Telekomunikační společnost O2 po pátečním obchodování na burze oznámila investorům očekávaný krok. Vedoucí orgány podniku schválily rozdělení firmy na dvě. Od O2 se odštěpí nová společnost pod názvem Česká telekomunikační infrastruktura, která bude vlastnit a provozovat pevné a mobilní sítě a datová centra. Do nově vzniklého podniku přejde také skoro čtvrtina z celkových více než čtyř tisíc zaměstnanců. Původnímu O2 zůstanou licence k frekvencím pro provozování mobilních sítí a koncoví zákazníci. Ve vedení O2 zůstane dosavadní generální ředitel firmy Tomáš Budník. Do čela nově založené společnosti se postaví Petr Slováček, člen představenstva O2 a někdejší technický ředitel Telefóniky za španělských majitelů. Rozdělení telekomunikační společnosti ještě musejí schválit akcionáři na valné hromadě, dojít k dělení má počátkem června.

V O2 má majoritu 83 procent PPF Petra Kellnera. Zbytek drží minoritní akcionáři, s nimiž se O2 bude muset vyrovnat. O2 sníží základní kapitál z 27,5 miliardy korun na 3,1 miliardy. Jmenovitá hodnota každé akcie klesne ze stávajících 87 na deset korun.

Každý akcionář O2 pak obdrží k jedné akcii operátora jednu akcii nové společnosti. Akcie České telekomunikační infrastruktury nebudou obchodovány na burze. Firma nabídne vlastníkům, kteří budou hlasovat proti schválení rozdělení, jejich odkup. Znalec odštěpovanou část ocenil na 46,9 miliardy korun. "Finální cenu ale určí až znalecký posudek sestavený k rozhodnému datu uskutečnění transakce," říká analytik BHS Jiří Zendulka.