V katedrále v Yorku byla včera při slavnostním ceremoniálu uvedena do úřadu historicky první biskupka anglikánské církve v Anglii Libby Laneová. Obřadu se zúčastnilo na 1000 lidí v čele s arcibiskupem z Yorku Johnem Sentamuem.

Událost stále vyvolává nesouhlas některých anglikánů a také pondělní ceremoniál byl krátce zdržen jedním z odpůrců změn. Poté, co se arcibiskup z Yorku zeptal zástupců anglikánské církve, zda se má Laneová stát biskupkou, vystoupil jeden muž kupředu s voláním "to není v bibli". Když se Sentamu zeptal církevního shromáždění podruhé, žádné protesty už se neozvaly a proces byl dokončen.

Laneová (48), která se stane novou biskupkou v městě Stockport, událost označila za "silný a významný okamžik". Je to pro mne výjimečná událost a osobně se mi dostalo velké podpory, ale především se jedná o převratný okamžik v dějinách církve," dodala Laneová.

Anglikánská církev ve Velké Británii jmenovala svou první biskupku Laneovou v prosinci, čímž skončilo staletí trvající vedoucí postavení mužů v této církvi. Stalo se tak 20 let od okamžiku, kdy bylo ženám umožněno, aby v Británii vykonávaly kněžský úřad.

Laneová byla vysvěcena v roce 1994 a úřad vykonávala v anglickém městě Blackburn v hrabství Lancashire. Od dubna 2007 byla vikářkou v hrabství Cheshire na severozápadě Anglie. Je vdaná a její manžel je také kněz, slouží jako kaplan na letišti v Manchesteru.

Diskuse o biskupském svěcení žen vedla před lety málem k rozštěpení anglikánské církve, která v Anglii zahrnuje kolem 27 milionů pokřtěných věřících. Vedení církve nakonec návrh schválilo v červenci a formálně potvrdilo v listopadu.

Anglikánská církev je v Anglii státní církví, v jejímž čele stojí panovník. Královna i vláda biskupské svěcení žen podpořily. Naopak proti potvrzení žen jako biskupů v Anglii bylo ještě nedávno silné tradicionalistické křídlo v církvi, které má teologické námitky a domnívá se, že to odporuje bibli.

Nynější změna v církvi v Anglii není závazná pro jiné anglikánské církve. Jako biskupky nicméně ženy slouží již léta v anglikánské církvi například v Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě a v USA. Tvrdě proti svěcení žen jsou naopak anglikánské církve v Africe.

Církve z více než 160 zemí tvoří anglikánské společenství, ve světě mají kolem 80 milionů členů. Čestným předsedou společenství je britský arcibiskup z Canterbury. Ten však nevykonává svou autoritu mimo Anglii a zahraniční anglikánské církve nemají vazbu na britskou monarchii a fungují a rozhodují se samostatně. Společné je pro ně ale například to, že kněží nejsou vázáni celibátem.

Libby Laneová, historicky první biskupka anglikánské církve v Anglii.
Foto: Reuters