Někteří jedinci narušují mravní vývoj dětí, které nutí ke krádežím i loupežím. Sázejí na jejich beztrestnost. Jiní jedinci narušují mravní vývoj národa svou politickou činností. Sázejí na vlastní beztrestnost. Nejvyšší soud jim to usnadňuje, když tvrdí, že zákonodárce nechrání jen imunita za výroky v parlamentu, ale široká indemnita, absolutní hmotněprávní imunita. Poslanec může za hlasování či vzdání se mandátu vzít úplatek, aniž by se musel bát postihu. Zbývá, aby se našel soud, který by ústavu vyložil tak, že imunitu vztáhne i na loupež. Pak si gangy budou moci vybrat, zda si najmou donucené dítě, nebo ke všemu svolného politika.

 

Martin Denemark