Mexiko patří k zemím, jejichž ekonomika v posledních letech roste, což také zvyšuje význam země v očích potenciálních exportérů (od agentury Moody's získala hodnocení A3 se stabilním výhledem).

Země prochází od roku 2012 reformami v oblasti regulace trhu, vzdělávání, fiskální politiky, energetiky či hospodářské soutěže. HDP je z 80 % tvořen domácí spotřebou, což je příznivé znamení pro exportéry na mexický trh, a poptávka po zboží roste.

Spotřeba není rozložena rovnoměrně mezi obyvatelstvo, příjmová nerovnost v Mexiku je na vysoké úrovni, dle Giniho koeficientu je Mexiko na 18. místě na světě. Od roku 2009, kdy se i do výsledků mexické ekonomiky promítla světová krize, HDP roste, byť v loňském roce tento růst dosáhl namísto předpokládaných 3,5 % pouze 1,1 % (v roce 2012 činil růst HDP 3,8 %).

I přes silný průmysl v některých regionech (především těžařský ve státech Campeche a Tabasco) se na růstu HDP ze 60 % podílejí služby (nejsilněji ve státech Distrito Fedéral a México).

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Mexická ekonomika je velmi těsně spjata s ekonomikou Spojených států amerických, takže většina importu pochází právě z USA (49,1 %) a také většina exportu míří právě na tento trh (78,8 %).

S rozvojem mexické ekonomiky souvisí i hledání nových odbytišť a zároveň se mění portfolio dovozců v závislosti na diverzifikaci potřeb mexického trhu. Spojené státy tak sice udržují svou dominanci, ale jejich podíl na dovozu i vývozu se postupně snižuje. Dalšími významnými obchodními partnery z hlediska importu jsou Čína (16,1 %), Evropská unie (11,3 %), Japonsko (4,5 %), Jižní Korea a Německo (3,5 %). Mexické dovozní portfolio se výrazně rozšiřuje zejména v regionech Jižní Ameriky (Nikaragua, Paraguay), v Evropě pak v zemích bývalého východního bloku, které jsou nyní součástí EU, a to včetně České republiky.

Mexiko dlouhodobě nejvíce dováží produkty z oblasti elektroniky a elektrotechniky (v roce 2012 to byl podíl 21 %), dále pak strojírenské produkty a výrobky z oblasti chemického a farmaceutického průmyslu. Mexická poptávka se tedy shoduje s oblastmi, ve kterých jsou čeští exportéři tradičně silní.

KOMODITNÍ STRUKTURA ČESKÉHO VÝVOZU

Strukturální pohled na český vývoz do Mexika v roce 2013 nám poskytne informaci o tom, že z celkového vyvezeného objemu 9434 milionů korun se na mexickém trhu nejlépe uplatňují české komodity z oboru strojírenství (3505 milionů Kč), následované dopravou (1782 milionů Kč) a elektronikou (1493 milionů Kč).

V rámci strojírenství zaznamenáváme nejvyšší zájem o motory, mechanické stroje s vlastní funkcí, turbíny a čerpadla. Vysoký objem tržeb s těmito produkty je s nejvyšší pravděpodobností důsledkem rozvoje mexického energetického sektoru a automobilismu.

Ze struktury vývozu v rámci elektroniky a elektrotechniky lze vyčíst, že nejvyšší zájem je o české dráty a kabely a zařízení ke spínání obvodů. V případě dopravy se jedná z velké části o vývoz osobních automobilů, které společně s částmi motorových vozidel činí téměř 90 % veškerého vývozu této oblasti.

Mezi další významné položky, které nejsou zastoupeny v těchto třech nejsilnějších oblastech, patří výrobky s tekutými krystaly, pneumatiky z nové pryže, šicí stroje a jehly, zápalnice, roznětky, rozbušky a podobně a také ostatní výrobky z drahých kovů.

ČESKÉ PŘÍLEŽITOSTI NA MEXICKÉM TRHU

Na mexickém trhu byly identifikovány jako nejvýznamnější příležitosti komodity z oborů, ve kterých je Česká republika tradičně silná, rozšířené o obor jemná mechanika, optika. To je dobrá zpráva pro celou českou ekonomiku, protože se jedná o obor s vyšší přidanou hodnotou.

Výčet oborů tedy obsahuje: chemický a farmaceutický průmysl, slévárenství, hutnictví a kovozpracující průmysl, strojírenství, elektroniku a elektrotechniku a jemnou mechaniku a také optiku.

Mezi komodity s nejvyšším potenciálem dalšího růstu se zařadily obráběcí stroje, přírodní polymery, výrobky válcované z oceli nad 600 mm, elektrické stroje s individuální funkcí a výrobky s tekutými krystaly.

Mexický dovoz a české příležitosti na tomto trhu se tedy potkávají a to je signál k dalšímu růstu českého vývozu na mexický trh, který se za posledních 10 let zvýšil téměř čtyřnásobně.

 

Václav Hofman
analytik, oddělení Centrum informačních služeb, CzechTrade

Pohled na hlavní město Mexika.
foto: Shutterstock

 

nullnull

Související