Článek cituje i jeho úvahu o návratnosti investice do získání titulu MBA: cena studia se pohybuje okolo 100 000 Kč a už za méně než dva roky ji může mít absolvent zpět, pokud titul povede ke zvýšení příjmu o 5000 Kč. Vzdělávání přináší také řadu dalších benefitů. Jaké? To sdělí Ivo Ducheček v následujícím rozhovoru.

Je studium MBA užitečné pro všechny, kteří se rozhodnou podnikat, vést firmu nebo pracovní kolektiv, a to bez ohledu na to, v jakém oboru působí? Nebo se o studium MBA zajímají převážně absolventi ekonomických směrů?

O užitečnosti studia kvalitního programu MBA nepochybuji. Zkuste si představit situaci, že vystudujete technický obor a stane se z vás manažer, který řídí tým. Tyto lidi musíte umět motivovat, plánovat jim práci a vést je k výkonům, které vyžadují vaši nadřízení. Můžete být špička ve svém oboru, ale bez manažerské průpravy, kterou vám dá studium MBA, brzy pocítíte deficit manažerských znalostí, který se může projevovat bezradností, nerozhodností, ztrátou kontroly a podobně.

Neznalost manažerské práce způsobuje problémy při slaďování požadavků a potřeb vedení s požadavky a potřebami zaměstnanců. Důsledkem bývá nedostatečná výkonnost a nedobrá atmosféra v týmech, která může vést k fluktuaci a ke kumulaci neužitečně vynaložených nákladů.

Nelze říci, že o studium MBA projevují zájem pouze absolventi ekonomických oborů. Je tomu spíše naopak. Díky široké nabídce oborů k nám přicházejí studenti z různých společností a profesí. Jedná se o majitele firem, střední a vyšší management, vrcholový management, lékaře, právníky, IT specialisty, pedagogy a další.

Jaký je klasický profil absolventa MBA v České republice?

Podle statistiky, kterou připravil Business Institut, je typickým studentem MBA v České republice vysokoškolsky vzdělaný jedinec ve věku 31 až 40 let. Nejvíce studentů MBA pochází z Prahy a Středočeského kraje, nejméně z Kraje Vysočina.

Největší zastoupení mezi držiteli titulu MBA mají střední a vrcholoví manažeři, které následují ředitelé firem, nižší manažeři a řadoví zaměstnanci. Mezi absolventy programů MBA se rovněž stále častěji řadí podnikatelé, lékaři a právníci. 87 % studentů MBA pochází ze soukromého sektoru a bez zajímavosti není ani fakt, že více než třiceti procentům studentů hradí studium jejich zaměstnavatelé.

Klasickým profilem absolventa MBA v České republice je tedy vysokoškolsky vzdělaná manažerka nebo manažer ve věku kolem 40 let.

 

Ing. Ivo Ducheček

se více než deset let pohybuje v oblasti managementu a marketingu. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a další cenné zkušenosti čerpal na zahraničních univerzitách v Belgii (Université Louvain la Neuve) a Nizozemsku (Wageningen University). Posledních pět let se věnuje podnikání v oblasti vzdělávání a je ředitelem Business Institutu, největší MBA školy v České republice, která má snahu změnit standardy a kvalitu ve vzdělávání.

 

Podle letošního žebříčku Financial Times sídlí prestižní poskytovatelé nejrůznějších forem manažerského vzdělávání převážně za Atlantikem, v první desítce je ještě škola z Velké Británie a Španělska. Je vůbec možné s těmito lídry srovnávat školy české (a to nejen z hlediska ceny za studium)?

V České republice působí řada MBA škol, ale ne každá nabízí kvalitní manažerské vzdělávání. Je důležité, aby instituce, která MBA nabízí, měla kvalitní lektorský tým, který dokáže problematiku manažerského vzdělávání dostatečně uchopit a předat studentům.

Kvalitní škola by rovněž měla studentům nabídnout další rozmanitý program nad rámec běžného studia, například formou přednášek TOP manažerů z velkých firem nebo osobností, které dokázaly vybudovat úspěšné firmy. Na Business Institutu studentům přinášíme aktuální informace nejen z prostředí ČR, ale i ze zahraničí, a klademe důraz na to, aby každá informace měla pro studenta přidanou hodnotu.

