnikal, ani neměl v žádné právnické osobě podíl.
5. Dluhy:
6. Funkce:
7. Jiné příjmy:
8. Úspory:
9. Práce: Mandát se chystám obhájit na prvním místě kandidátky ČSSD v Jihomoravském kraji.

Miloslav Soušek,
kandiduje v Moravskoslezském kraji
1. Příjmy: Viz oficiální plat.
2. Nemovitosti: Nemovitosti žádné, vše jsem vlastnil již před vstupem do Poslanecké sněmovny.
3. Auta: Já Škoda Octavia, z autobazaru v roce 2006, manželka Citroen Picasso v roce 2008 (mimo ČR - dlouhodobý pracovní pobyt v Ženevě)
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Nemám.
6. Funkce: Ne, vykonávám pouze mandát poslance.
7. Jiné příjmy: Akcie 0, pronájem 0, podíl ve firmách 0.
8. Úspory: Asi 300 000 Kč.
9. Práce: Pracoval jsem v managementu podniku a v exportu, předpokládám návrat do soukromé praxe.

Ladislav Šincl,
kandiduje v Moravskoslezském kraji
1. Příjmy: Viz "majetkové přiznání" odevzdávané v PS. Detailně to opravdu nevím, protože peníze nejsou v mém žebříčku hodnot na prvním místě, ale až někde dole. Přesnou výši příjmů za rok 2009 můžete vidět v přiloženém daňovém přiznání - je to za minulý rok 1 010 400 korun.
2. Nemovitosti: Viz mé majetkové přiznání (myslím, že žádné).
3. Auta: Ojetou fabii 1,2 (asi 10 let stará).
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Cca 1,2 mil. (aktuální údaj za r. 2009).
6. Funkce: Již cca 12 let jsem členem představenstva SMVaK Ostrava a. s.
7. Jiné příjmy: Stále stejné konstantní - viz mé majetkové přiznání odevzdávané do PS.
8. Úspory: Toto opravdu nevím, protože peníze nejsou v mém žebříčku hodnot na prvním místě, ale až někde dole, proto Vás z důvodu nedostatku času dokazuji na mé "přiznání" odevzdávané v PS.
9. Práce: Asi se přihlásím jako redaktor HN :-)

Václav Šlajs,
kandiduje v Plzeňském kraji
1. Příjmy: V posledním funkčním období jsem zastával funkci předsedy podvýboru a můj příjem byl dán zákonem.
2. Nemovitosti: Žádné nemovitosti jsme já ani moje manželka nepořídili.
3. Auta: Pořídil jsem si ojetou 3 roky starou Škoda Octavia za 260 tis. Kč a manželka 7 let starou Škoda Fabia za 97 tis. Kč.
4. Podnikání: V právnické osobě jsem žádný podíl neměl.
5. Dluhy: Žádné dluhy nemám.
6. Funkce: Nebyl jsem členem žádního statutárního orgánu.
7. Jiné příjmy: Žádné jiné než poslanecké příjmy jsem neměl.
8. Úspory: Během posledního mandátu jsem naspořil 300 tis. Kč.
9. Práce: Věřím, že svůj poslanecký mandát obhájím.

Karel Šplíchal,
nekandiduje,
1. Příjmy: V majetkových přiznáních.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Za 12 let mám třetí auto (první byla Felicia, druhé Octavia 1600 a třetí, které mám nyní a mít budu, je Octavia 1900).
4. Podnikání: -
5. Dluhy: Dluhy ani půjčky nemám.
6. Funkce: Nebyl.
7. Jiné příjmy:
8. Úspory: Do mých úspor vám nic není. Platím si cestovné a na rozdíl od jiných mám tramvajenku.
9. Práce: Po skončení poslaneckého mandátu budu brát důchod a psát Dějiny Sokola.

Milan Urban,
kandiduje ve Středočeském kraji
1. Příjmy: Jako místopředseda hospodářského výboru mám příjem asi 90 tisíc korun měsíčně včetně náhrad (dojíždím z Čáslavi).
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Škoda Superb.
4. Podnikání: Neměl.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Jsem předsedou představenstva fotbalového klubu FC Zenit Čáslav. Předsedu FC vykonávám asi 18 let, tudíž ještě před vstupem do politiky a vykonávám ji zcela bezplatně.
7. Jiné příjmy: Neměl.
8. Úspory: Jsem členem Poslanecké sněmovny od roku 1998. Na účtě mám cca 2,8 milionu korun.
9. Práce: Zatím jsem to neřešil.

