Projekt superpočítačového centra IT4Innovations za dvě miliardy korun začnou realizovat v Ostravě již tento měsíc. Ministerstvo školství totiž potvrdilo dotaci 1,8 miliardy korun na celý projekt. Ten zatím nemá v Česku ani ve střední Evropě obdoby. Kompletně bude dokončen v roce 2015.

"V roce 2014 bude superpočítač patřit mezi TOP 50 až 100 největších na světě," uvedl autor projektu a rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Ivo Vondrák. Centrum počítačové excelence vznikne ve dvou etapách. První část bude k dispozici do konce roku 2012. O dva roky později dokončí druhou fázi projektu.

Superpočítač například umožní modelování povodňových situací, znečištění ovzduší nebo ekologických havárií. "Jsme s jeho pomocí například schopni přesně zjistit, které domy jsou při povodních v ohrožení," uvedl Vondrák. Informace budou dostávat záchranné složky.

Speciální zařízení bude také využívat průmysl, například při hledání nejvhodnějších aerodynamických tvarů pro auta, ve farmacii při hledání nových léků, v lékařství při zkoumání nových léčebných metod, v dopravě při modelování dopravních situací.

Zařízení bude schopné provést 855 bilionů operací za sekundu a má obsahovat 30 000 výpočetních jader, což o řád převýší kapacitu nejvýkonnějších počítačů používaných nyní v Česku. Bude umožňovat výpočty, které by klasickým počítačům trvaly měsíce.