Žebříček první stovky vysokých škol na www.ihned.cz


Ministr školství Josef Dobeš (VV) začíná ladit pravidla pro zavedení školného na českých univerzitách. To se má spustit v roce 2013.

Studenti technických oborů, kterých ze škol dlouhodobě vychází méně, než potřebují zaměstnavatelé, by podle Dobeše mohli na školném získat výraznou slevu.

"Bavili jsme se o tom, že by ten strop na technické obory mohl být padesát procent z běžného školného," řekl HN Dobeš. Ministr věří, že se tím technické školy stanou pro mladé lidi atraktivnějšími.

Maximálně deset tisíc

Současná vláda chce od akademického roku 2013/14 zavést takzvané odložené školné, které budou postupně splácet až úspěšní absolventi univerzit poté, co dosáhnou průměrné mzdy.

Výši poplatků si má každá univerzita stanovovat sama s tím, že částka nesmí překročit hranici deset tisíc korun za semestr. Znamená to, že technici by podle Dobešovy představy platili maximálně pět tisíc korun za půl roku studia.

Dobešův nápad se však nelíbí například rektoru Vysokého učení technického v Brně Karlu Raisovi: "To je klišé, že na technické školy nikdo nechodí," říká. "Podle mě by měl být regulátor deset tisíc korun za semestr stejný pro všechny vysoké školy. Zbytek ukáže až život," domnívá se Rais.

I na technických školách je podle něj řada studentsky velmi žádaných oborů, a tak může být Dobešem navrhované snižování školného spíš kontraproduktivní.

"Proč mám mít nižší školné třeba na fakultě výtvarných umění, když je tam pětinásobný převis? Nebo na architektuře. I tohle jsou přece technické obory," řekl rektor.

Patnáct obřích oborů

Ministerstvo školství také zatím podle mluvčí Kateřiny Böhmové neuvažuje o tom, že by technickým univerzitám případný nižší strop školného kompenzovalo.

Technické školy by tak od studentů inkasovaly o dost méně než jiné univerzity, kde by se poplatky za semestr blížily desetitisícové hranici. "To se však může ještě změnit. Školné se má spustit až v roce 2013 a všechny tyto technické věci se budou teprve řešit," vysvětlila Böhmová.

V souvislosti se školným se na ministerstvu chystá i další změna, a to přetvoření současných 10 500 vysokoškolských studijních oborů do deseti nebo patnácti obřích oborových okruhů.

Vznikly by tak třeba okruhy právnických, technických, ekonomických, lékařských, přírodovědných nebo uměleckých oborů.

Pokud by pak analýzy trhu práce ukázaly, že je potřeba například více ekonomických absolventů, stát by mohl rychlým rozhodnutím pro studenty v příslušném okruhu motivačně snížit školné. Na ekonomické univerzity by se pak přihlásilo více uchazečů a zaměstnavatelé by získali dostatečné množství pracovníků. Tyto obří oborové okruhy mají vzniknout v roce 2012.


Univerzita Karlova je 300. nejlepší na světě, žebříček vysokých škol vede Harvard

Šanghajský žebříček

Šanghajská univerzita včera zveřejnila svůj každoroční žebříček 500 nejlepších světových univerzit. ČR v něm má jen jednoho zástupce - pražskou Univerzitu Karlovu, která se umístila na sdíleném 201. až 300 místě.

Favoriti z USA

První příčka Šanghajského žebříčku patří letos už poosmé prestižní americké univerzitě Harvard. Spojené státy mají v první desítce dalších sedm zástupců. Výjimkou je páté
a desáté místo, které obsadily univerzity z Velké Británie - Cambridge a Oxford.

Jak si vedla Evropa

Z Evropy se do první stovky prosadilo 32 vysokých škol, z toho 27 ze zemí Evropské unie. V první stovce se objevila například švýcarská Spolková vysoká technická škola v Curychu (23. místo), dánská Kodaňská univerzita (40. místo) nebo holandská Univerzita v Utrechtu (50. místo).


Chce slevu

Ministr Josef Dobeš chce studentům technických oborů snížit školné.

foto: čtk