Ladislava Zelenková
kandiduje v Pardubickém kraji
1. Příjmy: Neznám přesně výši částky, na kterou se ptáte. Předpokládám, že znáte výši poslaneckého platu.
2. Nemovitosti: Kromě dědictví po matce, která zemřela v roce 2009, jsem si žádnou nemovitost nepořídila. Zdědila jsem panelákový byt ve Frýdlantě v Čechách.
3. Auta: Koupila jsem si ojetý vůz Alfa Romeo.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Ne.
7. Jiné příjmy: Žádné.
8. Úspory: Mám na účtu asi 400 tisíc Kč.
9. Práce: Budu dále pracovat ve státní správě.


Odmítli odpovědět:

Jiří Paroubek
prostřednictvím mluvčího,
kandiduje v Ústeckém kraji
"Informace, po kterých "pátráte", naleznete v podaných oznámeních."

David Rath
prostřednictvím své asistentky,
kandiduje ve Středočeském kraji
"Pan doktor má povinnost předložit majetkové přiznání do června tohoto roku. Zatím tedy nemá připraveny potřebné podklady. Až ho pan doktor podá, můžete si ho najít v Senátu."

Antonín Seďa,
kandiduje ve Zlínském kraji
"Jako každoročně předkládám dle zákona o střetu zájmů veškerý nabyvší majetek. Toto přiznání je veřejně přístupné. Tam jsem přiznal nabytí nemovitého majetku i výši dluhu. V průběhu mého poslaneckého mandátu jsem si nepořídil žádný nový automobil."

Miroslav Váňa,
kandiduje v Pardubickém kraji
"Vzhledem k vrcholící kampani jsem vás, na základě dohody s panem Váňou, nucen odkázat na oznámení podle zákona o střetu zájmů. Věřím, že v podaných přiznáních poslance naleznete vše potřebné."

Václav Votava,
kandiduje v Plzeňském kraji
"Odkazuji na svá oznámení, které podávám každý rok, tak jak ukládá zákon o střetu zájmů, a které je za splnění daných podmínek veřejně přístupné."


Nereagovali:

Jan Babor,
kandiduje v Jihočeském kraji

Zdeněk Besta,
kandiduje v Moravskoslezském kraji

Vlasta Bohdalová,
kandiduje v Jihočeském kraji

Robin Böhnisch,
kandiduje v Královéhradeckém kraji

František Bublan,
kandiduje v kraji Vysočina

Karel Černý,
kandiduje v kraji Vysočina

Josef Čerňanský,
nekandiduje

Petr Červenka,
nekandiduje

Anna Čurdová,
nekandiduje

Zuzana Domesová,
nekandiduje

Zdenka Dopitová,
nekandiduje

Jaroslav Fiala,
kandiduje v Praze

Václav Grüner,
kandiduje v Plzeňském kraji

Petr Hájek,
kandiduje v Jihomoravském kraji

Jaromír Chalupa,
nekandiduje

Vítězslav Jandák,
kandiduje v Jihočeském kraji

Gabriela Kalábková,
kandiduje v Praze

Václav Klučka,
kandiduje v Moravskoslezském kraji

Irena Kočí,
nekandiduje

Zdeněk Kotouš,
nekandiduje

Karel Kratochvíle,
kandiduje v Jihočeském kraji

Jaroslav Krákora,
kandiduje v Ústeckém kraji

Jiří Krátký,
kandiduje v Olomouckém kraji

Stanislav Křeček,
kandiduje v Praze

Pavol Kubuš,
nekandiduje

Vladimíra Lesenská,
kandiduje v Královéhradeckém kraji

Lenka Mazuchová,
kandiduje ve Středočeském kraji

Marcela Mertinová,
kandiduje v Ústeckém kraji

Alfréd Michalík,
kandiduje v Moravskoslezském kraji

Ludmila Navrátilová,
kandiduje v Pardubickém kraji

František Novosad,
kandiduje ve Zlínském kraji

Ivan Ohlídal,
kandiduje v Jihomoravském kraji

Hana Orgoníková,
kandiduje v Královéhradeckém kraji

Břetislav Petr,
kandiduje v Moravskoslezském kraji

Pavel Ploc,
kandiduje v Libereckém kraji

Ladislav Skopal,
kandiduje v Jihomoravském kraji

Pavel Smetana,
kandiduje v Olomouckém kraji

Josef Smýkal,
kandiduje ve Zlínském kraji

Petr Sunkovský,
kandiduje ve Středočeském kraji

Miroslav Svoboda,
kandiduje v Praze

Hana Šedivá,
nekandiduje

Zdeněk Škromach,
kandiduje ve Zlínském kraji

Jeroným Tejc,
kandiduje v Jihomoravském kraji

Pavel Vanoušek,
nekandiduje

Ladislav Velebný,
kandiduje v Moravskoslezském kraji

Jitka Vojtková,
nekandiduje

Ladislav Vomáčko,
nekandiduje

Lubomír Zaorálek,
kandiduje v Moravskoslezském kraji

Cyril Zapletal,
kandiduje v Libereckém kraji

Petr Zgarba,
kandiduje v kraji Vysočina


KSČM


Odpověděli:

