V současnosti je ve vybraných servisních centrech již jen zhruba polovina z celkového počtu některých typů pozic obsazena absolventy vysokých škol. Druhou polovinu začínají nově tvořit osoby s ukončeným středoškolským vzděláním. Jedná se typicky o pozice v účetnictví a financích s rutinnějšími úkoly.

K tomuto výsledku dospěli účastníci kulatého stolu o rozvoji talentů v sektoru sdílených služeb, který v Praze uspořádalo sdružení ABSL (Association of Business Service Leaders), platforma podporující dialog a spolupráci v oblasti sdílených služeb.

"Servisní centra se více než dříve otevírají absolventům středních škol, a poskytují jim tak vítaný start kariéry v prostředí mezinárodních firem," uvedl Ota Kulhánek, předseda výboru ABSL.

Česko patří mezi nejpopulárnější destinace v oblasti outsourcingu. Atraktivní je v současnosti především pro investory z odvětví výroby, logistiky, marketingové analýzy, finančnictví či farmacie. Vedle finančních služeb je pro ně často zásadním požadavkem datová analýza a péče o zákazníky, které ve zvýšené míře po servisních centrech požadují. Účastníci kulatého stolu se proto shodli, že české školství je potřeba zaměřit právě na rozvoj těchto dovedností.