Více než 28 miliard korun ročně investují české firmy do výzkumu a vývoje nových technologií, produktů a procesů. Další miliardy plynou ze státního rozpočtu, z dotačních programů EU nebo od zahraničních firem.

Související