Zuzka Bebarová-Rujbrová,
kandiduje v Jihomoravském kraji
1. Příjmy: Pobírala jsem plat poslance s příplatkem za vedení výboru + náhrady - asi to máte spočítané lépe než já.
2. Nemovitosti: Manžel mi daroval lesní pozemek (asi 2,5 ha), který nabyl před manželstvím.
3. Auta: Žádný - užívám služební auto a doma starou fabii.
4. Podnikání: -
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Po dobu jednoho roku jsem byla (neplacenou) členkou dozorčí rady Konsolidační agentury.
7. Jiné příjmy: Žádné.
8. Úspory: Asi 300 000,- Kč.
9. Práce: Obnovila bych zřejmě výkon advokacie.

Milan Bičík,
kandiduje v kraji Vysočina
1. Příjmy: Téměř veškeré Vámi požadované údaje jsou veřejně přístupné v mých ročních přiznáních nebo vyplývají z příslušných právních předpisů, uvádím proto pouze ty údaje, které nejsem povinen zveřejňovat ze zákona.
2. Nemovitosti: V uplynulém volebním období jsem nenabyl žádnou nemovitost.
3. Auta: V r. 2008 jsme si pořídili osobní automobil Peugeot 207 SW (cena nedosáhla hraniční úrovně pro zápis do přiznání ).
4. Podnikání:
5. Dluhy:
6. Funkce:
7. Jiné příjmy:
8. Úspory:
9. Práce:

Jiří Dolejš,
kandiduje v Praze
1. Příjmy: Vyplývá z funkce místopředsedy výboru.
2. Nemovitosti: Žádné, jsme rozveden.
3. Auta: Aktuálně nemám žádný automobil.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Ne.
7. Jiné příjmy: Žádné.
8. Úspory: V řádu statisíců - jsem poměrně šetřivý člověk a k důchodu je potřeba něco si uložit - doporučuji každému čtyřicátníkovi.
9. Práce: Zatím to neřeším, vzdělání i zkušenosti mám, na trhu práce se snad uplatním.

Milada Halíková,
kandiduje v Moravskoslezském kraji
1. Příjmy: V souladu s platným právním předpisem
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Peugeot 207.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Leasing na osobní automobil, již uhrazen.
6. Funkce: 1 rok člen Dozorčí rady Severomoravských vodovodů a kanalizací.
7. Jiné příjmy: Žádné.
8. Úspory: Nehodlám uvádět.
9. Práce: Vrátím se ke své profesi pedagožky.

Pavel Hojda,
kandiduje v Karlovarském kraji
1. Příjmy: Od Poslanecké sněmovny jsem obdržel peníze přesně dle zákona o odměňování poslanců a náležitosti spojené s výkonem funkce poslance. Nemám to spočítané, ale spočítat si to můžete. Od července 2006 jsem místopředsedou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny a od února 2007 předsedou jednoho podvýboru.
2. Nemovitosti: Za poslanecké období od r. 2006 doposud jsme ani já ani moje manželka nezískali žádné nemovitosti.
3. Auta: Za dobu posledního mandátu jsem prodal octavii 8 let starou a koupil octavii 3 roky starou, manželka prodala forda fiestu 12 let starou a koupila 4 roky starou mazdu 2. Tedy ojetá vozidla jsme vyměnili za méně ojetá.
4. Podnikání: Já a moje manželka nemáme žádné podíly v jakékoliv právnické osobě.
5. Dluhy: Při svém posledním mandátu jsem si půjčil 200 tis. Kč na koupi ojeté octavie a 100 tis. na koupi ojeté Mazdy 2.
Půjčku 100 tis. mám již splacenou. Splácím hypotéku na nemovitost, kterou jsem pořídil v r. 2004.
6. Funkce: Jsem členem Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury.
7. Jiné příjmy: Kromě odměny za práci v dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury dle zákona jsem neměl žádné jiné přijmy.
8. Úspory: Nenastřádal jsem si žádné úspory a můj účet je pravidelně ke konci měsíce blíže k 0.
9. Práce: Ano, ihned po skončení mandátu bych se vrátil do firmy, ve které jsem pracoval jako ředitel (zaměstnanec) před svým prvním zvolením do Poslanecké sněmovny.

Kateřina Konečná,
kandiduje v Moravskoslezském kraji
1. Příjmy: Zhruba přes dva miliony bez náhrad.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Toyotu Corollu, v době pořízení měla najeto asi 20 tisíc km.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Nemám hypotéku ani dluhy.
6. Funkce: Ne.
7. Jiné příjmy: Pronajímám byt, tedy zhruba 50 tisíc.
8. Úspory: Asi 200 tisíc.
9. Práce: Zajímala by mě práce v marketingu, PRu. Se vší pravděpodobností bych tedy podnikala v této oblasti.

