Software pro EAM tedy znamená systém, s jehož pomocí by organizace měla zajistit optimální využívání svých aktiv. Ačkoliv by se z důrazu na hmotný majetek mohlo zdát, že takový systém potřebují jen výrobní či strojírenské firmy, dopravci či prodejci a distributoři, EAM využije prakticky každá organizace. Zahrnuje totiž např. využití vozového parku včetně řešení servisu automobilů a zajištění jejich technické kontroly. Systémy EAM vznikly historicky z řešení pro evidenci a údržbu majetku.

Základní funkce

Základní jednotku dnešních systémů EAM představují skupiny a pravidla. Způsob, jak je tato funkcionalita řešena, od sebe odlišuje jednotlivé systémy (a to nejen řešení různých dodavatelů, ale i konkrétní implementace a konfigurace). Aktiva by měla jít snadno rozřadit do skupin, pro něž se definují vlastní pravidla; skupiny by mělo být možné hierarchicky uspořádat s tím, že část pravidel a procesů se v rámci struktury sdílí/dědí.

Proč zavádět řešení typu EAM?

Ať již jste výrobce, distributor, státní úřad nebo poskytovatel služeb, software pro řízení podnikového majetku vám pomůže:

▶ zachovat svá zařízení, vybavení a prostředky dostupné a ve spolehlivém a bezpečném stavu,

▶ splnit cíle související s ekologií, vyhověním předpisům a poskytovanými službami,

▶ snížit stavy zásob, nákupní náklady a spotřebu energie,

▶ zvýšit produktivitu zaměstnanců,

▶ přijímat rozhodnutí lépe a rychleji.

Při změnách v systému by se neměly ztrácet atributy a historie jednotlivých objektů, flexibilita systému je v ideálním případě omezena pouze jeho integritou. V případě některých organizací je vhodné nasadit do systému omezení, která zajistí jeho soulad s globálními nebo lokálními normami/standardy a regulacemi. Speciálně s fungováním systému EAM je spojena norma ISO 55000.

Některé skupiny aktiv, např. materiál, výrobky, auta a nemovitosti, bývají v rámci systému obvykle předdefinovány a stejně tak bývají do systému vloženy jim odpovídající pravidla. Konkrétně u budovy může být v systému předdefinováno její rozdělení na patra či jiné části, mezi něž se pak budou podle určitých pravidel rozpočítávat náklady. Pravidla umožňují některé věci sledovat speciálně a vytvářet protokoly (logy), které reportují o kritických událostech a pomáhají řešit problémy nebo jim i předcházet.

Řešení EAM by mělo být pružné a podporovat vedle sebe šablony, ruční zadávání a import z jiných systémů, tedy nabízet otevřená rozhraní (API). Karta příslušného aktiva by měla umožnit zahrnout maximum informací o příslušném majetku, ať už přímo, nebo pomocí propojení, a to ideálně až na úroveň technické dokumentace k produktu, schémat elektrických obvodů nebo výkresů ve formátech systémů CAD. Součástí mohou být i jiné referenční dokumenty, například bezpečnostní předpisy nebo doporučené postupy (best practices).

Funkcionalita a komplexnost systému by však neměla být na úkor jeho použitelnosti, a to jak z pohledu administrátorů, tak lidí, kteří se systémem pracují. Předností jsou jako u jiných typů podnikového softwaru snadná tvorba reportů, grafické panely nebo rychlé a názorné analytické funkce. Se systémem pracují stejně technici, pracovníci v terénu, tak manažeři.

Integrace a spolupráce

Software pro EAM je provázán s dalšími specializovanými systémy, asi nejblíže má k systémům ERP. Je však potřeba, aby dokázal komunikovat napříč podnikem, a to bez ohledu na to, zda jde o produkty stejného dodavatele. Protože jde o řízení hmotných aktiv, je na jedné straně důležitá především integrace s dalšími systémy týkajícími se majetku (výroba, zásoby/sklady, workflow...), na druhé straně se systémy pro správu aktiv nehmotných (duševní vlastnictví, lidské zdroje - HR, řízení cash flow apod.).

Všechny tyto systémy by měly pracovat se stejnými daty. Nová data by do podnikových systémů mělo jít zadávat v jakémkoliv bodě a automaticky by se pak měla aktualizovat napříč jednotlivými specializovanými řešeními.

Všudypřítomná mobilita

Tam, kde významnou roli hraje doprava nebo geografické umístění produktů, může být podkladovou datovou vrstvou pro EAM i geografický informační systém (GIS) nebo jiná mapová aplikace. Systémy EAM proto využívají také geolokaci moderních mobilních přístrojů.

Samozřejmostí by měla být možnost mobilního přístupu k systému EAM a zadávání dat, což využijí především zaměstnanci v terénu (kontrola, údržba, servis...) a technici ve výrobních provozech. Růst zájmu o EAM a celého trhu těchto řešení v posledních letech je dáván do souvislosti mj. s mobilními technologiemi. Systém EAM potřebuje samozřejmě kvalitní data, přičemž právě nákladnost jejich sběru v terénu představovala v "předmobilní" době výrazný limitující faktor.

Nástroj ekonomické optimalizace

Software pro řízení podnikových aktiv neznamená pouze jejich evidenci, ale i podporu pro optimalizaci použití. Řešení by proto mělo obsahovat moduly pro vyhodnocování podle metrik a plánování, a to včetně tvorby prognóz. Konkrétní příklad: karta automobilu není pouze evidencí majetku, neměla by obsahovat jen informace o tom, kde se zařízení právě nachází a kdy bude nutná další technická kontrola.

Kvalitní systém EAM musí umožnit vyhodnotit, jak je vzhledem k pořizovací ceně a dalším nákladům příslušné aktivum pro organizaci přínosné, tj. spočítat výkonnost aktiva/návratnost investic. V souvislosti se systémy EAM se zde jako kritérium používá především ukazatel ROA (Return Of Assets) a OAP (Overall Asset Productivity).

Podobně platí, že ačkoliv pořízení budovy může být chápáno jako jednorázová investice, řízení aktiv by mělo nemovitost dokázat sledovat během jejího celého životního cyklu. A to bez ohledu na to, že řádově převyšuje životní cyklus např. meziproduktů při výrobě, a přestože se od projektu/stavby/koupě budovy s ní už zdánlivě "nic moc" neděje.

Čím větší objem hmotných aktiv firma spravuje, tím více lze tímto způsobem ušetřit, zejména při rozsáhlých investičních akcích typu zavádění a obnovy celých provozů nebo tam, kde firma spravuje technologickou infrastrukturu jako celek.

Využívání majetku je součástí firemních procesů, které generují zisky - pokud zařízení není kvůli poruše nebo zmatku k dispozici tam, kde je potřeba, přímo to ohrožuje ekonomické výsledky. Efektivně provozovaný EAM tak lze chápat i jako součást řízení rizik, ale neměl by se rozhodně omezovat na ochranu proti selhání zdrojů. Stejně tak podporuje štíhlé podnikání, kdy výrobní procesy na sebe navazují bez zbytečných prodlev, které mohou mít povahu plných skladů či jinak "ležícího" kapitálu; při řízení aktiv se zohledňuje například také jejich likvidita.

 

Milan Černý
Oracle Czech

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist