Nejvyšší platy v soukromé oblasti měli v prvním čtvrtletí lidé pracující v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví. Střední hrubá mzda, která dělí vyplácené platy na dvě stejné poloviny a podle analytiků mnohem více než průměrná mzda odpovídá reálným příjmům obyvatel, zde dosahovala výše 35 319 korun. Nejnižší mzdy měli lidé ve firmách působících v oblasti ubytování, stravování a pohostinství. Střední mzda u nich dosahovala výše 10 516 korun. Vyplývá to z údajů ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Platy v bankovnictví a pojišťovnictví přitom podstatně převyšují celostátní mzdy. Hrubá střední mzda, takzvaný medián, dosáhl v prvním čtvrtletí ve mzdové, podnikatelské sféře výše 19 303 Kč.

"Ve stejném období činil průměr hrubé měsíční mzdy 24 304 Kč, a zvýšil se tak o 2,8 procenta oproti stejnému období předchozího roku," uvedla Kateřina Duspivová ze společnosti Trexima, která pro MPSV data zpracovává.

V nepodnikatelském sektoru, takzvané platové sféře, dosáhl medián výše 22 263 korun. Průměr hrubého měsíčního platu v platové sféře ve sledovaném období meziročně poklesl o 1,7 procenta na 23 784 Kč.

Nejvyšší platy v nepodnikatelské sféře byly v oblasti veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení. Medián zde dosahoval 23 915 korun. Nejnižší platy měli zaměstnanci v kulturní, zábavní a rekreační činnosti, kde medián dosahoval 18 804 korun.