Vladimír Koníček,
kandiduje ve Zlínském kraji
1. Příjmy: V aktuálním volebním období asi 4 193 000 korun hrubého.
2. Nemovitosti: V aktuálním volebním období jsem nenabyl žádné nemovitosti.
3. Auta: Žádné, vlastním fabii, koupena 2004, najeto 80 000 km.
4. Podnikání: Neměl.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Člen Správní rady VZP.
7. Jiné příjmy: Jako člen Správní rady VZP cca 250 000 Kč / rok (hrubého), živnostenské oprávnění - poskytování software - cca 10 000 Kč/rok - ukončeno v roce 2008, člen zastupitelstva obce Boršice - cca 10 000 Kč/rok.
8. Úspory: Asi 1 milion.
9. Práce: Jsem stále zaměstnancem Střední průmyslové školy Uh. Hradiště,
takže v případě nezvolení bych od září vyučoval na této škole.

Pavel Kováčik
kandiduje v kraji Vysočina
1. Příjmy: Nevedu si žádnou statistiku ani evidenci, nevím, k čemu by mi byla. Takže celkové částky netuším.
2. Nemovitosti: Postavili jsme dvojgaráž se sklepem a dílnou, stála podle velmi hrubého odhadu necelý milion korun.
3. Auta: Nové auto jsme si nepořídili, jezdíme vozem Škoda Fabia 1,9, která je už asi osm let stará.
4. Podnikání: Nikdy jsem žádné podíly neměl.
5. Dluhy: Doplácíme v těchto měsících hypotéku a půjčku na garáž, podrobnosti jsou v mém majetkovém přiznání odevzdávaném podle zákona. Mělo by to být ale někdy v těchto dnech už splaceno.
6. Funkce: Ano, jsem členem dozorčí rady Vinařského fondu ČR, kam mě jmenovala Poslanecká sněmovna a jsem tam bez nároku na odměnu.
7. Jiné příjmy: Žádné. Nepodnikám, nepronajímám ani nemám žádné jiné příjmy.
8. Úspory: V cenných papírech nic nemám, peníze na účtu se pohybují plus minus do 150 tisíc korun, platili jsme nějaká stavební spoření pro vnučky.
9. Práce: O tom jsem vůbec nepřemýšlel. Práce se ale nebojím, živil jsem se spoustou činností od práce ošetřovatele dojnic až po práci ředitele firmy...

Soňa Marková,
kandiduje v Královéhradeckém kraji
1. Příjmy: Naše platy jsou veřejně přístupné, takže si je může každý spočítat.
2. Nemovitosti: Žádné nemovitosti jsem nově nezískala, vlastním byt v paneláku, chatu bez elektřiny a vody.
3. Auta: -
4. Podnikání: -
5. Dluhy: Mám hypotéku, abych se po rozvodu mohla vyrovnat s bývalým manželem.
6. Funkce: -
7. Jiné příjmy: Žádné další příjmy nemám.
8. Úspory: Úspory také nemám, protože splácím hypotéku a dceru mám na vysoké škole. Mým největším bohatstvím jsou právě moje dvě děti.
9. Práce: V případě mého nezvolení se vrátím do školství.

Zdeněk Maršíček,
kandiduje v Ústeckém kraji
1. Příjmy: Ke svému poslaneckému platu, včetně náhrad, pobírám příplatek za funkci místopředsedy výboru pro bezpečnost, to je celkem 88 219 korun za měsíc.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Osobní vůz Honda Civic a Škoda Fabia.
4. Podnikání: Žádné.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Nebyl.
7. Jiné příjmy: Žádné.
8. Úspory: Mé úspory jsou přímo úměrné mému příjmu.
9. Práce: Po skončení mandátu mám možnost jako všichni poslanci se vrátit do původní organizace, kde jsem působil před svým zvolením.

Miroslav Opálka,
kandiduje v moravskoslezském kraji
1. Příjmy: Žádný inkasní příkaz jsem neuplatnil. Obdržel jsem na běžný účet to, co poslancům dle zákona přináleží a je veřejně přístupné na internetu. Další obchodní vztahy uzavírala kancelář PS dle platné legislativy přímo s příslušným poskytovatelem.
2. Nemovitosti: Dědictvím jsem nabyl jeden jednopokojový byt v paneláku. Musel jsem uhradit poplatky notáři a soudnímu znalci (placeno bankovním převodem) a kolky (placené hotově).
3. Auta: Osobní automobil Škoda Fabia (1,2).
4. Podnikání: Neměl.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Nebyl.
7. Jiné příjmy: V této oblasti jsem neinvestoval.
8. Úspory: Úměrně příjmům a vydáním.
9. Práce: Toto zatím neřeším, i když pro poslance KSČM to není problém jednoduchý.

