Výzkumný tým profesora Jaromíra Volfa z České zemědělské univerzity v Praze vyvíjí vylepšenou verzi plantografu s vyšší přesností měření. Plantograf umožňuje analýzu chůze člověka, měření rozložení tlaku na plosce chodidla, měření poruchy rovnováhy a podobně.

Jde o kompaktní přenosný přístroj, který zpracovává v reálném čase signály o průběhu tlaků ve statickém a dynamickém režimu zatěžování. Jeho konstrukce principiálně vychází z využití závislosti změny odporu vodivého elastomeru na působícím mechanickém tlaku.

Snahou výzkumného týmu je nahradit elastomer vodivým inkoustem, jenž by zvýšil přesnost měření. Spolupráci při nalezení dodavatele vhodného inkoustu poskytlo oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR, které je v oblasti podpory podnikání a transferu technologií zapojeno do mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, jejíž aktivity v Česku koordinuje. Ve spolupráci s touto sítí se centru daří nejen nalézat a podporovat řadu inovativních technologií, ale také spojovat výzkumníky z komerční i akademické sféry z celé Evropy.

Související