Efektivní krizová komunikace

Kniha je označována za královnu public relations. Pojednává o komunikaci firmy nebo instituce v situacích, kdy je její pověst, stabilita či bezpečnost ohrožena krizovou událostí nebo negativní publicitou. Efektivní krizová komunikace na konkrétních příkladech z praxe ukazuje, jak mají firmy, instituce a manažeři jednat, aby obstáli tváří v tvář nečekané situaci. Autor, který je zkušeným odborníkem v této oblasti, podrobně rozebírá jednotlivé etapy krizové komunikace - před vypuknutím krize, v čase krize a po jejím vyřešení. Objasňuje roli médií a novinářů i důležitost firemní pověsti v kontextu potřeb a zájmů klíčových zájmových skupin.

Čtenář se seznámí také s úskalími internetu a internetových sociálních médií a pozná možnosti jejich využití v krizové komunikaci. Pozornost je věnována i nátlakovým skupinám a jejich roli při vzniku a rozdmýchání choulostivých situací.

Autor vychází ze svých více než čtrnáctiletých zkušeností se zvládáním krizových situací pro přední české i nadnárodní společnosti.

Radek Chalupa
Efektivní krizová komunikace
Grada Publishing, 2012

10 zaručených způsobů, jak neuspět v podnikání

Kniha někdejšího prezidenta firmy Coca-Cola představuje základní chyby a nebezpečné typy chování, které dlouhodobě vedou k zásadním problémům a pro podniky mohou znamenat katastrofu. Neochota podstupovat rizika, nepružnost, izolace manažerů od každodenního provozu, spoléhání na externí konzultanty, nebezpečí byrokracie, nekonzistentní firemní komunikace - to jsou jen některá z rizik, na něž kniha upozorňuje. Využívá přitom příklady z podnikové praxe i z každodenního života. Autor klade důraz na "lidskou stránku" podnikání, na vlastnosti a chování manažerů, protože chyb se nedopouštějí podniky, ale jednotlivci. Pokud se podniky či manažeři začínají dopouštět těchto selhání, ocitají se na cestě vedoucí k jistému krachu.

Donald R. Keough je předsedou správní rady investiční společnosti Allen & Company a členem správní rady firmy miliardáře Warrena Buffetta Berkshire Hathaway. V letech 1981 až 1993 byl prezidentem a výkonným ředitelem firmy Coca-Cola.

Donald R. Keough
Deset zaručených způsobů, jak neuspět v podnikání
Management Press, 2010