Josef Šenfeld,
kandiduje v Ústeckém kraji
1. Příjmy: Pobíral jsem poslanecký plat. Čistý příjem je 45 600 Kč/měs.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Škoda Fabia.
4. Podnikání: Akcie Agro Hoštka a.s. 109 000 Kč.
5. Dluhy: Leasing Fabia 6 035 Kč/měs., skončí v únoru 2011.
6. Funkce: Člen dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu do října 2009. Předseda dozorčí rady Agro Hoštka a.s.
7. Jiné příjmy: Za pronájem pozemků od Agro Hoštka a.s. 44.000 Kč/rok, zastupitel města Hoštka 871 Kč/měs., předseda dozorčí rady Agro Hoštka a.s. za účast na schůzích cca 8 000 Kč/rok, Agro Hoštka a.s.: dividendy 1 100 Kč/rok a tantiémy 4 600 Kč/rok. Od SZIF cca 6000 Kč/rok.
8. Úspory: Minimální. Do 50 000 Kč.
9. Práce: S největší pravděpodobností bych šel pracovat do Agro Hoštka a.s., mám v podniku neplacené pracovní volno po dobu výkonu mandátu poslance.

Karel Šidlo,
kandiduje v Plzeňském kraji
1. Příjmy: Od Poslanecké sněmovny ČR jsem za své funkční období pobíral pouze mzdu řadového poslance.
2. Nemovitosti: Za dobu svého poslaneckého mandátu jsem nenabyl žádnou nemovitost.
3. Auta: Zakoupil jsem ojetý automobil Škoda Octavia, rok výroby 2003.
4. Podnikání: Ne, nevlastním nikde žádné podíly.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Nebyl.
7. Jiné příjmy: Nemám žádné výnosy z akcií, podíly ve firmách ani jiné příjmy nad rámec své funkce.
8. Úspory: Veškeré ušetřené finanční prostředky jsem použil na splátky úvěru.
9. Práce: Nastoupím zpět do zaměstnání, ze kterého jsem byl pro výkon funkce poslance uvolněn.


Odmítli odpovědět:

Petr Braný,
kandiduje v Jihočeském kraji
"Vzhledem k tomu, že každý rok řádně předkládám čestné prohlášení, se domnívám, že moje majetkové poměry jsou veřejnosti známé (pokud má někdo zájem). V dnešní době se plně věnuji poslanecké práci pro občany."

Václav Exner,
kandiduje v hlavním městě Praha
"V České národní radě i v Poslanecké sněmovně jsem inkasoval jen to, co stanoví zákon a je tedy veřejně známé a přístupné. S těmi penězi jsme v rodině také hospodařili jako v každé normální rodině. Pravidelně vyplňuji veřejně přístupná hlášení o střetu zájmů. Nemám k tomu co dodat."

Vojtěch Filip
prostřednictvím své asistentky
kandiduje v Jihočeském kraji
"Dr. Filip si na otázky čas neudělal a já ho donutit nemohu."


Nereagovali:

Vojtěch Adam,
kandiduje v Jihomoravském kraji

Alexander Černý,
kandiduje v Olomouckém kraji

Jiřina Fialová,
kandiduje ve Středočeském kraji

Miroslav Grebeníček,
kandiduje v Jihomoravském kraji

Stanislav Grospič,
kandiduje ve Středočeském kraji

Ivana Levá,
kandiduje v Plzeňském kraji

Ladislav Mlčák,
nekandiduje

Václav Snopek,
kandiduje v Pardubickém kraji

Josef Vondruška,
nekandiduje

Miloslava Vostrá,
kandiduje ve Středočeském kraji


KDU-ČSL


Odpověděli:

Jiří Hanuš,
nekandiduje
1. Příjmy: Plat poslance 61 395 Kč + funkční příplatek místopředsedy výboru 12 506 Kč. Příjem si může každý spočítat.
2. Nemovitosti: Nemovitosti jsem si žádné nekoupil, ani nikdo z mé rodiny.
3. Auta: Žádný, mám octavii z roku 2002.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Ne.
6. Funkce: Jsem členem dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu a předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Červený Kostelec.
7. Jiné příjmy: Žádné.
8. Úspory: Žádné.
9. Práce: Neobhajuji, jdu do řádného starobního důchodu.

Ludvík Hovorka
kandiduje ve Zlínském kraji
1. Příjmy: Včetně května 2009 a včetně náhrad by to mělo být 4 562 000 před zdaněním.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Škoda Octavia Tour 07.
4. Podnikání: Ano, ve dvou stavebních firmách, v obou případech 12 %.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Ne.
7. Jiné příjmy: Nad rámec příjmu poslance pouze podíly na zisku v celkové výši 444 108 Kč.
8. Úspory: To je pouze moje soukromá věc. Všechny informace, které podléhají přiznání o střetu zájmů pravidelně zveřejňuji.
9. Práce: Zřejmě bych se vrátil ke svému původnímu povolání - ke stavařině.