Ale zpět k vaší otázce. Hodnocení, která nabízejí Financial Times, The Economist nebo Forbes, jsou v našich podmínkách neporovnatelná. Například v žebříčku The Economist jsou zahrnuty pouze školy, které nabízejí manažerské vzdělávání na denní bázi, jenže v České republice takovéto vzdělávací instituce nenajdete. Je potřebné si uvědomit, že školy, které se umísťují v první desítce, jsou převážně vysoké školy s velmi dlouhou historií, velkým počtem absolventů a s rozpočtem, o kterém se žádné české vysoké škole ani nesní.

MBA a MOOC, tedy onlinové vzdělávání. Jak moc si spolu tyto dva pojmy rozumějí?

V poslední době se ve všech oblastech vzdělávání rozmáhá "Massive Open Online Courses" (MOOC), neboli onlinové kurzy pro širokou veřejnost, které většinou bývají zdarma. Pokud si představíme náklady na studium MBA, pak je téměř nemožné spojit studium MBA s formou MOOC, ale věřím, že se někdo do tohoto projektu brzy pustí. Pak vyvstává otázka kvality takového studia. Daleko více se rozrůstá nabídka onlinového studia MBA. Ale pozor, není "onlinové" jako "onlinové". Já osobně rozlišuji tyto kurzy na "onlinové" a "offlinové" a hned vysvětlím, o co se jedná.

Pokud vám někdo na intranet nahraje studijní materiály, které si procházíte, máte tam odkaz na literaturu a lektory můžete kontaktovat přes Skype nebo e-mailem, takové studium považuji za "offlinové". Pravé "onlinové" studium probíhá prostřednictvím virtuální učebny, kde je s vámi lektor v reálnou dobu a v rámci výuky je schopen vám zodpovědět a vysvětlit všechny vaše dotazy. Zároveň vám jako podpora slouží intranet, kde naleznete stejné studijní materiály jako v případě "offlinové" formy.

Studium MBA, kde absentuje výuka či setkávání s lektory, považuji za bezcenné, protože pak si můžete sami koupit literaturu, kterou si nastudujete, a efekt bude stejný. Na Business Institutu preferujeme kombinovanou formu studia, kdy se naši studenti jednou za měsíc dostavují na interaktivní setkání s lektorem v podobě workshopu a ke zbytku studia mají k dispozici studentskou sekci na intranetu. Interakce, vzniklé při fyzickém setkání s lektory a ostatními studenty, jsou nenahraditelným prvkem živé výuky.

Jak je to s hodnocením a vnímáním nositelů titulu MBA ze strany našich a zahraničních firem? Mají pro ně vyšší cenu, nebo je studium MBA pokládáno za "jejich soukromou iniciativu" bez přidané hodnoty pro zaměstnavatele?

Business Institut úzce spolupracuje s několika personalisty a head huntery, kteří mají o naše absolventy MBA velký zájem.

Tím, že se někdo ke studiu MBA odhodlá, dává najevo, že má zájem se zdokonalovat a pracovat na sobě, což je pro každého zaměstnavatele žádoucí. Současně je prokázáno, že studium MBA vede v poměrně krátkém časovém horizontu ke zvýšení příjmů absolventa. Studiem MBA tedy získají obě strany, absolventi i jejich zaměstnavatelé, kteří přínos absolventů MBA ocení.

Jaká budoucnost manažerské studium MBA čeká?

Jak jsem zmínil v úvodní otázce, manažerské studium zaplňuje mezeru vzdělávacího systému, kdy klasické vysoké školy dokáží vychovat skvělé odborníky, ale nedokáží je vybavit poznatky z manažerské a řídící praxe, aby uměli budovat a vést kvalitní týmy a předávali své odborné know-how v jejich prospěch.

Manažerské studium absolventům umožní vybočit z řady, naučí je podívat se na to, co sami dělají a co se děje kolem nich, jinýma očima, aby se mohli dále vyvíjet a odborně růst. Díky studiu MBA se lidé stávají úspěšnými lídry, kteří dokáží své týmy inspirovat, motivovat a předávat jim své znalosti a zkušenosti.

Tento princip předávání praktických znalostí funguje od dávnověku. Umožnil přežít národům i civilizacím a v těchto intencích obavy o budoucnost manažerského studia nemám. Naopak očekávám jeho postupné rozšíření do všech významných oborů lidské činnosti.

Domnívám se, že časem dojde k ukotvení studia MBA ve vzdělávacím systému, kde bude doplňovat znalostní deficit absolventů vysokých škol po deseti a více letech, během kterých se odborný svět zase posune o kus dál...

 

Vyšlo příloze HN Kariéra&vzdělávání