Bylo by nespravedlivé srovnávat úvěrovou politiku České exportní banky v Rusku s rozdáváním půjček v kampeličce MSD. Jen náhodou se vyšetřují ve stejnou dobu. V obou případech se ale ptejme, proč k tomu dochází až nyní. U banky je škála otázek, u nichž čekáme na odpovědi, podstatně širší. Byly všechny úvěry poskytnuty výlučně se záměrem podpořit export? Byly nedůsledné hlídání zástav a značná ochota ke schvalování restrukturalizací půjček vynuceny reálnou situací dlužníků, nebo souvisely se specifickými podmínkami podnikání v Rusku? Není možné, aby policejní vyšetřování skončilo závěrem, že všichni v bance dělali svou práci dobře a mají čisté ruce.