Jan Kasal,
kandiduje v kraji Vysočina
1. Příjmy: Přesně podle zákona, ani o korunu navíc.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Žádné.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Jsem členem Dozorčí rady Czech Pacific Centre, o.p.s., členem Správní rady Univerzity Karlovy v Praze, členem Správní rady České zemědělské univerzity, členem Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava, předsedou Evropské akademie pro demokracii. Vše bez odměny.
7. Jiné příjmy: Výnosy z akcií jsem měl záporné.
8. Úspory: Tyto údaje jsou k dispozici na Mandátovém a imunitním výboru Poslanecké sněmovny.
9. Práce: Jsem přesvědčen, že se o sebe v každé situaci umím postarat.

Michaela Šojdrová,
kandiduje ve Zlínském kraji
1. Příjmy: Součet jsem nedělala, ale vypadá to takto: 4 (roky) krát 12 (měsíců) krát měsíční plat poslankyně. Ten byl různý podle toho, zda jsme si platy zmrazovali, nebo zda jsem byla ve funkci předsedkyně klubu, to bylo 1 rok.
2. Nemovitosti: V loňském roce jsme koupili byt v Kroměříži na náměstí, 2+1. Stál asi 1,5 milionu Kč, na něj jsme si vzali hypoteční půjčku a částečně využili naše úspory. Jinou nemovitost jsme nekoupili.
3. Auta: Vlastním 1 octavii combi.
4. Podnikání: Žádný podíl nemám.
5. Dluhy: Byla to již poslední hypoteční půjčka, 1,2 milionu Kč.
6. Funkce: Jsem předsedkyní správní rady Univerzity Tomáše Bati, což je funkce čestná a neplacená.
7. Jiné příjmy: Žádné příjmy kromě platu jsem neměla. Byt, který jsem koupila, pronajímám a měla jsem z něj v uplynulém roce dva měsíční nájmy ve výši 13 400 Kč.
8. Úspory: Úspory mám na stavební spoření dvou synů, na penzijní a životní připojištění, zbývající spoření šlo na koupi bytu a opravy stávajícího domu, ve kterém žiji.
9. Práce: Pokud mandát neobhájím, půjčku budu splácet z nájmu, pracovat budu v oblasti, které jsem se věnovala i zde v Poslanecké sněmovně, tedy ve vzdělávání, kultuře, využití Evropských fondů. Věřím, že o mé zkušenosti by byl zájem jak v soukromé, tak veřejné sféře.


Nereagovali:

Libor Ambrozek,
nekandiduje

Jiří Carbol,
kandiduje v Moravskoslezském kraji

Jan Grůza,
nekandiduje

Tomáš Kvapil,
nekandiduje

Cyril Svoboda,
kandiduje v Královéhradeckém kraji


Strana zelených


Odpověděli:
Martin Bursík,
kandiduje v Ústeckém kraji
1. Příjmy: Od sněmovny je to celkem 1 028 916 Kč bez náhrad, tedy 1 727 183 Kč s náhradami. Nějaký čas jsem nepobíral plat od Poslanecké sněmovny, ale jako ministr životního prostředí.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Soukromě žádné, firemní Volvo V70.
4. Podnikání: Ano, 50% společník v konzultační kanceláři Ecoconsulting s.r.o.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Ano. Byl jsem jednatelem Ecoconsulting s.r.o. Po dobu výkonu funkce ministra životního prostředí jsem jednatelství ukončil. Nyní obnovil. Společnost po celou dobu výkonu poslaneckého mandátu podniká pouze v oblasti správy vlastních nemovitostí. Neprovádí žádné další podnikání vedle politiky.
7. Jiné příjmy: Výnosy z pronájmů nemovitostí ve výši asi 6 mil. Kč (není odevzdáno přiznání za r. 2009).
8. Úspory: 900 000 Kč.
9. Práce: Dělám poctivě volební kampaň s cílem překročit 5% pro Stranu zelených v Ústeckém kraji.

Kateřina Jacques,
nekandiduje
1. Příjmy: V souhrnu s náhradami 4 212 755,- Kč, bez náhrad 2 580 301,- Kč.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Žádné.
4. Podnikání: Žádné.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Žádné.
7. Jiné příjmy: Žádné.
8. Úspory: Zůstatek na běžném osobním účtu 543 372,21 Kč. Stav účtu na stavebním spoření k 31.12.2009 (tedy ke dnu, kdy stavební spořitelna zasílá výpisy) 139 854,90 Kč. Formou stavebního spoření spořím i svým dětem - na účtu dcery Niny je 167 778,50 Kč (k 31.12.2009), u syna Sebastiana činí stav 187 630,10 Kč (31.12.2009).
9. Práce: -

Přemysl Rabas,
nekandiduje
1. Příjmy: Bez náhrad je to 2 340 956 Kč. S náhradami je to 4 107 516 Kč.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Ojeté auto. Náklad asi 500 tis Kč.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Členem statutárních orgánů Podkrušnohorského Zooparku.
7. Jiné příjmy: Ředitel zooparku do dubna 2008 asi 12 000 měsíčně (tj. asi 260 - 280 tis Kč celkem), členství v licenční komisi pro zoologické zahrady - 20 000 Kč ročně = 80 000 celkem, člen Dozorčí rady správy kulturních zařízení Chomutova - 2 000 měsíčně = 96 000 celkem, člen dozorčí rady městského ústavu sociálních služeb Chomutov- 2 500 měsíčně = 120 000 celkem, zastupitel za SZ v Chomutově - 1000 měsíčně = 48 000 celkem
8. Úspory: Odhadem 200 000 Kč.
9. Práce: -


Nereagoval:

Ondřej Liška,
kandiduje v Praze


Nezařazení


Odpověděli:

Jan Husák,
kandiduje v Jihomoravském kraji za stranu TOP 09
1. Příjmy: Pobírám plat poslance od 1.5.2009, a od zvolení místopředsedou povýšen o příslušný příplatek. Náhrady dle daných pravidel. Jiné platby nepobírám.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Žádné.
4. Podnikání: Ne.
5. Dluhy: Žádné.
6. Funkce: Jsem členem správní rady nadace ČEZ.
7. Jiné příjmy: Prosím omluvte, že nesdělím přesnou částku. Vlastním akcie zemědělské společnosti AgroMonet, a.s., ale kopii daňového přiznání mám v Praze. Případný výnos se pohybuje, tuším do 24 000 za rok.
8. Úspory: Odpovídající mým příjmům a nákladům na chod naší domácnosti.
9. Práce: Není vyloučeno podnikání ani práce ve státní správě. Se státní správou mám dostatek zkušeností. Mám pozastaveno Živnostenské oprávnění - nejvíce mne láká živit se svými schopnostmi na vlastní odpovědnost.

Miroslav Kalousek,
kandiduje ve Středočeském kraji za stranu TOP 09
1. Příjmy: Tato informace je přístupná v otevřených zdrojích.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: Škoda Octavia poté, co jsem odevzdal služební automobil ministra financí.
4. Podnikání: Neměl jsem žádné podíly.
5. Dluhy: Dne 12.3.2008 jsem si od svého asistenta Marka Ondráčka půjčil 200 Kč, neboť jsem si zapomněl peněženku. Tento obnos jsem mu hned druhý den vrátil. Bez úroků.
6. Funkce: Nebyl.
7. Jiné příjmy: Žádné.
8. Úspory: Přiměřené.
9. Práce: To jsem věděl vždy. Má životní úroveň by v žádném případě neklesla.

Vlasta Parkanová,
kandiduje v Jihočeském kraji za stranu TOP 09
1. Příjmy: Plat jsem brala podle zákona.
2. Nemovitosti: V roce 2006 jsme s manželem od jeho rodičů nabyli každý jednu třetinu rodinného domu v Sezimově Ústí, kde již 25 let bydlíme.
3. Auta: V listopadu 2009 jsme si pořídili ojeté Audi A3, rok výroby 2004, za 295 tisíc Kč.
4. Podnikání: Podíly v žádné právnické osobě nemám.
5. Dluhy: Jsem spoludlužníkem dceřiny hypotéky na dům v aktuální výši 2 258 000 Kč.
6. Funkce: Nebyla jsem členkou žádného statutárního orgánu, dozorčí rady atp.
7. Jiné příjmy: Žádné nad rámec funkce.
8. Úspory: Mé úspory jsou celoživotní, nikoli tedy pouze za toto volební období. Jedná se o dvě skončená stavební spoření (budou převedeny na umoření hypoték, až doběhne 3letá fixace letos na podzim), na běžném účtu mám cca 300 tisíc Kč, dále vlastníme fondy a dluhopisy CSp, jejichž tržní hodnota k 31.12.2009 je 1 107 000 Kč, spořím si v penzijním fondu a mám životní pojištění.
9. Práce: Věřím, že mandát obhájím, v každém případě jsem stále právnička.

Pavel Severa,
kandiduje v Pardubickém kraji za stranu TOP 09
1. Příjmy: Nikdy jsem to přesně nepočítal, ale protože nemám jiný příjem, tak obecně řečeno - plat poslance krát 12 měsíců.
2. Nemovitosti: Žádné.
3. Auta: V roce 2006 rodinný vůz Škoda Octavia Combi.
4. Podnikání: Neměl jsem podíl v žádné právnické osobě.
5. Dluhy: Dlouhodobě splácíme stavební spoření u stavební spořitelny Modrá pyramida, aktuálně asi 830 000 Kč, dále v rámci širší rodiny jsme se zavázali s manželkou jako ručitelé - spoludlužníci k hypotečnímu úvěru ve výši asi 2 340 000 Kč.
6. Funkce: Nebyl jsem členem žádného statutárního orgánu nebo členem dozorčí rady.
7. Jiné příjmy: Neměl.
8. Úspory: S ohledem na potřeby pětičlenné rodiny a postupné splácení půjček se úspory a hotovost na rodinných účtech pohybují v jednotlivých měsících v úrovni mezi 60 - 150 tisíci Kč.
9. Práce: Ruce mám zdravé, chuť pracovat také, takže pracovat určitě chci a budu. Už jsem v životě měl možnost pracovat na mnoha pozicích, ať již v soukromém sektoru v podnikatelské manažerské pozici, tak i ve státní správě. Nedělám si starosti, kdo práci chce, ten si ji vždy dříve nebo později najde.

Jan Schwippel,
nekandiduje
1. Příjmy: Takové vyčíslení nemám k dispozici. Pobíral jsem plat dle odpovídajícího zákona.
2. Nemovitosti: V souladu s nabídkou družstva, jehož jsem byl již dříve členem, jsem si nechal převést svou garsonku do osobního vlastnictví. Poplatek činil asi 7 000,- Kč a uhradil jsem jej složenkou.
3. Auta: Jsem svobodný a bez závazků. Jak jsem uvedl v příslušných přiznáních, pořídil jsem si osobní automobil VW Polo.
4. Podnikání: Neměl jsem podíly v žádné právnické osobě.
5. Dluhy: Žádné dluhy jsem si neudělal.
6. Funkce: Nebyl jsem členem statutárního orgánu, dozorčí rady ani kontrolního orgánu žádné právnické osoby.
7. Jiné příjmy: Neměl jsem žádné příjmy nad rámec své funkce.
8. Úspory: Mé úspory odpovídají přiměřené části platu.
9. Práce: Pravděpodobně budu působit na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Olga Zubová,
nekandiduje
1. Příjmy: Čtyři roky jsem pobírala základní poslanecký plat bez příplatku za funkci. Všechny funkce jsem vykonávala bezplatně (místopředsedkyně poslaneckého klubu SZ, místopředsedkyně Stálé komise pro sdělovací prostředky).
2. Nemovitosti: Do sněmovny jsem šla jako majitelka a spolumajitelka několika nemovitostí. Žádnou další jsme si s manželem nepořídili.
3. Auta: Auto jsme si nepořídili žádné, mám už 12 let Seata a manžel 18 let Hondu. Obě auta zatím dobře slouží. Během volebního období jsem si pořídila pouze nové kolo.
4. Podnikání: Nemám žádný podíl v žádné právnické osobě.
5. Dluhy: Celý život se snažím žít bez dluhů. Nemám žádné hypotéky ani půjčky.
6. Funkce: Nejsem v žádné dozorčí radě ani kontrolním ogránu.
7. Jiné příjmy: Nemám žádné akcie ani podíly ve firmách.
8. Úspory: Úměrné svému poslaneckému platu a svému poměrně střídmému stylu života.
9. Práce: Neobhajuji poslanecký mandát, rozhodla jsem se kandidovat do Senátu za region, kde žiji už padesát let.


Odmítli odpovědět:

Evžen Snítilý,
nekandiduje
"Jsem přesvědčen, že jsem splnil své veškeré povinnosti, které mi ukládá zákon. Nad rámec zákona nesahá ničí pravomoc."

Vlastimil Tlustý,
nekandiduje
"Opakované naplnění "pro dobrotu na žebrotu" při komunikaci s českými médii mně dovedlo k úzkostlivému respektování přesného obsahu, formy i termínů daných zákonem pro tzv. majetková přiznání veřejných činitelů, která jsou veřejně dostupná. Odkazuji vás proto na tyto veřejné a obsažné zdroje. Pokud vás tato moje odpověď plně neuspokojuje, přeneste svou případnou vděčnost na ty tzv. novináře, kteří nesou odpovědnost za současné poměry v českých médiích."

Petr Wolf,
nekandiduje
"Milá paní, ze zákona podávám přiznání k majetku do Poslanecké sněmovny. Ostatní údaje vycházejí z platných tabulek. Vše je veřejně dostupné."


Nereagovali:

Kosta Dimitrov,
nekandiduje

Věra Jakubková,
nekandiduje

Miloš Melčák,
nekandiduje

Juraj Raninec,
nekandiduje